Vulkány a bohové

Odedávna vzbuzují vulkány pozornost, respekt a úctu člověka. Jsou tajemné, krásné a štědré, ale občas hrozivé i nebezpečné. Lidé osídlují vulkanické oblasti pro jejich velmi úrodné půdy i za cenu určitého rizika.

Být svědkem výbuchu sopky (z bezpečné vzdálenosti) je mimořádně silný zážitek. Protože si lidé nedovedli tento přírodní děj spojený s ohněm vycházejícím z nitra země vysvětlit, připisovali ho bohům. Sopky byly považovány za sídla různých božstev, duchů a později i ďábla.

Nejznámější pro Evropany je bůh ohně H e f a i s t o s , který podle řecké mytologie sídlil pod činnými sopkami, v jejich nitru měl své kovárny. Byl bohem ohně a kovářských řemesel, sám byl vynikajícím uměleckým kovářem, který pracoval pro ostatní bohy sídlící na Olympu. Jak poetické vysvětlení magmatického krbu, který byl tehdy neznámým pojmem.

 

Ostrov Vulcano v Tyrhenském moři

Hefaistos

Surtsey

 

Římané převzali božstva z řecké mytologie a přejmenovali si je. Hefaistos dostal jméno V u l k á n , po němž byl pojmenován i ostrov v Tyrhénském moři Vulcano a sopky - vulkány.

Vikingové, kteří se usadili na Islandu, si představovali boha podzemních ohňů jako obra. Dostal jméno S u r t u r a po něm je pojmenován nový ostrov, který vznikl podmořskou erupcí v roce 1963, Surtsey.

 

Hekla

sv. Januarius

 

Středověk k vulkánům moc poetický nebyl - pro katolickou církev představovaly sídlo ď á b l a - krátery Etny a islandské Hekly byly vstupními branami do pekla. Církev s ďáblem samozřejmě sváděla boje a na pomoc si často brala patrony, kteří měli a mají ochránit oblasti v blízkosti aktivního vulkánu. V Neapoli je to svatý J a n u a r i u s (San Gennaro), který tu má svůj chrám, na Sicilii ochraňuje před lávou Etny P a n n a M a r i a . Na jižních svazích Etny téměř v žádném sadu nechybí socha Panny Marie, která se dívá k Etně... Podobnou funkci má i svatá A g á t a . Panna Maria ochraňuje i ostrov Lanzarote.

 

Etna - celkový pohled

Etna - erupce

 

Sopky v Africe jsou považovány za sídla zlých duchů. Vulkanolog Haroun Tazief měl v padesátých letech 20. století veliké potíže s úřady tehdejšího Belgického Konga, které mu nechtěly vydat právě z tohoto důvodu povolení k sestupu do kráteru Nyiragonga - boj s úřady trval celých 10 let. Masayové uctívají vulkán Oldoinyo Lengai.

 

Nyiragonga

Nyiragonga - lávové jezero

Oldoinyo Lengai

 

Po celém světě je známá nejvyšší hora Japonska Fudži (3776 m nad mořem), nazývaná v Japonsku Fudžisan, což znamená Fudži-paní. Tato impozantní hora tvaru pravidelného kuželu si vysloužila pověst nejkrásnější sopky na světě. V Japonsku se odjakživa těší veliké úctě a váže se k ní mnoho legend. Podle jedné z nich je v hoře ukryta bohyně. Fudži je poutním místem mnohých lidí a dokonce dodnes existuje v Japonsku sekta, která uctívá Fudži.

Další sídla bohů nacházíme ve vulkánech v Indonézii. Na Filipínách je to bůh A p o n a l á r i o .

 

Fudžisan

Mount Apo

 

I Maorové na Novém Zélandu mají legendu, která se váže k sopce Ruapehu.

Ve Střední a Jižní Americe se při západním pobřeží Tichého oceánu setkáme s mnoha činnými vulkány, které byly dost vzdálené od tehdejší civilizace původních obyvatel. Aztékové a Mayové uctívali božstva ohně, ale není známo, zda souvisela s vulkány. Posvátné úctě se zde těšil obsidián - sopečné sklo, z něhož byly zhotovovány různé předměty a především nástroje - nože pro rituální obřady.

 

Ruapheu

Popocatepetl

 

Velmi pěkná a poetická legenda se vztahuje k nejvyšší sopce v Mexiku P o p o c a t e p e t l (5470 m nad mořem). Vypravuje o statečném bojovníkovi Popocatepetlu, který se vrátil z vítězného boje a našel svoji lásku Ixtaccihuatl mrtvou. Utrápila se mylnou zprávou, že Popocatepetl v boji padl. S velikým hořem v srdci Popocatepetl pohřbil Ixtaccihuatl v pyramidě v podobě hory, kterou pro ni vystavěl a vedle této pyramidy postavil ještě jednu větší pro sebe. Do ní pak vstoupil a jeho nesmírný žal se proměnil v oheň, který hoří v nitru hory... Obě hory Popocatepetl i Ixtaccihuatl (patrně vyhaslý) jsou blízko sebe. Ixtaccihuatl z jedné strany svým tvarem připomíná ležící ženu.

Podobně jako Fudži v Japonsku, těší se v Ekvádoru pozornosti a je i symbolem této země C o t o p a x i , která byla do nedávné doby považována za nejvyšší činnou sopku na světě (5897 m nad mořem).

 

Ixtaccihuatl

Cotopaxi

 

Mnoha činnými sopkami se mohou pochlubit Malé Antily v Karibiku, z nichž připomenu Mont Pelé na ostrově Martinik. Z názvu vulkánu je patrné, že i do těchto končin zavítala bohyně ohňů Pacifiku P e l é , jejíž hlavní sídlo je na Havajských ostrovech. "Rudovlasá bohyně", jak je tu nazývána, často vystupuje z vulkánu Kilauea. Havajci na její počest tančili rituální tance znázorňující pohyby země. Aby si udrželi přízeň této bohyně, vhazovali do kráteru malé oběti, většinou květiny nebo jídlo...

 

Mont Pelée - historický snímek před výbuchem 1902

Kilauea

havajská bohyně vulkánů Pelé

 

I proslulý francouzský vulkanolog Maurice Kraft při přeletu nad Kilaueou shodil z letadla malý dárek v podobě jídla. Spolucestující se ho udiveně zeptal: "Jak to, že vy, vědec, obětujete bohyni Pelé? Vždyť sám víte, že je to jen mýtus". Maurice Kraft odpovědel: "Věda je něco jiného a bohyně Pelé také. My, vulkanologové jsme do ní zamilováni". Pelé se stala pro vědce, kteří mají k ohni tak blízko, něčím, co do jejich vědy vnáší poezii, která k vulkánům určitě patří.

Možná, že by se ještě daly vypátrat další legendy vztahující se k vulkánům, některé pravděpodobně zanikly se zánikem kultury.

 

 

A na závěr se vrátíme do naší země... Sopky tu sice vyhasly před desítkami milionů let (za tu dobu byly značně pozměněné erozí, často z nich zůstaly jen sopouchy, nebo zbytky lávových příkrovů či přívodních drah magmatu nebo dokonce byla obnažena magmatická tělesa nahromaděná těsně pod povrchem země), ale i tak si zachovaly svoje kouzlo. No řekněte sami, proč praotec Čech vystoupil zrovna na Říp... a právě tuto krajinu oplývající mlékem a strdím vybral pro svůj kmen.

Obrázky - archív autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka