Žhavý dech Yellowstonu

Yellowstonský národní park zaujímá rozlohu 8 980 km2 a rozprostírá se částečně na území států Idaho, Wyoming a Montana. Je to vůbec první národní park na světě, který byl vyhlášen v roce 1872 pro svoji mimořádnou přírodní rozmanitost, a to jak z oblasti živé, tak i neživé přírody.

Celá oblast je kalderou (širokým kráterem) obrovského vulkánu (supervulkánu), jehož aktivita se v současnosti projevuje gejzíry, horkými prameny, vývěry horkých plynů (fumarol) a bublajícím bahnem. K poslední mohutné erupci došlo přibližně před 640 000 lety. Uprostřed kaldery se nachází Yellowstonské jezero, které je pozůstatkem ledovce. Kalderou protéká řeka Yellowstone, podle níž je pojmenovaná celá oblast kaldery.

Název Yellowstone pochází z anglického yellow - žlutý, stone - kámen. Řeka je lemována žlutě zbarvenými skalami.

Dno kaldery je tvořené převážně vulkanickými horninami - ryolitovými lávami a tufem, nachází se zde také obsidián, ale i čedičové lávy, které byly vyvrženy při některé z předchozích erupcí.

Povrch kaldery je rozmanitý, jsou zde pohoří porostlá jehličnatými lesy, zvětralé lávové proudy, řeky, vodopády, jezera, bezlesé plochy s gejzíry vývěry pramenů a fumarol.
Na zajímavém zbarvení míst vývěrů mají vliv nejen vysrážené soli, ale také speciální termofilní bakterie (tyrkysová barva).

V Yellowstonském národním parku žije mnoho druhů živočichů, například medvědi grizzly, baribalové, vlci, kojoti, jezevci, vydry, bizoni, losi, jeleni wapiti, ovce velkorohé, svišti a další. Ptáků zde žije více než 200 druhů, největší je orel bělohlavý.

Yelowstonská kaldera byla osídlena lidmi téměř před 11 000 lety, nasvědčují tomu nálezy obsidiánových nástrojů.

 

 

Obrázek autorky


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Jana Vesuvanka