Česká Kampánie

Budete-li chtít hledat na mapě Českou Kampánii, určitě ji nenajdete. Tento název jsem vymyslela pro západní oblast Českého středohoří v okolí Loun, když jsem ji navštívila poprvé.

Při pohledu na tuto krajinu se nabízí určitá podobnost s krajinou Kampánie na jihu Itálie která skutečně není náhodná, Svědčí o sopečných dramatech, která se odehrávala v obou krajinách v minulosti, v jižní Itálii se odehrávají i v současné době.

Jihoitalské Kampánii vévodí mocný Vesuv, díky němuž je tato oblast nejúrodnější v Itálii.

Lounsku vévodí několik strmých komolých kuželů nebo zaoblených homolí. Ve třetihorách to byly činné sopky, které chrlily čedičové lávy. Postupnou erozí a odnosem horniny se vulkány podstatně snížily. To, co vidíme dnes, jsou už jen jejich vnitřky.

Zvětráváním lávy vznikla velmi úrodná půda, jednak černozem, ale i červené železité půdy, na nichž se tak dobře daří chmelu.

Na úpatí lounských kopců najdeme ovocné sady, pole, daří se i vinné révě. (Větší vinice se nacházejí na Litoměřicku - též na čedičové půdě.)

Zvláštností lounského Středohoří je i podnebí - Lounsko je nejsušší oblastí v Čechách, protože leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Díky čediči, který akumuluje teplo, jsou zde místa s teplejším mikroklimatem - zejména na jižních svazích. To se projevuje na vegetaci, která má stepní charakter. Je tu málo lesů, kopce jsou porostlé keři a stromy jen na severních svazích, na jižních prosluněných svazích převládá teplomilná vegetace. Rostou zde stepní trávy - různé druhy kavylů, ovsíř stepní čedičový, kostřava waliská. Z dalších rostlin vyjmenuji alespoň ty vzácnější: hlaváček jarní, koniklec luční český, modřenec tenkolistý, bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžní, lilie zlatohlávek, divizna brunátná, teplomilný bodlák pcháč bělohlavý a mnohé další.

Na květenu navazuje bohatá hmyzí fauna, zejména motýlí (různé druhy baboček, modrásků, okáčů, otakárek fenyklový i ovocný, přástevník kostivalový a další). Vyskytuje se zde i hodně druhů brouků (zejména střevlíků) a kobylek.

Z ptáků zde kromě jiných žije strnad zahradní, dudek chocholatý, bělořit šedý a moták pilich.

Lounská oblast Českého středohoří působí už na první pohled exoticky, jako by kousek jižní Itálie byl přenesen do severních Čech...

 

 


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka, ilustrace autorky