Ženy a dívky, pozor na nástrahy podzimu

Tento příspěvek jsem původně chtěl nazvat – …pozor na ptáky…, myslíc tím vrány a čápy, tradiční nositele chtěných i nechtěných potomků. Mohlo by to ale vzbudit divný dojem,  tak raději zůstanu u těch nástrah podzimu.

Onehdy jsem si vzal večer před usnutím k ruce půvabnou knížku Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Napsali ji Alan a Barbara Pease(ovi) – manželé, kteří evidentně ví, o čem mluví a podávají to neobyčejně čtivou a vtipnou formou. Vyšla u nás v roce 2000 v nakladatelství Alman.

Ve svých článcích o různých keltských svátcích na Spirále jsem se zmiňoval, jak byly důležité třeba jako termíny pro rozmnožování hospodářských zvířat, tak důležitých pro přežití lidské populace. Aby se mláďata narodila ve vhodné době a stačila do příchodu příští zimy zesílit, bylo třeba samice zvířat nechat zabřeznout ve vhodném termínu, tedy většinou na jaře. Pak se mláďata narodí v létě a do zimy jsou již soběstačná.

Ať chceme či nechceme, tak i my, lidé jsme živočišný druh, pro který platí stejná pravidla. Těhotenství ženy ovšem trvá dlouho, celých deset lunárních měsíců. Z tohoto důvodu je optimální doba pro početí dítěte právě teď, na podzim. Dítě počaté v této době se narodí začátkem léta, do teplé a slunečné poloviny roku a má větší šanci na hladký start do života než jeho bratr či sestra narozený za plískanic někdy v listopadu či prosinci.

No a proč se zmiňuji o té knížce. Najdete tu totiž graf ukazující výsledky výzkumu – měření hladiny hormonu testosteronu v závislosti na ročním období. A skutečně, křivka je výmluvná – produkce testosteronu u mužů vrcholí právě teď, na podzim. Naše biologické hodiny se dosud nedaly obelstít nástrahami toho, co tak hrdě nazýváme "civilizací". Takže ženy a dívky, pozor – říká se sice, že máj je lásky čas, na jaře se všechno miluje, pučí, raší, ale to neplatí pro nás, lidičky.

No a na závěr si dovolím alespoň jednu citaci z té hezké knížky, která jistě dokreslí obsah předchozího odstavce:

Jak poznáte, že muž je připraven k sexu?
Když dýchá.


JL