Začal Rok Opice

Podle čínského lunárního kalendáře začal 22. ledna 2004 Rok Opice a bude trvat až do 8. února 2005. Lidé narození v tomto roce (a také v létech (..., 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992) patří tedy pod znamení Opice. Zkusme se podívat, co to pro ně znamená.

Čínský lunární kalendář se datuje od roku 2637 př. n. l. a je nejstarším vůbec. Počítá se na úplné (velké) cykly, které trvají šedesát let. Každý úplný cyklus je tvořen ještě pěti běžnými (menšími) cykly, které se střídají po dvanácti letech. Jednotlivé roky běžného cyklu jsou označeny jmény zvířat. Podle staré japonské legendy jednou na Nový lunární rok svolal Buddha všechna zvířata, aby mu přišla vyjádřit svou úctu. Přišlo jich však pouze dvanáct. Každému z nich pak Buddha postupně přidělil vládu nad jedním rokem. Každý rok je tedy ve znamení jednoho zvířete, které lidem, jež se v tom roce narodí, propůjčí své charakteristické vlastnosti. Jednotlivé roky jsou ve znamení zvířat v tom pořadí, jak k Buddhovi přicházela: myš, buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, koza (ovce), opice, kohout, pes, a kanec. Po dvanácti letech se celý cyklus znovu opakuje. Jedno znamení trvá v čínském kalendáři celý rok, ale přesto obvykle velmi dobře charakterizuje  jedince v tomto znamení narozené.

V roce Opice se rodí lidé, kteří jsou chytří, nadaní, podnikaví a vynikající ve všech oblastech vyžadujících vzdělanost a představivost. Protože jim však chybí stálost, vytrvalost a důslednost, lze tyto osobnosti označit slovy "nepořádní géniové". Opice je vynalézavá a originální. Je schopná řešit i ty nejtěžší problémy velmi rychle. Pokud se však do jejich řešení nepustí okamžitě, může se stát, že je nedořešené opustí anebo se do nich nepustí vůbec. Ve všem může být úspěšná, ale musí se jednat o věc, která ji baví.

Opice představuje silnou a vášnivou povahu, jeví se jako společenská, oblíbená pro svoji chytrost a obratnost a zdá se tedy, že s každým bude dobře vycházet. Opice však mívá o svých bližních špatné mínění a sebe vidí jako nejlepší. Opice je intelektuálním typem, který mnoho čte, hodně ví a zná. Má velkou touhu po vzdělání, přičemž disponuje vynikající pamětí. Nemá velký smysl pro praktický život. Také vztahy mezi mužem a ženou nebývají úspěšné. První fáze jejího života je šťastná, druhá naopak bývá bouřlivá a zmatená.

Letopočty týkajících se jednotlivých znamení a jejich charakteristiku najdete velmi pěkně zpracované na stránce Orientální horoskop, ze které jsem také čerpal některé podklady.

To, že je rok 2004 ve znamení Opice také znamená, že hlavním živlem roku  je dřevo, které ve svém jangovém projevu symbolizuje přímý, statný smrk. Rok Opice má být rokem odvahy, činu a anarchie. Nesmíte se ale stát nemilosrdnými kritiky seba sama a ztratit duchapřítomnost - mohli byste totiž ztratit víc, než získáte. Neměli byste věřit těm, kdo se vám snaží vnutit názor o vás, jací í jste, věřte sami sobě.

Znamení Opice nemá špatnou charakteristiku. Přeji tedy všem Opicím, zejména těm, které se teprve v letošním lunárním roce teprve narodí, dlouhý a šťastný život ve světě plném lásky, míru a pohody.


Zpět k Mostu ?

JL