Aprílové počasí jsou časy a nečasy

Ne nadarmo se měsíci dubnu říká bláznivý - a to se netýká jen počasí. Hned první dubnový den - na apríla - si lidé navzájem tropí různé žerty a dělají si ze sebe blázny…

Proč někdo musí aprílem někoho napálit či vyvést z míry? 
Proč je ten den svátek bláznů?
 

První písemná zmínka o vyvádění aprílem v českých zemích se datuje rokem 1690 a pochází z pera Bartoloměje Chrystelli z Prahy. Tradiční aprílové žertování mělo tehdy základ v tom, že se lidé posílali pro něco nesmyslného, například pro zaječí peří, kohoutovo vejce nebo muší sádlo. Na konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o aprílovém vtipkování už poměrně časté - a opět tradiční posílání pro nesmysl, například pro vtipné semínko. Ten, kdo se nechal jakkoli nachytat, si vysloužil titul "aprílový blázen" a byl celý den terčem posměchu.

Badatelé se domnívají, že tradice svátku začala po reformě kalendáře, kterou nařídil Julius Caesar v roce 46 př. Kr. Kolem 20. března začínaly slavnosti rovnodennosti, které vrcholily právě Novým rokem - tedy 1.dubnem - dnem, kdy se lidé veselili a dávali si dárky.

Tato tradice se zachovala až do třetí čtvrtiny 16.století, kdy se francouzský král Karel IX. rozhodl s konečnou platností přeložit Nový rok na 1.leden. Další panovníci již žádnou úpravu či změnu kalendáře neprovedli a tak 1.apríl přišel o své výsady.

Také další vysvětlení se opírá o římskou reformu kalendáře. Podle něj je důvodem k bláznivému pojetí dubna to, že jako měsíc měl původně jen 29 dní a při reformě mu byl jeden den přidán.

Jiná teorie spojuje první dubnový den se zemědělstvím a poukazuje na latinské pojmenování měsíce: aperio - tj. otevírati. V dubnu se s příchodem jara otevírá nový zemědělský rok, což byl ve středověku silný motiv k bujarému veselí. Vždyť je také celkem neznámý světec (4.4.) vybízel k jarním pracím: 

Svatý Izidore, jaro nastupuje, 
sedlák tvé pomoci potřebuje! 

nebo 

Svatý Izidor - náš miláček, 
volá tě k pluhu sedláček.

Je však i další vysvětlení: apríl bývá spojován i s pohanským bůžkem smíchu, který prý svátek slavil v dubnu…

Křesťané tento den vzpomínají oběšení Jidáše - svržení ďábla do pekla.

V dějinách se dál v Evropě slaví první dubnový den jako pokračování masopustních veselic - a dostává se mu názvu "svátek bláznů" neboli "svátek zasvěcenců", který je provázen průvody a tanci "bláznů" (v tom lepším slova smyslu). Pokaždé se ovšem jednalo ve smyslu folklórního zvyku o dočasné převrácení pevných hodnot. A takové blázniviny měly a dodnes mají jednoznačnou výchovnou hodnotu. Ukazují na to, co se stane, když se poruší zaběhnutý řád věcí. Trvají dodnes, protože jsou zcela nezávislé na politickém uspořádání či tlaku moderních médií. 

Co najdeme o Aprílu ve Snáři

Co nám říká k Aprílu numerologie

Co nám předpovídají k Aprílu pranostiky? 

Jak bude? 

Aprílové počasí k nám do střední Evropy přinášejí časté vpády studeného vzduchu od severozápadu a duben je také u nás měsícem s nejmenším průměrným tlakem vzduchu. Celá řada dubnových pranostik potvrzuje, že co se týče počasí, můžeme u nás v dubnu očekávat snad doslova všechno, samozřejmě i nějaké to sněžení…

Jaká výročí a události nám nabízí datum 1. dubna?

Aprílové novinky

Od 1. dubna 2005 bude vystavena v Klementinu v Zrcadlové síni část Dalimilovy kroniky - čtyřiadvacetistránkový zlomek latinského překladu. K vidění budou i česky psané rukopisy kroniky ze sbírek knihovny. Adresa: Klementinum - Křížovnická 2, Mariánské náměstí 5, Karlova 1, Staré Město, Praha 1. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin (kromě 5.4.2005).

Měsíc bláznovství (1. - 30. dubna)

1. dubna v 19 hodin - vernisáž výstavy a zahájení Měsíce bláznovství. Výstava nabízí pohled přes rameno profesionálních, nedělních i jiných malířů, kreslířů, grafiků, fotografů. Výstava je prodejní a výnos bude použit na pokračování Měsíce bláznovství. Galerie Millennium; Tržiště 5, Praha 1. V pátek 1. 4. - Psychonauti (Metempsychózy) - věnováno práci MUDr. Milana Hausnera, MUDr. Stanislava Drvoty, MUDr. Ludvíka Švába, MUDr. Václava Pinkavy: fotografie, kresba, instalace, malba, nemoc a duševní zdraví, extra art, mediumní kresby, arteterapie, stěhování duší, psychedelika, hypnóza, automatická kresba, tvorba dětí, outsiderů, ornamenty, iluze, vize a halucinace, paraobrazy, lucidní snění, mezní a okrajové formy tvořivosti. Projekt chce upozornit na prostupnost bariéry, dělící svět normality a mimonormality, zdraví a nemoci, tvorbu "profesionálů" od marginalizovaných oblastí a vrstev outsiderů (děti, pacienti, "šílenci", bezdomovci, atd.) a proklamovat emancipaci "neobyčejného" oproti standardizované normalitě. Galerie Školská 28, Praha 1. Otevřeno po-pá od 13.00-17.00 (mimo 6. a 7. dubna) Pořádají Česká asociace pro psychické zdraví, ve spolupráci s Komunikačním prostorem a Asociací MLOK. Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha. Více na http://www.chvala-blaznovstvi.cz/ 


VEZA

zpět na stránky Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?