O Dni matek

Tento svátek má svůj původ ve starém Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea, matka všech bohů. Také staří Římané konali obřady, kterými uctívali a oslavovali Cybele, taktéž matku všech bohů. Tato římská náboženská slavnost známá jako Hilaria  trvala celkem tři dny, a to od 15. do 18. března.

První zprávy o předchůdci nynějšího Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc).

Je to vždy druhá neděle půstu, jež oslavuje matky. V den Mothering Sunday mělo služebnictvo volno k tomu, aby se vrátilo domů a trávilo tento den se svými matkami, neboť mnoho chudých v Anglii pracovalo jako služebnictvo v bohatých rodinách, často daleko od domova.

V USA poprvé - v roce 1872 - Den matek navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako den míru.

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.

Zbožnou Annu Jarvisovou (1864 - 1948), matku 11 dětí, inspirovalo k založení Svátku matek úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila v americkém stylu následující rok zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé město Filadelfie. O rok později se již k oslavám Dne matek připojilo 45 států USA a další země všech světových kontinentů. V roce 1911 se Den matek slavil téměř ve všech státech.

Roku 1913 Kongres USA navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní svátek věnovaný matkám.

V roce 1914 oslavy prvního národního Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý karafiát.

V tento den matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl a červenou ti ostatní.

YMCA (Young Man`s Christian Association) se ve Spojených státech snažila oslavu Dne matek rozšířit tím, že zavedla zvyk, aby každý psal nebo telegrafoval v tento den přání své matce a řekl jí, že na ni vzpomíná.

Každý voják, jehož matka již zemřela, tehdy obdržel bílou květinu a ten, jehož matka byla naživu, dostal květinu modrou. Tento zvyk později přešel prostřednictvím středisek civilní YMCA i mezi širokou veřejnost a za 1. republiky se těšil velké oblibě.

V roce 1913 se Dne matek slavil poprvé v Evropě - konkrétně v Anglii.

V Československu Den matek prosadila emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková v roce 1914.

Ale až v roce 1922 se se svátkem seznamuje československá veřejnost a to právě prostřednictvím takzvaných vojenských domovů, jež u nás řídila americká YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) - nejstarší a největší mládežnická organizace na světě, která působí v České republice i dnes.

Poprvé se ale slavil až 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské asociace mladých žen (YWKA).

Po únoru 1948 byl Den matek oficiálně nahrazen Mezinárodním dnem žen, i když v mnoha českých rodinách druhá květnová neděle jako Den matek neupadla v zapomnění.

Po listopadu 1989 se pomalu k této krásné oslavě maminek vracíme. A tak je tu příležitost pro děti a otce dát jednou v roce své mámě či manželce třeba kytičku.

Další informace najdete například na:


VEZA

Zpět k Mostu ?