Kamenný vodopád Šomoška

Kamenný vodopád Šomoška, tvořený pěti až šestibokými čedičovými sloupci, je unikátní geologický útvar, který se nachází na Slovensku v Cerové vrchovině (okres Lučenec), poblíž hranice s Maďarskem. Jeho název je odvozen od blíže položené maďarské obce Somosko. Kamenný vodopád byl vyhlášený jako chráněný přírodní výtvor v roce 1954.

Celá přírodní rezervace Šomoška zaujímá rozlohu 7,9 ha.

 

 

Po stránce geologické se jedná o přívodní kanál magmatu k sopce, který byl odkryt erozí a vlastní kamenný vodopád až později pži těžbě kamene pro stavbu hradu Šomoška na vrcholu kopce. Pro čedič je typická sloupcová odlučnost, která je způsobena velmi pomalým tuhnutím lávy (magmatu pod povrchem). Sloupce se vytvářejí kolmo k ploše, kde se láva ochlazovala.

Kamenný vodopád je dokladem sopečné činnosti v období třetihor, kdy došlo k alpinskému vrásnění, při němž vznikly Karpaty, a jehož důsledkem byla i sopečná činnost - při vrásnění se na některých místech ztenčila zemská kůra, popraskala a vytvořily se tak trhliny a zlomy, kudy pronikalo magma na povrch. Takových míst je na Slovensku mnohem víc - sopečného původu jsou pohoří Vtáčnik, Polana, Kremnické, Štiavnické a Slánské, vrchy a Vihorlat.

Cerová vrchovina dostala svůj název podle teplomilnějšího druhu dubu - dub cer (Quercus cerris), který zde vytváří souvislé lesy.

 

 

Obrázek autorky, fotografie z archívu autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka