Den Země

Dvaadvacátého dubna lidé na celém světě opět oslaví Den Země - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý, daly mu vzniknout studentské akce v USA v roce 1970. Smyslem oslav tohoto svátku  je připomenout společný zájem o společenské, politické a ekonomické změny směřující k jedinému cíli - udržení Země ve stavu schopném udržet život, a to nejen životy lidí.

Cílem první kampaně byl požadavek stabilizace počtu obyvatel Země, využití obnovitelných zdrojů energie, recyklace materiálů a odpadů, zamezení použití chemických látek likvidujících ochrannou ozónovou vrstvu a třeba také i omezení provozu těžké techniky v zemědělství, která vede k erozi orné půdy a ve svém důsledku pak nakonec ke snížení zemědělské produktivity. Akce se hned v prvním roce zúčastnilo několik miliónů obyvatel USA. Důsledkem byl vznik tradice - oslav Dne Země - jako mezinárodního svátku životního prostředí.

Celosvětovým (a tedy i naším) svátkem je Den Země od roku 1990. Lidé v téměř všech zemích dokazují, že ochrana životního prostředí na Zemi - jejich životního prostředí - jim není lhostejná. Na podporu ekologického způsobu života se pořádají nejrůznější akce, pochody, koncerty, sázejí se stromy, tvář Země se čistí a uklízí, zbavuje civilizačních nánosů. Oslavy Dne Země v roce 1990 se staly největší organizovanou demonstrací v historii.

Mezinárodní informační kampaň ke Dni Země zajišťuje americká organizace EarthDay Network. Na jejích internetových stránkách najdete přehled akcí ke Dni Země pořádaných na celém světě. Heslo One Earth - One People (jedna Země - jedno lidstvo) nejlépe vystihuje malichernost žabomyších mocenských sporů ničících vše na Zemi pod heslem "Po nás potopa!". Jedním z ústředních hesel Dne Země roku 2004 je Water For Life - voda pro život.

Na stránkách EarthDay Network najdete také přehled událostí pořádaných ke Dni Země v České republice.

Ekologické aktivity spojené se Dnem Země se začínají brát doopravdy vážně, jak o tom svědčí například stránky města Brna (Den Země v Brně):
V posledních letech se nabídka programů nesoustřeďuje pouze na 22. duben, ale po celý duben a květen přináší občanům i návštěvníkům našeho města pestrou paletu aktivit zaměřených na pěstování vztahu k životnímu prostředí a podporu zdravého životního stylu.
Na stránkách najdete přehled akcí pořádaných již od 3. dubna až do 5.května (!!!). Z jiného zdroje: Den Země v Brně na serveru EnviWeb.

V Praze zve na oslavu Dne Země 2004 Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu. Oslava proběhne o víkendu 24.–25. dubna v Prokopském údolí v Praze 5. Mottem letošního festivalu je Krajina a její proměny.

V Ostravě představí hnutí Arnika ke Dni Země kampaň "Za záchranu řeky Opavy".

Akce ke Dni Země se koná také v Bratislavě - začátek je v 15:00 na Námestí SNP. Ži a nechaj žiť - to je krásný název slovenských stránek s tématikou práv zvířat a životního prostředí.

Skoro každé město ke Dni Země něco chystá; rozsah této stránky by nestačil k podchycení všech odkazů. Pokud si ale dáte do vyhledávače ve vašem oblíbeném internetovém portálu heslo "Den Země", určitě najdete spoustu zajímavého.


JL

Zpět k Mostu ?