Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se kam chce lije

Měsíc červen mění slunovratem jaro v léto. Plynulý přechod od zimy k létu na sebe bere podobu nejkrásnějšího ročního období. Je to měsíc třešní, jahod, růží, kvetoucích luk i senoseče a také měsíc svatých - Medarda, Antonína, Jana, Petra a Pavla.

Po Třech zmrzlých mužích je Medard další světec, který má patronát nad počasím!

Konkrétně 8. června většina z nás s obavami vzhlíží k nebi, zda se neobjeví černošedé mračisko, které by avizovalo, že je den svatého Medarda a jak praví nejznámější pranostika od tohoto dne (když nebe spustí) "Medardova kápě čtyřicet dní kape".

V tuto dobu totiž vrcholí tzv. medardovská cirkulace, což znamená, že k nám proniká chladnější a vlhčí oceánský vzduch a teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem se vyrovnávají. Nastává delší období, kdy za sebou přichází pět tradičních dešťových vln, které naši předkové označovali jako:

Mokrého Medarda a přívalů deště se obávali lidé z mnoha důvodů: bude se těžko kosit tráva a sušit seno, plodiny postihne hniloba a poničí ji škůdci, kvalita bude špatná. Nebezpečné přívalové deště navíc způsobovaly nečekané povodně.

Lidové pranostiky jsou založeny na zkušenostech našich předků a jejich letitého pozorování počasí a i dnes, kdy klimatologové hovoří o střídání klimatických cyklů v Evropě, se pranostiky podivuhodně často plní.

Pranostiky se vztahují i ke svátku Božího těla, který se slaví většinou v první červnové dekádě. "Když lidi o Božím těle utíkají od oltářů, budou utíkat taky od mandelů," říká rčení. Zahájení žní bývalo na sv.Markétu, která "hodila srp do žita" a jež slaví svátek 13. července. Od Medarda k tomuto dni uplyne šest týdnů, tedy přibližně 40 dní. Je doloženo, že u nás souvisle ode dne sv.Medarda čtyřicet dní vcelku ještě nikdy nepršelo. Lze se domnívat, že toto číslo se dostalo do pranostik podle biblické potopy světa, která trvala čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Například ve Francii, kde počasí přímo ovlivňuje oceánský vzduch, kape Medardova kápě jen třicet dní.

K Medardovi se váže v celé Evropě přímo rekordní množství pranostik, které předvídají a komentují počasí v období od 6. do 18. června.

Ale existují i pozitivní pranostiky:

Na Slovensku se traduje:

Medardovský déšť vzbuzuje, kupodivu i obavy houbařů, protože se říká:

Goralská pranostika je ještě výstižnější:

Slunečný a suchý 8.jún bývá vítán, neboť tamní pranostika říká:

Proč z kápě kape

Legenda vypráví, že malý chlapec Medard šel jednou mezi poli na procházku a tam jej stihla bouře s prudkým lijákem, tzv. průtrž mračen.  Avšak - kde se vzal - tu se vzal – jako blesk z nebe se snesl obrovský orel a roztáhl nad chlapcem své perutě, aby nepromokl.

Toto tradované vyprávění vedlo k tomu, že dodnes zemědělci orodují u Medarda za suché počasí o senoseči, prosí ho o přímluvu, aby byla zajištěna plodnost poli a vinaři jej vzývají, aby ochránil jejich vinice a dopřál jim bohatou úrodu vinné révy.

Medard z Noyonu je světec uctívaný v celé Evropě

sv. Medard v PařížiNarodil se někdy v letech 470 až 473 v Salency (kraj Pikardie ve Francii) v bohaté rodině. Otec byl francký šlechtic a matka gallská Římanka. Už jako malý chlapec vynikal svou zbožností. Studoval ve městě Tournai (dnešní Belgie). Zde se spolu s přítelem Eleutheriem rozhodl ze zásady se neúčastnit zábav a rytířských turnajů, které se ve městě a okolí konaly.

Vybral si duchovní dráhu a již jako třiatřicetiletý přijal kněžské svěcení. Ve svém rodišti Salency u Noyonu se svému poslání věnoval poctivě a obětavě, a tak není divu, že jej kolem roku 545 arcibiskup sv.Remigius povolal na vermandoiský biskupský stolec. Za necelý rok již Medard přesídlil do opevněného města Noyonu (město severovýchodně od Paříže) a zároveň také řídil - po smrti přítele Eleutheria - diecézi v Tournai.

Svůj biskupský úřad vykonával trpělivě, mírně a rozvážně. Ačkoliv byl v té době Medard již kmetem, dosáhla do té doby zanedbaná diecéze velkého rozkvětu. Pověst o jeho svatosti, řečnickém talentu a hlavně obrovské lásce k chudým se brzy rozšířila po celé severní Francii.

Zemřel 8.června roku 560 a po jeho smrti dal král Clotaire I. (vládl v letech 511- 561) zřídit v Soissons, městě franských králů, opatství s nádherným kostelem, ve kterém byly Medardovy ostatky pietně pochovány. Klášter přijal jméno po Medardovi, dodnes zůstala zachována jen krypta.

Svatý  Medard bývá zobrazován s úsměvem na rtech a i proto je považován za patrona proti bolestem zubů. Vedle toho je ještě patronem sedláků, pastýřů, vinařů, sládků a meteorologie. Lidé se k němu také modlili za suché počasí při senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti horečce a choromyslnosti.

Význam jména Medard

Medardova kapleToto jméno je prastaré. Jedná se o obdobu franského (či starogermánského?) jména Mahtahard. První částí jména je math což znamená - moc, síla, druhá část hardus znamená - tvrdý, přísný. Spojením jméno získává význam: mocný, udatný, schopný, silný a tvrdý.

Latinsky Medardus, italsky a španělsky Medardo.

Medard je tedy mocný a přísný chlapík, kterého není radno příliš provokovat. Chlapci tohoto jména bude dána schopnost těžit z nevědomých vzpomínek, hluboká duchovnost, potřeba předávat znalosti druhým a také jim pomáhat.

Pranostiky na červen


zpět na Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?

VEZA