Znáte anglickou koledu o českém knížeti?

S oslavami vánočních svátků jsou nerozlučně spjaty vánoční koledy. Možná se ani moc neví, že jedna taková koleda, která je velice populární za kanálem La Manche má bezprostřední vztah k jedné z nejznámějších osobností českých dějin. Ano, s anglickými Vánocemi je nerozlučně spjata koleda, která – věřte tomu nebo ne – opěvuje českého knížete Václava.

Skladba Good King Wenceslas (Dobrý král Václav) vypráví o šlechetných skutcích, které konal svatý Václav. Jak ale proniknula pověst o tomto našem knížeti až do Anglie? K tomu se traduje celkem pochopitelné vysvětlení. Podle něj ji sem přivezla česká princezna Anna, dcera Karla IV., která se provdala za anglického krále Richarda. Zemřela bohužel velmi mladá, ale pověst o dobrotivém králi v Anglii zapustila kořeny.

Anna Lucemburská, známá spíše jako Česká se narodila 11. května 1366 a zemřela 7. června 1394. Byla dcerou českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. Sňatkem s Richardem II. Plantagenetem se stala anglickou královnou. Pro dobré skutky ctí v Anglii dodnes její památku a vzpomínají na ni jako na  Good Queen Ann. Hrob „dobré královny Anny“ v londýnském Westminsteru je dodnes poutním místem.

V roce 1835 text zhudebnil anglický duchovní John Mason Neale spolu s Thomasem Helmorem, a to na nápěv staré latinské písně Tempus adest floridum ze 13. století. A zde je další vysvětlení možného původu poměrně netradičního příběhu o českém světci. Podle něj se jedná o překlad z básně, kterou napsal český básník a dramatik Václav Alois Svoboda a která byla vydána v roce 1847 trojjazyčně (česky, latinsky a německy) pod jménem Sankt Wenceslaw und Podiwin.

AŤ tomu bylo tak či tak, píseň o dobrém králi Václavovi dodnes patří mezi nejpopulárnější britské koledy. Dalo by se ovšem přemýšlet o tom, zda mají Angličané, kteří si ji prozpěvují, ponětí, o jakém králi je tu vlastně řeč… Skladba se prý nejvíce zpívá na svátek sv. Štěpána, kdy dobrotivý král chodil navštěvovat chudé.

Je jistě velkou pravdou, že z příběhu by si měli vzít největší ponaučení zejména ti, kdo zemi bývalého sv. Václava vládnou dnes.

 

Dobrý král Václav - Good King Wenceslas

 

 

Na Štěpána dobrý král Václav z okna hledí,
všude kam se podívá, závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz, pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka, jak tam sbírá dříví.

 

"Hola, páže," pravil král, "podívej se honem.
Odkud je ten sedláček, víš-li něco o něm?"
"Pane můj, ten sedláček bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě pod samými lesy."

 

Přines maso, přines chléb a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes sedláčkovi domů."
A tak šli, král s pážetem, a tak vyrazili,
i když venku vítr dul a vyl ze vší síly.

 

"Pane můj, je hrozná tma a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu, strach mě z toho jímá."
"Vkládej nohy do mých stop a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude zima ani trochu."

 

Vkládal nohy krok co krok do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král, tam i sněhy hřály.
Proto, věřte, křesťané, boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými, dojde požehnání.

 

Good King Wenceslas looked out, on the Feast of Stephen,
When the snow lay round about, deep and crisp and even;
Brightly shone the moon that night, tho' the frost was cruel,
When a poor man came in sight, gath'ring winter fuel.

 

"Hither, page, and stand by me, if thou know'st it, telling,
Yonder peasant, who is he? Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence, underneath the mountain;
Right against the forest fence, by Saint Agnes' fountain. "

 

"Bring me flesh, and bring me wine, bring me pine logs hither:
Thou and I shall see him dine, when we bear them thither. "
Page and monarch, forth they went, forth they went together;
Through the rude wind's wild lament and the bitter weather.

 

"Sire, the night is darker now, and the wind blows stronger;
Fails my heart, I know not how; I can go no longer. "
"Mark my footsteps, good my page. Tread thou in them boldly
Thou shalt find the winter's rage freeze thy blood less coldly. "

 

In his master's steps he trod, where the snow lay dinted;
Heat was in the very sod which the saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure, wealth or rank possessing,
Ye who now will bless the poor, shall yourselves find blessing
.

 

(Obrázek je převzat z anglické Wikipedie)


Vlk Samotář

zpět na stránky Rok na planetě Zemi

 

Zpět k Mostu ?