Druhá sklenka vína z Moravy - hold republice Kraví hora

Svobodná spolková republika Kraví hora vznikla z vůle vinařů jako svobodná, nezávislá instituce založená na úctě k lidským právům na zásadách občanské společnosti, jako součásti rodiny evropských a světových demokracií, odhodlána společně rozvíjet přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Budeme se řídit všemi osvědčenými principy právního státu. Prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, kteří byli zvoleni přímou volbou přijímáme tuto ústavu Svobodné spolkové republiky Kraví hora.

(Preambule Ústavy Svobodné spolkové republiky Kraví hora)

 

 

Sídlem Svobodné spolkové republiky je obec Bořetice v níž se nachází osada 260 vinných sklepů, které tvoří základní území republiky.

 

Vyhlášení republiky

Myšlenka  založení recesistické vinařské republiky se datuje do minulého století, ba dokonce tisíciletí - o založení takového útvaru poprvé informoval dnešní starosta obce Bořetic na výroční schůzi zahrádkářského svazu koncem osmdesátých let. Cílem mělo být přilákání většího množství turistů za vínem do Bořetic.

První vláda a prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora byli zvoleni přímou volbou dne 12. listopadu. 2000 u příležitosti voleb do Senátu a krajských zastupitelstev. Kandidát s největším počtem hlasů se stal prezidentem, další v pořadí pak  předsedou vlády a ministry. Ministrů má republika Kraví hora osm - jsou to: ministr financí, ministr vinařství a sklepního hospodářství, ministr vnitra a spravedlnosti + KIS (šéf Kravihorské informační služby), ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor, ministr životního prostředí a okrasy republiky, ministr zahranič, ministr kultury osvěty a propagandy a ministr obrany. Druhé a zatím poslední volby vrcholných orgánů republiky byly uspořádány ve dnech 20.10. - 21. 10. 2006.

Každý volič prokazoval svou totožnost klíčky od sklepa a byl odměněn pohárkem vína v barvě dle svého výběru. Kdo zazpíval písničku, dostal za každé zazpívaní další skleničku.

Vedle vrcholných státních orgánů v republice dále pracuje Kravihorský kontrolní úřad a Kravihorská ochutnávací inspekce.

Dne 26 května roku 2001 byla republika slavnostně vyhlášena. Na počest tohoto výročí jsou každoročně pořádán Den vína, kdy se část z vinných sklepů otevře pro veřejnost. Po zaplacení vstupného dostanete do ruky skleničku a na ruku pásku; takto označeni a vybaveni můžete chodit (obvykle od 14 do 19 hodin) po sklepích, ochutnávat co hrdlo ráčí, zajídat připravenými zákusky a poslouchat zasvěcený výklad zdejších vinařů i živou hudbu.

Ústava Svobodné spolkové republiky Kraví hora vstoupila v platnost 1. ledna 2001. Dne 18. 4. 2001 podvýbor pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělil republice právo užívat znak a prapor.

Sídlem prezidenta a vlády Kravihorské republiky se stal pronajatý upravený obecní sklep; v něm je také umístěn tekutý poklad republiky.

 

 

Něco dat z historie ...

Dvaadvacátého února 2002 se konala velká recesistická akce - Antireferendum proti referendu Korutanského hejtmana. Začala 2 hodiny odpoledne 22 minut 22 vteřin, kdy z boční ulice Rašínovi vyšel za zvuku Kravihorské dechovky Vonička průvod demonstrantů, kteří žádali zastavení Vídeňského obřího kola v Prátru, neboť žene na vinice mráz z Vídně.

Dalším významným datem v dějinách Kraví hory se stal patnáctý leden 2003, kdy na území svého konzulátu v Brně založila Svobodná spolková republika Kraví hora zastoupená presidentem Františkem Šebestou a předsedou vlády Václavem Petráskem organizaci s názvem Moravská Asociace Týlové Obrany (MATO). Tuto organizaci založila ... u vědomí naléhavé potřeby vytvoření systému kolektivní obrany nově vznikajících republik, knížectví, markrabství, zemí někoho i nikoho a jiných správných celků  .... a u příležitosti Testování KraviHorských Pistolí  ráže 0,7 litru obou barev.Vedle vznešeného cíle kolektivní obrany bude tato organizace přispívat k dalším Obecně prospěšným cílům , které lze vyjádřit národní interpretací zkratky ........ MATO = Maso Alkohol Turistika Obžerství.

Další velkou akcí roku 2003 se stalo referendum o přistoupení k EU. Vinaři rozhodli velkou většinou hlasů o přistoupení KHR k EU budou-li nás chtít.

V roce 2004 podepsala Spolková republika Kraví hora s Valašským královstvím na letišti v Brně Smlouvu o neútočení a vzájemné pomoci.

Obří kolo ve Vídni se stalo symbolem zla přicházejícího z hlavního města bývalého zpuchřelého mocnářství.
        Obří kolo z Vídně - nechová se vlídně. Žene na naše vinice - žravé špačky-špaččice.
To byl nápis na jednom z transparentů nesených na demonstraci Akce ŠPAČEK pořádané 7.6. 2007.
        Pusťte špačky k Jadranu - nestavte to na hranu. Žeňme špačky k jihu - pijme a buďme v lihu ....
Rakušané brojí proti našemu Temelínu - Kraví hora zase nevidí ráda rakouské větrné elektrárny, které podle expertů obracejí na jih táhnoucí špačky k moravským vinicím, které pak bezuzdně plení ...

Spolková republika, pasy, Kravihorce a konzuláty

Uspořádání republiky je spolkové - to proto, že že areál vinných sklepů se skládá ze tří částí:

Republika vydává vlastní pasy (lze za cenu 150 Kč získat v recepci hotelu Kraví hora), poštovní známky a propagační materiály. Platidlem republiky je jeden Kravihorec, který má hodnotu jednoho eura a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má svou hymnu Bořetické Kraví hory, která byla poprvé uvedena na slavnostním večeru 26. 5. 2001 dechovou hudbou Túfaranka ze Šakvic. 

 

 

Republika má konzuláty v Rychnově nad Kněžnou, Brně a Rakovníku.

Z dějin obce a vinařství

Bořetice - obec roku 2005 - jsou v písemných záznamech  v souvislosti s vinnou révou doloženy roku 1361, kdy ..... Vichna, vdova po Přibyslavovi z Bořetic zdědila mimo jiné i vinohrady v Kraví hoře. O obci jako takové je první písemná zmínka ještě o více než sto let dříve -  v listině Přítlucké z roku 1222. Má se za to, že obec byla založena někdy mezi roky 1146 až 1222. Dnes má tato vinařská obec 1 300 obyvateli, více než 500 domů a 260 sklepů malebně rozložených asi kilometr za obcí pod vinařskou tratí Kraví hora a podle vinařského zákona patří do oblasti Velkopavlovické.

Proč jsou sklepy tak daleko za obcí? Nejstarší vinorodé tratě ležely severně od obce ve stráních kraví hory obrácených k jihu. Od obce je však oddělovalo jezero a rybník. Aby hrozny nemusely být do vesnice přepravovány po vodě, byly vykopány pod vinohrady v Kravích horách i sklepy pro víno. Zde dnes leží Svobodná spolková republika Kraví hora. Vinné sklepy posloužily i jako úkryt pro obyvatele a jejich majetek ve válečných dobách; Bořetice totiž ležely v blízkosti bývalé moravsko-uherské hranice a hranice rakousko-moravské, takže o nájezdníky často nebyla nouze.. .

A co víno ? ..... Sprašové jíly dávají vyniknout červeným vínům Pěstuje se zde Portugal, Frankovka, Vavřinecké a z nových odrůd André, Zweigeltrebe, Cabernet Moravia. Z bílých odrůd Neuburské, Ryzlink vlašský a rýnský, Veltlínské, Tramín a další odrůdy. ....

 

 

Na obrázku je pohled z obce na oblast vinných sklepů (území Kravihorské republiky), jižní svahy Kraví hory a rozhlednu na vrcholu. Tam, kde je dnes pole, bývalo jezero.

 

 

Rozhledna na Kraví hoře

Starosta Bořetic a prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora Václav Petrásek otevřeli v červnu roku 2006  novou patnáctimetrovou dřevěnou rozhlednu, která vyrostla na vrcholu Kraví hory v nadmořské výšce 272 m. Stavba má čtyři podlaží a je do terénu zapuštěna betonovými patkami. Dřevěnou část konstrukce postavili místní tesaři pod vedením Františka Sýkory. Původní dodatečné ukotvení ocelovými lany v rozích stavby nebylo nakonec realizováno, což se ukázalo jako správné. Stavba díky své pružnosti tak lépe odolává nárazům vichru a přežila bez problému i uragán Kyril. Celkové náklady na stavbu dosáhly 380 000 Kč; obec získala na nákup potřebného materiálu od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 198 tisíc. Nová rozhledna se návštěvníkům měla poprvé otevřít v úterý 6. 6. 2006 v 6.06 hodin odpoledne, ale z důvodu špatného počasí a přístupu k rozhledně se slavnost odložila.

Poznamenejme pro přesnost, že původ názvu Kraví hora je od pojmenování vinařské trati - mezi "prostým lidem" se však používá jako název celého útvaru "hory" či spíše hřebenu nad Bořeticemi.

Současně byla vysvěcena také nová boží muka, která stojí hned vedle rozhledny a je zasvěcena sv. Hubertovi. Rozhledna je přístupná celoročně po asfaltové cestě od celnice u stavebnin, nebo polní cestou od hotelu Kraví hora.

 

 

A jedna kravička pro štěstí ...

 

Aby měla republika  svého maskota, stojí před stejnojmenným hotelem jako symbol Kraví hory dárek spřátelené městské části Praha - Horní Počernice. Tahle kravka byla dne 6.10. 2006 pokřtěna hejtmanem Jihomoravského kraje, panem Juránkem a starostou Horních Počernic, panem liškou jménem Burčinka. U hotelu Kraví hora byla ustájena 11.11. 2006.

Sklenky vína z Moravy ...


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

JL