Z dílny bohyně Pelé

Zdánlivě abstraktní obraz není mojí fantazií, ale zachycuje fascinující přírodní děj. Žhavá čedičová láva stéká po úbočí vulkánu a na povrchu zvolna tuhne. Trochu připomíná těsto, jež se táhne, houstne a vytváří provazce, které narážejí na překážku (starou ztuhlou lávu), hromadí se na ní, zatímco vespod dosud nevychladlá láva teče dál ze svahu. Je to drama, které mění tvář krajiny, přitahuje geology, vulkanology, filmaře, fotografy i běžné turisty, a je inspirací i pro malíře - tolik proměn barev a tvarů během krátkého času.

Fotografie, podle níž jsem malovala obrázek, byla pořízena na Kamčatce při erupci vulkánu Ploskij Tolbačik, k níž došlo po 36 letech období klidu v listopadu 2012.

Tolbačik s nadmořskou výškou 3682 m je čedičová, převážně štítová sopka (tj. volně rozlévající lávu). Nachází se na jižním okraji vulkanického masívu známéjší Ključevské sopky, jež je nejvyšším aktivním vulkánem na euroasijském kontinentu (4750 m n.m.).

Tolbačik je tvořen dvěma vulkanickými centry, která se překrývají - starším Ostrým Tolbačikem a mladším Ploským Tolbačikem.

 

 

S provazovitou lávou (pahoehoe) se můžeme setkat i na dalších místech na Zemi (Havajské ostrovy, Galapágy, Island, Etna, Vesuv...). Nejznámější je vulkán Kilauea na ostrově Havaj, který volně rozlévá lávu a vytváří obrovská pole provazců a dalších zajímavých útvarů, a stéká do oceánu - ostrov tak narůstá.

Havajci považovali Kilaueu za sídlo bohyně vulkánů - Pelé.

Název provazovité lávy pahoehoe pochází z havajštiny a byl převzat jako geologický termín.

Obrázek autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka