Svatý Medard podle starých letopisů

Současná generace si ve spojení se jménem Medard představí většinou jedinou asociaci: déšť. Prší nebo alespoň kape. Dlouho. Čtyřicet dní. Medard se v matrikách zaznamenávajících jména novorozenců zřejmě téměř nevyskytuje, pokud vůbec. A přesto šlo o historicky doloženou osobnost.

Podívejme se, jak se o Medardovi psávalo koncem 19. století, v českém překladu Obrázkového života svatých pro školu i dům, který roku 1892 přeložil František Ehrmann, kněz diecése brněnské, v Bytyšce Veveří.

Život sv. Medarda

Medard (= obrácený) narodil se kolem r.457 v Salansi (Salency) v Pikardii ve Francii. Již jako chlapec prokazoval se dobročinným; svrchní šat svůj, od matky ušitý, daroval slepému žebrákovi; rovněž jídla sobě odpíral, aby mohl dát chudým. R. 530, zvolen byl biskupem ve Vermandu, než přeložil své sídlo do Noajonu (Noyon), kteréžto město lépe hájit se dalo proti nájezdům sousedních kmenů pohanských. Také biskupství Turnéské (Tournay) jemu svěřeno bylo přese všechno jeho zdráhání. Žil vskutku život nebeský; než přece trpkými pomluvami byl zlehčován. Měl dar zázrakův a proroctví; mnoho pohanů na víru obrátil. Sv. královnu Radegundu oblékl v klášterní závoj. Jemu připisuje se zavedení "slavnosti tak zvané růžové" v Salansi. 8. totiž črvna každoročně nejcnostnější dívka dostává růžový věnec na hlavu a skvostný dar. Také jest ochráncem úrody, zvláště vinné révy. Zemřel 8.června r. 545. Z úst jeho vyletěla holubice k nebi, jíž jiné dvě vstříc přišly.

(Pozn. - Data narození a úmrtí se v různých zdrojích liší, a to často dost podstatně)

Poučení

Sv. Medard byl štědrým již jako chlapec. Popřejme dětem příležitost, aby maličké almužny a dárky mohly udělovati, a učme je spořivosti, aby mohly potěšit chudé, především chudé děti. Jakmile rodiče spozorují, že dítě se kloní ke hrabivosti nebo lakotě, kéž co nejrychleji se snaží zachrániti je před tak zlými náruživostmi!

Modlitba církevní

Bože, Jenž nás dnes památkou vyznavače Svého a biskupa, sv. Medarda, oblažuješ:
 propůjč nám, prosíme, aby nám jeho ochranou a na jeho přímluvu spomoženo bylo.
Amen

Medard a orel

Svatý Medard bývá zobrazován s velkým orlem nad hlavou.  Legenda o Medardovi totiž říká, že jej jako malého chlapce přepadla v polích bouřka a před promoknutím jej zachránil rozevřenými křídly orel, který se snesl z oblohy.


Dále viz: Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se kam chce lije

zpět na Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?

JL