První dva říjnové dny - svátků nespočet ...

Na úvodní stránce Mostu do Říše snů se snažím do zpráviček vložit pro každý den také informaci o svátcích a významných událostech, které se k tomuto dni vztahují. Hned na první říjnový den toho připadá tolik, že člověku až přechází zrak ...

Mezinárodní den hudby

První říjnový den si připomínáme Mezinárodní den hudby. Za jeho vznikem stojí, kromě iniciativy významných skladatelů 20. století (např. Šostakovič), Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Podle některých zdrojů se Den hudby slaví od roku 1974, podle jiných zdrojů až od roku 1975. Existuje ještě jeden svátek patřící hudbě - a to Evropský den hudby, připadající na 21. června.

Mezinárodní den seniorů

Lidé se dožívají stále vyššího věku. Říká se, že populace stárne. Ovšem stáří, krom nemocí, může přinášet i mnoho pozitivního. I proto vyhlásilo Valné shromáždění OSN roku 1991 Mezinárodní den seniorů. Nosnou myšlenkou vyhlášení tohoto svátku je, že dlouhověkost s sebou nese obrovský potenciál znalosti a  zkušenosti. A tudíž že staří lidé mohou společnosti ještě v mnohém přispět. I přesto se stále stává, že dospělé děti „odloží“ své staré rodiče do různých domovů důchodců a „zapomínají“ je navštěvovat. Nejen naši rodiče, ale i prarodiče mnohým z nás jistě dali do života spoustu cenného. Když si oni můžou na nás vzpomenout s dárečkem na Den dětí, ač už jsme dávno dospělí, proč bychom i my jim tento den nemohli něčím udělat radost?

Světový den vegetariánství (vegetariánů)

Byl vyhlášen Severoamerickou vegetariánskou společností roku 1977 jako každoroční oslava radosti, soucitu a vegetariánství. O rok později Den vegetariánů (World Vegetarian Day) podpořila Mezinárodní vegetariánská unie. V tento den se pořádají nejrůznější akce, které mají veřejnosti ukázat výhody vegetariánství, seznámit lidi s možnostmi stravování i poukázat na důvody, proč být vegetariánem.

Mezinárodní den kávy

První říjen jako Mezinárodní den kávy slaví zatím jen v některých zemích světa - například v Rakousku či Japonsku. U nás se začíná prosazovat zatím jen nesměle - tak třeba předloni dostal každý zákazník čerpací stanice jisté společnosti šálek kávy zdarma. Káva patří k jednomu z nejoblíbenějších nápojů na světě, takže by opravdu měla mít v kalendáři svůj den. Protože se však v České republice Mezinárodní den kávy zatím příliš neslaví, chce to v letošním roce napravit Brno, jakožto město kavárenské, uspořádáním kávou provoněné oslavy.

Mezinárodní den lékařů

Být lékařem je jedno z povolání, které si svůj svátek bezesporu zaslouží. Mezinárodní den lékařů se slaví z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984.

Světový den cyklistiky

První říjen vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky za Světový den cyklistiky. Stále více měst se snaží vylepšovat staré a budovat nové cyklostezky, aby cyklistika byla bezpečným a zdravým sportem. Snad se může zdát zvláštní, že svátek připadá až na první říjnový den, tj. dobu, kdy již bývá chladno a nevlídno. Každopádně spousta měst v tento den pořádá různé závody a cyklovýlety, které pro řadu cyklistů mohou být také rozloučením se sezónou.

Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Žloutenka je také někdy nazývána nemocí špinavých rukou. Touto nemocí, která poškozuje játra, trpí na naší planetě kolem 600 miliónů lidí. Poprvé jsme si tento den mohli připomenout roku 2004. Za vznikem Dne informovanosti o virové hepatitidě stojí Světová zdravotnická organizace, mezinárodní organizace pacientů s chorobami jater a podpora významných umělců, lékařů a vědců.

O den později, druhého října, se slaví také tři zajímavé svátky ...

Světový den hospodářských zvířat

Na světě je ročně poraženo více než 50 miliard hospodářských zvířat. Velká část z nich je navíc chována v rámci intenzivního zemědělství. To neposkytuje zvířatům důstojné životní podmínky a zachází s nimi spíše jako s výrobními stroji než s živými, cítícími a často velmi inteligentními bytostmi.

Druhého října, který je dnem narození Mahátmy Gándhího, významného zastánce ohleduplného a humánního vztahu ke zvířatům, si celý svět připomíná nejen neradostný úděl těchto zvířat, ale především možnosti, jak lze tento problém řešit. Není proto divu, že Den hospodářských zvířat (World Farm Animals Day) vyhlásilo roku 1983 Reformní hnutí za hospodářská zvířata právě na den výročí narození tohoto indického velikána.

Mezinárodní den nenásilí

Další den spojený se jménem Mahátma Gándhí. Vyhlásilo jej OSN roku 2007.

Aktivní nenásilí je mnohem více než opak násilí.
Je to životní styl a postoj k tomu, co se ve světě děje. Pokus o definici by mohl znít, že násilí je čin nebo aktivita, která někomu způsobuje bolest či strach. I nenásilí je však aktivita. Ta je ale zaměřená proti nespravedlnosti, která někoho zraňuje. Aktivní nenásilí učí, že důležité je zaměřit se na to, co násilí způsobuje. Na to upozorňovat a hledat jiné cesty. Nejde tedy o záplatování pytle, ale o dlouhodobá řešení jakýchkoli problémů.
Cokoli v životě uděláme, má do budoucna nějaký následek. Čím lepší jsou naše činy, tím lepší jsou pak i výsledky. A proto je tedy nejdůležitější začít přímo u nás samotných: Abychom se chovali tak, jak očekáváme od ostatních. Abychom dělali, řešili i říkali to, co doopravdy chceme. Potom můžeme žít život podle našich představ.

Mezinárodní den zvonů

O tom, proč a na čí popud byl tento svátek zaveden, nejsou k dispozici žádné informace. Je ale pravda, že v tento den některé kostely zvou návštěvníky na prohlídku kostela včetně kostelní věže se zvony.

Svátek andělů strážných

Je to katolický svátek, oslavující anděly strážné všech lidí. V souvislosti s tím bych rád uvedl jednu tezi, která opravdu stojí za zamyšlení.

V autech jezděte jen tak rychle, aby vám váš anděl strážný stačil
Podle křesťanů, má každý člověk svého strážného anděla. To ale neznamená, že by měl zkoušet, jak je jeho anděl výkonný.
„Všem, kdo sedají do auta připomínám: Jezděte jen tak rychle, aby vám váš anděl strážný stačil,“ komentoval mnohdy ukvapené spoléhání svých oveček na pomoc shůry kněz Petr Baran.


Vlk Samotář (JL)

zpět na stránky Rok na planetě Zemi

 

Zpět k Mostu ?