Byl jedním z prvních vulkanologů,

který při svých výzkumech vulkánů, fotografoval a filmoval jejich erupce a u široké veřejnosti se proslavil svým filmem "Schůzky s Ďáblem". Napsal stejnojmennou knížku, kterou u nás vydalo nakladatelství Mladá fronta v roce 1951, a mnoho dalších publikací, jiniž přiblížil široké veřejnosti poutavým a strhujícím způsobem hory, chrlící popel a lávu, a blíže je seznámil s tímto fascinujícím přírodním dějem. Napsal asi šestnáct populárních knih o vulkánech. Byl autorem i mnoha odborných publikací v oboru vulkanonologie, za své objevy získal světová vyznamenání a díky svým bohatým zkušenostem byl později ve Francii jmenován do funkce komisaře pro předcházení přírodním katastrofám. Řeč je o proslulém vulkanologovi Harounu Tazieffovi.

 

 

Haroun Tazieff se narodil 11. května 1914 ve Varšavě (zemřel 6. února 1998 v Paříži). Vystudoval geologii na univerzitě v Lutychu v Belgii, studova li ve Francii. Původně pracoval jako geolog. Při výzkumech v oblasti Východoafrické příkopové propadliny, vystoupil v roce 1948 na okraj kráteru vulkánu Nyiragongo (národní park Virunga), v němž zahlédl zář lávového jezera, které mu učarovalo. Shodou okolností se v té době probudil sousední vulkán Niamlagira. Tato setkání s aktivními vulkány rozhodla o jeho další cestě - namísto hledání rudných ložisek se začal Tazieff zabývat výzkumem vulkánů. Neměl to jednoduché, protože vulkanologie byla v té době zcela na okraji zájmů geologů. Tazieff si uvědomoval důležitost předpovídání erupcí a možnou záchranu lidí, žijících v blízkosti nebezpečnýcg vulkánů, včasnou evakuací.

Tazieff se zúčastnil výzkumu sopek po celém světě, ale jeho "životním vulkánem" byl Nyiragongo. Trvalo celých deset let, než mu bylo povoleno úřady tehdejšího Belgického Konga uskutečnit sestup do kráteru. O Nyiragongu napsal krásnou populární knížku "Zakázaná sopka", která je doplněna unikátními fotografiemi. U nás ji vydalo nakladatelství Panoráma v roce 1982.

Cituji z knihy "Zakázaná sopka" :

..."Pohled na tekuté lávy je nejvelkolepější za soumraku, když slunce již nesvítí, ale tma ještě nezahalila rámec, který obklopuje tento požár Země a dává mu jeho plné rozměry. Soumrak zahalil v purpur náš svět. Ještě nikdy jsme nebyli tak blízko tomuto bájnému jevu. Sotva třicet metrů pod námi se rozprostíral rohlík lávy velký jako prostranství před pařížskou Invalidovnou. Žhavou viskozitu tekuté lávy bylo znát pouhým okem podle pomalosti jejích mohutných pohybů. Magický vzhled lávy nás okouzlil. Mohli jsme nakrásně znát její charakter, složení, vědeckou definici, a přece nás její nadpřirozený ráz fascinoval."

 

 

Vulkanologie je poměrně mladý vědní obor. První vulkanologická observatoř byla vybudována na Vesuvu v letech 1842-1845. Byly zde instalovány první seismografy a později i další přístroje. Soustavné sledování Vesuvu začalo v roce 1913. Další vulkanologická observatoř byla vybudována v roce 1912 na vulkánu Kilauea (Havajské ostrovy).

V současné době jsou vybudovány vulkanologické observatoře i na dalších nebezpečných vulkánech.

Vědci sledují seismické záchvěvy, magnetické pole, radioaktivitu, sklony svahů sopky, její celkový tvar, měří teploty unikajících sopečných plynů (fumarol), i hornin, provádějí chemické rozbory fumarol a vyskytujících se vod (kráterová jezera, prameny) i láv. Pomocí speciálních přístrojů zjišťují i změny umístění hornin uvnitř vulkánu, i jejch teplotu. Na základě získaných výsledků a zkušeností z předchozích sledování je možné předpovědět erupci několik dní dopředu.

 

 

Obrázky autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka