Co nám nabízí předvánoční čas

Advent 2010

V neděli jsme rozsvítili další svíčku na adventním věnci, na náměstích září vánoční stromy a vánoční trhy jsou v plném proudu...

 

 

Jako předzvěst svátečního období přišla sněhová nadílka a mrazy, takže iluze příchodu Vánoc je dokonalá.

 

 

Pro někoho je to start k překotnému shánění vánočních dárků, pro někoho doba svátečního naladění, spojeného například s návštěvou kostela, koncertu vánočních melodií, výstavy betlémů; a někdo si naopak přeje, aby už  „ty vánoce byly za námi“.

Takových lidí je mi upřímně líto, protože jsou ochuzeni o tu lepší stránku našeho života a projdou do nového roku, který po svátcích vánočních klepe na dveře, ve stejném spěchu, jaký měli po celý minulý rok.

Je škoda, že se neumí odpoutat od každodenního dění a udělat si čas na to hezčí, co nám život nabízí...

 

 

Polabské národopisné muzeum PŘEROV NAD LABEM Vás zve na každoroční tradiční výstavu LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ v termínu od 26. listopadu do 30. prosince 2010.

Pokud si uděláte čas, tak vřele doporučuji návštěvu Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem – skanzenu s překrásnými roubenkami. V nich jsou právě teď ke shlédnutí expozice předvádějící scény ze života našich předků. Uvidíte zde, jak taková vánočně vyzdobená domácnost u bohatých a chudých vypadala, jaké byly lidové zvyky a obyčeje v čase Adventu a v době od vánočních svátků do Tří králů. Samozřejmě že zde nechybí ani Mikuláš s doprovodem, staročeský vánoční trh, výstava Betlémů a dobových vánočních pohlednic.

V současné době je k vidění a návštěvě celkem 32 objektů - z toho 7 roubenek, 6 špýcharů, 2 stodoly a jeden roubený prasečí chlívek. Součástí polabského skanzenu je i stará škola, panská myslivna, rumpálová studna, zvonička, figurální úly, socha sv. Jana Nepomuckého, zahrádky z časů našich prababiček..

 

 

Připomeňme si některé známé i zapomenuté předvánoční zvyky

Počátek zimy začínal 11. listopadu na svátek svatého Martina. Pekla se svatomartinská husa a martinské rohlíky podkovy. Sousedé a sousedky se začínali scházet po chalupách k dračkám peří. Končily také svatby a poslední taneční zábava se konala 25. listopadu na svátek sv. Kateřiny. Pak už byla doba klidu a ticha...

První týden adventu začíná kolem 30. listopadu, svátku sv. Ondřeje. Doba příprav na oslavu Kristova narození byla provázena řadou církevních zákazů a půstem. Každé ráno se chodilo do kostela na zvláštní pobožnost – roráty.

Svátek sv. Barbory 4. prosince byl spojen s různými věštbami které měly naznačit, jaká budoucnost tazatelku čeká. Zvědavé byly především svobodné dívky, které se chtěly v příštím roce vdát. To měla napovědět i třešňová větvička Barborka, jestliže do Štědrého dne vykvetla.

Mezi zimní obyčeje patřily průvody a reje masek, které měly nejen naznačit očišťování, ale měly i nadělovat a strašit. Z těchto průvodů se dodnes zachovalo chození Mikuláše s andělem a čertem.

Přes den 13. prosince domácnosti obcházela bíle oděná sv. Lucie s pomoučněnou tváří, dřevěným nožem a peroutkou, kterou mlčky vymetla všechny kouty.

Po celý prosinec se konaly ve větších městech i venkovských městečkách předvánoční trhy, na kterých bylo k zakoupení vše, co hospodyně potřebovaly – nádobí, koření, perník a marcipán, figurky, drobné dárky, cizokrajné ovoce,...

Nejvíce starostí dalo pečení vánoček, kterých musela mít hospodyně zásobu na celé svátky. Zrovna tak drobného pečiva – cukroví muselo být dost, jak pro domácí tak pro návštěvy, a pak i na Štěpána jako výslužka pro koledníky.

Když se na adventním věnci zapálila poslední čtvrtá svíčka, byl Štědrý den za dveřmi....

Přejme si, aby i letošní Vánoce byly štědré, veselé a sváteční.

 


VEZA

 

zpět na stránky Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?