Kapverdské ostrovy

„…a když Bůh dokončil Stvoření světa a pohlížel na své dílo, spráskl ruce nad tou nádherou a drobečky z jeho rukou spadly do moře a vytvořily nádherné místo – Kapverdské ostrovy.“

To praví jeden z mýtů vyprávěných na ostrovech. (Převzato z internetu.)

Kapverdské ostrovy byly pojmenovány podle poloostrova Cap Vert (Zelený mys), který je nejzápadnějším cípem Afriky, k níž Kapverdy geograficky náleží . Nacházejí se v Atlantickém oceánu přibližně 600 km západně od Afriky. Všechny ostrovy, kterých je celkem 15, jsou sopečného původu, vytvářejí oblouk, který se dělí na severní ostrovy Ihlas do Barlavento a jižní ostrovy Ihlas do Sotavento.

 

 

V roce 1456 objevil několik ostrovů Portugalec Alviso Cadamosto, do té doby byly Kapverdy liduprázdné. Po objevení dalších ostrovů Portugalcem Diogo Gomes Antonio Noli dochází k trvalému osídlení Kapverd, které je datováno od roku 1462. Součástí Portugalska se staly Kapverdy v roce 1495. Od roku 1975 jsou samostatnou republikou, v dnešní době je osídleno pouze devět ostrovů. Hlavním městem je přístavní město Praia na největším ostrově Ilha de Santiago.


V současnosti je na Kapverdách jediná činná sopka Pico do Fogo na stejnojmenném ostrově skupiny Ihlas do Sotavento. K poslední erupci vulkánu došlo v roce 1995. Pico do Fogo je nejvyšší hora Kapverd (2829 m nad mořem).Ostrovy jsou zajímavé svoji různorodostí - na některých je divoké skalnaté pobřeží, vysoké, rozeklané hory, jiné ostrovy jsou téměř ploché, s písečnými plážemi. Pobřeží ostrovů je vystaveno větrné i vodní erozi - bičováno vlnami oceánu.

 

 


Podnebí je teplé a suché, ovlivňováno pasáty. Průměrné letní teploty jsou 32 stupňů a zimní teploty 25 stupňů.

Setkáme se tu s "měsíční" krajinou, ale jsou zde i některé oblasti porostlé vegetací polopouštního a stepního charakteru - zejména vždyzelenými trnitými křovinami a sukulenty. Na jižním ostrově Maio je dokonce i souvislý les akácií, datlovníků a fíkovníků.

Obrázky autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka