Vulkán Colima (Fuego) v Mexiku dal o sobě vědět ve středu 21.ledna

Vulkán Colima s přibližnou nadmořskou výškou 3860 m (někde se uvádí 3850 m nebo jen 3832 m) se nachází v západní části Mexika ve vulkanickém pohoří, v kaldeře, která se vytvořila dávnýmni erupcemi sousedních sopek na severu a následným sesuvem horniny směrem k Tichému oceánu.

Colima, nazývaná také Fuego (tj. Oheň nebo Ohnivá hora), je stratovulkán - sopka, která chrlí popel, ale vylévá i lávu. Její staří je odhadováno na 5 milionů let.

Vulkán je součástí ohnivého kruhu Pacifiku - subdukční zóny, kde se podsouvá pacifická deska pod severoamerickou.

Vulkány subdukčních zón se vyznačují vyvrhováním hustých (viskózních) láv a velkého množství popela. Husté lávy, obsahující velké procento oxidu křemičitého (kolem 60 %) nepropouštějí plyny nebo jen velmi málo, a ty se pod povrchem hromadí a pak dochází pod velkým tlakem k mohutným erupcím, kdy je popel vyvrhován do výšky několika kilometrů.

K první historicky zaznamenané erupci došlo v roce 1582 a od té doby ke čtyřiceti dalším. Údaje o erupcích, ale i jejich data se někdy trochu různí. Někde je uváděno jen třicet erupcí - záleží na tom, zda byly jako erupce počítány jednotlivé výbuchy anebo celá určitá období (třeba i dvouletá), kdy byla Colima hodně aktivní.

K silné erupci došlo v roce 1913, tehdy byl rozmetán vrchol a vytvořil se hluboký kráter, který se při dalších erupcích postupně zaplňoval.

V roce 2001 se začal tvořit v kráteru tzv. dóm, kdy magma a plyny vytlačují horninu na dně kráteru - to bývá jedním z varovných signálů blížící se silné erupce. K takové došlo v roce 2005, kdy byl vyvržen popel do výšky téměř 5 km. K dalším erupcím došlo v letech 2008, 2010, 2011, 2013 a v listopadu roku 2014 byly pozorovány erupce strombolského typu (ohnivé fontány).

Colima je soustavně sledována teprve dvacet let a pro svoji značnou aktivitu a silné erupce s vyvrhováním značného množství popela, případně i pyroklastických proudů (žhavých mračen či žhavých lavin), které se pohybují po svahu sopky značnou rychlostí, kolem 200 km/hod), byla zařazena mezi 16 nejnebezpečnějších sopek na světě.

Při poslední erupci, k níž došlo ve středu 21. ledna, bylo vyvrženo i menší žhavé mračno.

Ještě k různícím se údajům o nadmořské výšce Colimy, ale i dalších vulkánů na americkém kontinentu, které jsou součástí ohnivého kruhu Pacifiku: Podsouváním pacifické desky se zvedají i další desky, pod něž se podsouvá, a tím se zvedají i hory na kontinentu. Zvláště patrné je to v Andách.

 

Na obrázku vlevo je Colima před erupcí, kde je patrný dóm na dně kráteru

 

Obrázky z archívu autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka