Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou ožívá

Jedenáctého listopadu 2008 jsem obdržel dopis čtenáře, který mě velmi potěšil. Předkládám vám ho v plném znění i s přiloženými obrázky. Kéž je více takových dobrých zpráv ...


 

Záznam o kapličce ze Soupisu památek historických a uměleckých městyse Přerova nad Labem od pravěku do počátku IX. století

 

Dobrý den,

kdysi jsem na Vašem webu narazil na článek o kapličce sv. Vojtěcha nad studánkou u Přerova nad Labem. V roce 2005 se mi podařilo získat grant Nadace Občanského fóra na rekonstrukci stavby, vysázeli jsme zde základ jabloňového stromořadí a zahájili terénní úpravy. V minulém roce byla oprava dokončena, byl vymalován obraz (replika oltářního obrazu z přerovského kostela) a vysázena druhá část stromořadí nad kapličkou. Letos došlo k zásadním terénním úpravám a "vyhrabání" studánky. 17. 11. od 14 hodin chystáme vysazení čtveřice lip a dokončení výsadby ovocných stromů. Když budete mít čas, přijďte.

 

Fotografie: Tomáš Gregárek

Pokud se zastavíte, nezapomeňte se projít okolo památných lip Na Vrších, které obklopují boží muka. Jeden místní člověk tu dokončuje novostavbu studánky. Ve fázi úvah je obnova rybníčku, který se kdysi rozprostíral pod lesíkem sousedícím s památnými stromy. To je však ještě hudba vzdálené budoucnosti...

Více o památných lipách najdete ve Wikipedii, článek Památné lípy Na vrších.

Zdraví Petr Vilgus

 

Fotografie: Tomáš Gregárek

 

Kaplička sv. Vojtěcha se dočkala opravy

(převzato z Nymburského deníku z 17.10. 2008, napsala Olga Ševčíková)

Přerov nad Labem - Opravy se dočkala kaplička sv. Vojtěcha se studánkou v polích na jih od obce. Byly obnoveny omítky, přeskládaná a doplněná římsa, vytesán a umístěn kříž na vrcholu stříšky a vymalován obraz, který byl stejně jako originál inspirovaný oltářním obrazem z kostela sv. Vojtěcha.

Úpravy se nedávno dočkalo také okolí kapličky. Z obou stávajících polních cest byla ke kapličce přivedena stezka osázená ovocnými stromy. Na příští rok se plánuje dokončení rekonstrukce opravou stříšky a instalací mříže. Celkové náklady na opravu se vyšplhaly na 75 tisíc korun, které uhradila Nadace Občanského fóra (50 tisíc korun), obecní úřad (necelých 20 tisíc korun) a drobní dárci.

Protože se jedná o státem chráněnou kulturní památku, nebylo možné k opravě přistupovat „po zednicku“. Místo levnějšího odstranění staré omítky a jejího nového nahození musela být provedená k stavbě šetrnější obnova původní omítky. Štukatéři použili tradiční vápno, písek a kámen z konkrétních historických lomů a vápenek.

Rekonstrukci provedl Josef Červinka z Nymburka. „Ač se to nezdá, kaplička je vystavena mimořádně nepříznivým klimatickým vlivům. Je umístěna uprostřed pole, bez jakékoliv ochrany proti dešti a větru. Oprava proto byla poměrně náročná, “ uvedl Červinka.

Dalším krokem bude žádost o dotaci na opravu stříšky a obnovu mříže kapličky. „Dosázíme stromořadí poškozené letos na jaře zvěří a dosejeme trávu, abychom místo připravili pro znovuvysvěcení kapličky,“ uvedl Petr Vilgus z občanského sdružení Přerováci nadlabáci.

„Z opravy kapličky a obnovy přístupové cesty mám velkou radost. Na rekonstrukci kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou letos navázala oprava křížku u křižovatky U Kotápišů. Příští rok dojde k opravě božích muk ve východní části obce. Naším velkým cílem je sehnat dostatek peněz na obnovu kostela, na kterém se už také podepsal zub času,“ uvedla místostarostka Irena Gregárková.

Pár obrázků z prosince 2008

I když na zmiňovaných stránkách obrázky byly, přece jen jsem si ke kapličce zajel pořídit svoje vlastní. Bylo pětadvacátého prosince, v polích fičel ledový severák a cesta od silnice do polí ke kapličce byla rozblácená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JL

Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?