Šumava trpící a deptaná

Šumava - alias podle keltského pojmenování Gabreta - je krásná ve všech podobách, v každém ročním období, za každého počasí ... vždycky se najde něco, co má své kouzlo. Proto se tam rád vracím tak často, jak to jen jde.

V poslední době ale člověku vstávají vlasy hrůzou, když čte všude možně, co se tam děje. Z jedné strany mám pocit, že se hodní strýčkové snaží ze všech sil trpící přírodě ulehčit její těžký úděl -z druhé strany to ale vypadá jako nechutné drancování s cílem vyrvat ze země i ty nejposlednější zpeněžitelné věci, co ještě zbývají.

 

Stal se kůrovec vhodnou záminkou ke drancování přírodního bohatství Šumavy?

Je zajímavé ... no spíš nechutně zajímavé ... sledovat, jak působí na sebe a na okolí ty dvě skupiny lidí, co bych je snad nazval "racionalisty" a "aktivisty".

Jedni by nejraději - z mezního úhlu pohledu - vykáceli všechny stromy, prodali je do Německa a Rakouska a volnou plochu beze zbytku zaplnili hotely a lanovkami. Jistěže přeháním, ale jak to lépe popsat. Druzí zase se tváří, jako kdyby chtěli být ekologickými spasiteli přírody a neinvazními metodami pomáhat přírodě, kde si neví rady.

 

Les na svahu Malé Mokrůvky byl zničen již před několika lety a zvolna se probouzí k novému životu

Člověk poslouchá argumenty jedněch a řekne si - no jistě, oni mají pravdu. Pak poslouchá argumenty těch druhých - ale světe zboř se - když je tak slyšíte, tak i oni mají pravdu. Tak co s tím ... Koukáte na to z jedné strany, z druhé stran, pak třeba uprostřed ... a východisko nikde nevidět. Nakonec si asi člověk otráveně řekne, že je to vlastně všechno boj o koryta. Jen ta druhá skupina je má natřená na zeleno. Je to jen můj názor, samozřejmě a nikomu ho nenutím ...  Nicméně, všimli jste si, jak bývá zvykem jména politiků citovaná ve zpravodajstvích, doplňovat v závorce zkratkou jejich politické strany? O to víc to člověka přesvědčuje, že tu vůbec nejde o přírodu, hory, lesy, ba ani o lidi, ale o prestiž té které skupiny politiků, neb tučný zisk chléb jejich vezdejší.

Člověk ohánějící se takovým tím selským rozumem asi má tendenci spíše "fandit" těm ekologickým skupinkám, když už někomu. Zajímavé je, že ne tak obyvatelé, kteří žijí v epicentru událostí. Alespoň co jsem měl možnost vyslechnout jejich názory - ať již v seriózním rozhovoru nebo jen odposlechem v hospodě - nutno přiznat, že "aktivisty" odsuzují. A to dokonce i profesionální lesáci. Takže, co s tím ...

 

Šumavské "bojiště" - Na Ztraceném

Šumava tu byla ještě v dobách, kdy nebylo zde ještě nikoho, kdo by jí tak pojmenoval - a bude tu i poté, co se rozpadnou náhrobní kameny lobbistů i aktivistů. Před tím jí bylo a potom bude lépe, až jí nikdo nebude kecat do věcí, ve kterých se ona sama zná nejlépe.

Polomy, kůrovcové kalamity ... a snad i nájezdy pažravých brontosaurů a metrákových prakobylek... byly před námi a budou po nás - a pokaždé se příroda vzpamatuje a zrodí se k životu ještě hezčí než před tím ... říká se tomu koloběh života, učili nás ve škole.

V současné době tam smrkové monokulturní lesy umírají na stojato díky nájezdům statisíců kůrovců. A to doslova před očima, v horizontu měsíců. V létě ještě byl les na pohled zdravý, v zimě jsou stromy rezavé a bez života. Co nezničil orkán Kyril, zvládají teď úspěšně miniaturní broučcci.

Mám obavu, že s tím nikdo nic nenadělá. Na druhé straně hranic, v Bavorsku, nejsou slyšet žádné tahanice a nechutné hádky - a vypadá to tam lépe, daleko lépe než u nás. Alespoň pokud lze pohledem laika posoudit. A to je nutné konstatovat i to, že se kůrovec státní hranice dosud nenaučil respektovat.

 

Oloupané kmeny - k čemu a proč?

Někde se kácí "na zisk", jinde se stromy likvidují jinými metodami. Nevím, na kolik je následující informace správná a objektivní. Ale bylo nám řečeno, že jsou do lesa vysíláni lidé, kteří "slaňují" jednotlivé napadené smrky a loupou z nich kůru a ořezávají větve. Za každý takto zpracovaný smrk dostanou údajně 5 000 peněz. Nevím, opravdu nevím, je-li to pravda. Ale nějak mi uniká smysl toho počínání. Protože ty oloupané stromy tam opravdu stojí. V mrtvém lese, kde jsou stovky a tisíce mrtvých nebo skomírajících stromů, stojí tu a tam skupina holých kmenů. Vidíte to na fotkách. Odborník by mi to jistě odborně vysvětlil, ale já to nějak nechápu. proč tolik prostředků je vynakládáno na takovou divnou věc? Přitom napadené vrcholy stromů jsou zachovány. Nebylo by tedy už lepší ty stromy porazit, zpracovat a obratem tam vysadit jiné? A proč se tam zase sázejí smrkové monokultury, když jedním dechem připouštíme, že to je největší nesmysl, co může být?

Dále jsem slyšel, že stromy v I. zóně se musí kácet tak, aby vznikl dojem, že je složil vítr - tedy naříznout vysoko nad zemí a zbytek zlomit, aby to vypadalo jako přírodně. Informace rovněž bez záruky, ale člověk by věřil všemu. Když šaškárny, tak ve velkém.

Feromonové lapače hmyzu prý teď ve velkém kradou lidé, co v restitucích dostali nějaký ten kousek lesa a musí se ze zákona o něj starat. Byl jsem i v té oblasti "Na ztraceném" - jak tam byly ty spory a potyčky aktivistů s policií a podobně. Čekal jsem tam poušť, zdevastovanou krajinu ... a nevědět to, že se tam něco dělo, ani bych si nevšiml, že se tu něco moc změnilo. Je cosi shnilého v království českém.

Zcela právem se tážete, co tedy navrhuji za řešení, když jsem se tak rozpovídal. Ale já opravdu nevím. Snad kdyby se dal kůrovec přesvědčit, že kdyby místo smrků začal likvidovat politiky, dalo by se s tím něco dělat. jinak se opravdu bojím, že dokud budou lidé přírodě kecat do řemesla, nebude na světě dobře.

Dále si  ukažme již bez komentáře pár míst, kde ještě nedávno stály šumavské lesy.

Cestou k jezeru Laka

Kdo nebyl nějakou dobu v těchto končinách, tak by cestu z bývalé Hůrky k jezeru Laka nepoznal. Les tu zmizel jako mávnutím kouzelného proutku ... no spíše motorové pily.

 

 

Poblíž Zlatého stolečku

Tady se částečně podepsal orkán Kyrill - ale kácí se tu také o sto šest ... Toto je foceno v létě 2011 a rok před tím tu byly hluboké lesy.

 

 

Pod vrcholem Poledníku

Mrtvý les na cestě od Prášilského jezera k vrcholu Poledníku mě doslova vyděsil. Vždyť rok před tím jsem si ani nevšiml nějakého napadení - a cesta, která vedla lesním přítmím, je najednou cesta lesní pasekou.

 

 

Mezi Luzným a Březníkem

Zde je vidět naděje. Starý les zmizel a nový nastupuje ...

 

 

Příroda má velikou schopnost regenerace a bude-li jí dopřána ta možnost, sama své rány brzy zacelí. Je to dobře vidět na obrázcích nad tímto odstavcem, kde mezi pozůstatky mrtvého lesa již rostou krásné mladé a zdravé smrčky.

Jen jedna věc tu chybí - všude kolem celé Šumavy by měly být hustě vsazeny tabule  s nápisem - Vítán buď, kdo v dobrém přicházíš! Politikům, lobbistům, developerům (...atd...) vstup pod ztrátou hrdla zakázán!


Vlk Samotář

Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?