Kamenná slunce

Kamenná slunce se nacházejí ve svahu nenápadného kopečku, vzdáleného asi 1 km od obce Hnojnice v lounské části Českého středohoří. Kdysi tu býval malý lom, v jehož stěně, tvořené jílovitou horninou - naoranžovělým slínovcem, najdeme útvary, připomínající sluníčka vyrytá do kamene.

 

 

Tato sluníčka jsou výsledkem sopečné činnosti v období třetihor, při níž došlo k vytvoření tzv. maarů, kdy se prudkým výbuchem (bez následného výlevu lávy) vytvořila v hornině hrdla v podobě trychtýřů, která se postupně zaplňovala žhavým sopečným prachem smíseným s drobnými úlomky slínovce. Tyto úlomky měly mnohem nižší teplotu a ochlazovaly stěny hrdla. Tím došlo ke smršťování kamene a jeho paprsčitému rozpraskání. K prudkým explozím tohoto typu dochází při kontaktu magmatu se spodní vodou, jehož následkem je prudké uvolnění páry a plynů, které pak pod velkým tlakem vyrážejí na povrch, přičemž rozmetají horninu, kudy si razí cestu. Tento geologický jev je u nás ojedinělý. V Evropě se s ním setkáme v německém pohoří Eifel.

Kamenná slunce jsou zákonem chráněná, v roce 1953 byla vyhlášena přírodní rezervací. Bohužel někteří neukáznění turisté poškozují sluníčka vyrýpáváním jejich jader.

 

Len rakouský

Kozinec bezlodyžný

 

Okolí kamenných sluncí je pozoruhodné i po stránce botanické. Setkáme se tu s pestrou teplomilnou květenou, roste zde například len rakouský s modrými květy, kozinec bezlodyžný, silenka paušnice, rýt žlutý a další.

 

Rýt žlutý

Slavík obecný

 

Zajímavá je i fauna, žije zde kobylka, z brouků střevlík a drabčík. V okolních křovinách pravidelně hnízdí slavík obecný.

Kamenná slunce - místo, kde se psala jedna z mnohých kapitol dějin Země určitě stojí za návštěvu.

 

 

Obrázky z archívu autorky


Jana Vesuvanka

Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?