Podmořská erupce u Kanárských ostrovů

V listopadu 2011 bylo možné pozorovat v Atlantickém oceánu tento jedinečný přírodní jev, který předchází zrození ostrova. Bylo to asi 4 km jižně od ostrova El Hierro, který je součástí Kanárských ostrovů.

Většina ostrovů na Zemi je sopečného původu. Kanárské ostrovy se nacházejí na tzv. horké skvrně, kde nahromaděné magma propaluje pevninskou desku a proniká na dno oceánu. Dochází tu k výlevům lávy, jejímž postupným vršením vyrůstá hora - podmořská sopka. Když se její vrchol objeví nad hladinou, ostrov je na světě.

Tím, jak se pevninská deska pohybuje a horká skvrna stojí, postupují vzniklé ostrovy k východu a zvolna vyhasínají, zatímco na západě se pod skvrnou rodí nové ostrovy, které jsou aktivní. Vznikají tak řetězce ostrovů. Podobné řetězce vytvářejí v Atlantiku Azorské a Kapverdské ostrovy. V Pacifiku je jich více, nejznámější jsou Havajské ostrovy a Galapágy.

U Kanárských ostrovů je neizápadněji položený ostrov El Hierro s rozlohou 278 km čtverečních. Nachází se na něm téměř 500 sopečných kuželů. K poslední erupci na tomto ostrově došlo v roce 1793. Dalším nejmladším ostrovem je La Palma, na němž došlo k erupci vulkánu Tenegua v roce 1971.

Každá blížící se erupce se ohlašuje (varuje) seismickými otřesy, tzv. vulkanickým zemětřesením, které má jiný charakter než zemětřesení tektonické, a samo o sobě nemívá tak ničivé účinky. Jeho síla se pohybuje zpravidla kolem 3 stupňů Richterovy stupnice. Čím více se erupce blíží, tím jsou otřesy častější (vytvářejí roje) a mohou být i silnější.

Na jihu ostrova El Hierro došlo k prvním otřesům v červenci 2011. V září se počet otřesů zvýšil, stejně tak jejich počet stoupl i v říjnu, kdy otřesy zesílily - 8. října dosáhly 4,3 stupně Richterovy škály. Některé dny bylo zaznamenáno více než 100 otřesů. V té době se pravděpodobně podmořská sopka probudila. Magma pronikalo na dno oceánu v hloubce asi 300 m.

Začátkem listopadu bylo možné pozorovat čeřící se hladinu, víry, bublání vody, výstup páry a sirných plynů a dokonce i vylétávání kamenů. Po krátké době došlo k uklidnění vulkánu. K tomu, aby dosáhl hladiny oceánu, chybí přibližně asi

70 m. A tak je dost pravděpodobné, že při další erupci by se mohl ostrůvek objevit. Kdy se tak stane, nikdo neví.

Příroda má svá tajemství, která člověku neodhalí...

 

 

Obrázek autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka