Letní slunovrat

Ve dnech kolem jednadvacátého a dvaadvacátého června dosahuje Slunce při svém realativním pohybu vůči Zemi své nejsevernější polohy – severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází letní slunovrat; začíná léto. Sluneční paprsky v tento den dopadají v poledne kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli je nejdelší den a nekratší noc. Slunce bude vstupovat do trojice tzv. letních znamení – Raka, Lva a Panny. České slovo slunovrat vzniklo podle ročního pohybu vycházejícího Slunce nad obzorem. Poté, co Slunce dospělo k nejsevernějšímu bodu východů a západů, se nyní bude přesouvat - vracet - po obzoru na jih. Na nejjižnější bod své pouti dospěje za zimního slunovratu.

Letos letní slunovrat připadá na okamžik, kdy Slunce  vstoupí do znamení Raka.

Přestože by se teď už měly vlastně dny zkracovat a tím i celkově ochlazovat, teprve začíná ta nejteplejší část roku. Délka dnů a nocí se v průběhu června mění jen velice málo. Slunce stále vychází před pátou hodinou letního času a zapadá po jednadvacáté hodině.

Podle keltských tradic se den letního slunovratu nazývá Alban Heruin neboli sabat Litha. Keltové pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Podobně jako v noci na "čarodějnice" se na nejvyšších kopcích o půlnoci pálily posvátné ohně - tentokrát na počest vrcholícího Slunce. Lidé kolem nich tančili a bylinami z ohně zapálenými žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly rozhazovány po polích pro zajištění dobré úrody. Uzavíraly se tak zvané čarodějnické svatby; novomanželé po nich přeskakovali koště.

Některé keltské tradice můžete dodržovat snadno i dnes. K zajištění štěstí a blahobytu dejte v noci do oken zapálené svíce. Dveře příbytku ozdobte malým věncem s letními květy a magickým znakem; tím je otevřená křivka znázorňující rozvinutý list.

Sbírejte léčivé byliny – byliny sbírané v den slunovratu mají nejvyšší účinnost, protože léčivá síla Slunce vrcholí. Léčivou sílu Slunce Keltové celkem přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody. Proto oltáře zasvěcené Slunci často stávaly u léčivých pramenů i studní. Vodním zdrojům vzdávala čest tzv. "odíváním studny (pramene)" - pokrytím květinami a větvemi. Součástí odívání studní bývalo i přivolávání deště - lidé nabírali vodu do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a hrálo.


zpět na Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?

JL, Vlk