Tři studánky vedle sebe a každá jiná...

Pár minut jízdy po "dálnici" na Mladou Boleslav směrem od Prahy leží poblíž odbočky na Brandýs nad Labem obec Zápy. První dochované písemné záznamy o ní jsou již z roku 1052, z období vlády legendárního knížete Břetislava I. To a spoustu dalších informací se můžete dočíst na oficiálních internetových stránkách této obce.

Dočtete se tam mnoho pozoruhodného, ale já bych zde chtěl upozornit na něco, čím bych rád navázal na své příspěvky o zajímavých studánkách v Polabí. Na západním okraji obce, v místech, kde kdysi bývala samostatná obec Ostrov (znáte písničku "Když jsem jel z Ostrova do Brandejsa..."?) je prameniště se třemi studánkami. Na pěkném leteckém snímku zveřejněném na stránkách obce ho najdete úplně v levém dolním rohu, kde je vidět nádrž vodojemu. Přestože jsou jednotlivé prameny pár metrů od sebe, má každý naprosto jinou vodu. Jedna prý je čistá, jedna uhličitá a jedna železito-uhličitá. Nad prameny byly vybudovány betonové budníčky, každý pramen má svůj. Přesto mi připadá, že studánky jsou ve skutečnosti čtyři. Mezi dolními dvěma budníčky totiž volně vytéká další pramen, který barví své okolí intenzivně rezavou barvou, neklamnou známkou přítomnosti železa. Ten, přestože je tak odlišný, svou boudičku nemá.

Cesta k prameni

K prameništi vede úzká pěšinka lemovaná krásnými vrostlými břízami (jarní podvečer).

Oblast prameniště

Pramenná oblast je v listnatém háječku menším než fotbalové hřiště (červenec, vše již v plné vegetaci).

Přestože oblast prameniště surově přetnula mladoboleslavská dálnice, prameny vesele tečou dál. Někdy až moc, jak by mohli dosvědčit obyvatelé Záp. Jednou za pár let je tu totiž vody tolik, že si rybník uprostřed obce vymyslí, že by se jeho voda měla podívat, jak lidé kolem bydlí. A proč to nevzít rovnou okny dovnitř a okny zase ven...

Celkový pohled

Celkový pohled v předjaří ukazuje, jak jsou všechny prameny blízko sebe

Letní pohled 1

V létě celá oblast zaroste bujnou vegetací, není divu, vodu je tu dost.

Letní pohled 2

Na budníčku spodního pramene je vidět, kdy byl postaven (1990).

Železitý pramen

Pramen se železitou vodou nemá boudičku. Je totiž nadpočetný.

Prameny dohromady vytvářejí jeden potok ...

O pár metrů níže se spojenými silami všech pramenů vytváří slušný potok.

... a o kus dál je na potoce rybník

Potok má takovou vydatnost, že asi po 200 m na něm mohl být vytvořen zbrusu nový rybník.

Nový rybník, to se jen tak v dnešní době nevidí. Spíše jsou dnes k vidění torza hrází a býlím zarostlé plochy tam, kde kdysi rybníky bývaly, ale už nejsou. Tenhle je sice mělký a létě zarůstá rákosím, ale právě to se líbí desítkám divokých kachen, které tu našly domov.

Tím ale bohužel pozitiva končí. Ve vodách rybníka se smutně zrcadlí dříve honosná stavba lázní z roku 1833, která naposledy sloužila jako tzv. noční lázně pro zaměstnance ČKD. Bohužel, pak zřejmě došlo k dobrodiní privatizace a dnes je z budovy torzo sloužící tak maximálně jako zdroj stavebního materiálu. Jediné okno není celé, jediné dveře nejsou na svém místě. A tak tam, kde mohla být třeba škola v přírodě nebo útulek pro děti bez rodičů, pouze kvílí meluzína nad bezohledností tvorů, kteří si říkají lidé.

Není proto divu, že si opuštěnou budovu lázní vybrali za svou základnu mimozemšťané. Mám o tom důkaz - jednoho jarního podvečera se mi nad střechami budov podařilo zachytit odlétající UFO...

Jůůůůů, UFO ... !!!


Nové informace - začíná rok 2004

Pan Dan Tenčl ze Záp mi v únoru 2004 poskytl následující informace a upřesnění; (díky!!!):

Rybník u Tří studánek - duben 2004 Káč, káč, káč - kačeny (duben 2004) Západ Slunce od rybníka

JL

Zpět k Mostu ?