Raná v Českém středohoří

V západní částí Českého středohoří, která patří k našim nejsušším oblastem, nás zaujme bezlesý protáhlý kopec se třemi vrcholy. Je to Raná, jejíž nejvyšší prostřední vrchol má nadmořskou výšku 457 m. Kopec je známý zejména milovníkům vzdušného "plavání" - rogalistům, paraglidistům a příznivcům těchto sportů.

Raná je velmi zajímavá i po přírodní stránce. Tak, jako ostatní středohorské kopce má sopečný původ. Je tvořena čedičem. Vznikla v mladších třetihorách, kdy se v původní křídové hornině vytvořila trhlina, kudy proniklo magma k povrchu a trhlinu zaplnilo. Pozdější erozí a odnosem okolní horniny se obnažil čedičový útvar.

 

Lounské kopce - vlevo vpředu Raná, vpravo Oblík, uprostřed vzadu Srdov s Brníkem v zákrytu

Pro Ranou, jakož i pro další lounské kopce je typická středoevropská stepní vegetace, zastoupená různými druhy trav, roste zde vzácný kavyl sličný lysý, který se vyskytuje pouze na Rané, kavyl vláskovitý, kavyl chlupatý, kavyl péřitý, ovsíř stepní... Dalšími rostlinami, s nimiž se zde můžeme setkat, jsou například: hlaváček jarní, koniklec luční český, kozinec bezlodyžný, divizna brunátná, velmi vzácný a ohrožený jablečník obecný, pupava bezlodyžná a mnohé další.

Velmi pestrá je i fauna - bohaté zastoupení motýlů (více druhů modrásků, hnědásků, okáčů, baboček, otakárci fenyklový i ovocný. Můžeme se setkat s různými brouky, například střevlíky a chrobáky, pavouky (pavouk skákavka). Zastoupeni jsou i ptáci (například lindušky, strnadi, bělořit šedý), ze savců zde žije dnes již poměrně vzácný sysel obecný.

Jihozápadní vrchol Rané byl vyhlášen "Národní přírodní rezervací".

 

Raná - pohled ze severovýchodního svahu na prostřední a jihozápadní vrchol


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka, ilustrace autorky