Jarní košíček v irských barvách

Na jaře se vždycky sejde hodně svátků a akcí najednou. Svátek sv.Patrika, jarní rovnodennost, Velikonoce se svými nedělemi. Snažila jsem se tedy vymyslet, jaký asi tak rukodělný předmět by se hodil pro celé tohle jarní období. I přišel mi na mysl barevný košíček. Použitelný je na chleba, mazanečky, vajíčka nebo třeba na květináček s jarní kytkou.

Košík je pletený z proutí zvaného pedig. Je k dostání v potřebách pro výtvarné činnosti a hojně na internetu v zásilkových obchodech. Má výhodu ve výběru různých barev a tlouštěk, snadno se s ním na rozdíl o vrbových a jiných stromových prutů pracuje. Nejčastěji je používán průměr 2,5 nebo 2,25 mm. Pro osnovu se často používají zdvojené pruty – osnova musí být vždy silnější než výplet, takže pokud máte proutí pouze jedné šířky, je nejlepší pruty zdvojit. Výhodou je i větší zdobnost a bohatost zavírky – zamotání prutů na okraji košíku. Proutí je nutno namáčet, aby bylo pružné. Ideální je studená voda, protože v teplé vodě sice proutí rychle změkne, ale pak taky rychle vyschne a láme se. Namáčet košík je nutné i v průběhu pletení, kdykoliv potřebujete začít víc ohýbat proutí, udělat zavírku nebo prostě když proutí vyschne. Ještě něco o nastavování proutků. Ve dně je nejlépe proutky koncem zastrčit dovnitř do výpletu podél nejbližší osnovy. Ve stěně košíku, pokud se vám do toho nechce, stačí nastavované proutky vést přes dvě osnovy dvojitě, a potom ten, který se má ukončit, se zevnitř zastřihne kousek za osnovou. Při hustém výpletu a šikovném zastřižení nejsou konce proutků ve výpletu skoro vidět.

Potřebovat budete různobarevné proutí a košíkářské nebo jiné vhodné nůžky.

 

 

 

Z přírodního proutí nastříhejte 12 prutů na osnovu délky asi 80 cm. Přesnou délku neměřím, odhaduji podle oka. Půl metru je málo, metr zbytečně moc. Pruty na chvíli namočte do studené vody, stačí 3 minuty. Dále si ze světlého, oranžového a zeleného proutí ustřihněte po třech dlouhých prutech, délku odhadněte asi tak na celé rozpažení rukama. Dejte je taky namočit.

Osnovní pruty rozdělte na dva svazky po šesti a zhruba v polovině délky překřižte. Uchopte jednou rukou.

 

 

Druhou rukou vyjměte z vody jeden dlouhý prut a omotejte jej do kříže kolem středu osnovy, střídavě horem a spodem přes svazky.

 

 

 

Takto pokračujte v omotávání stále stejným směrem, až budete mít čtyři řady.

 

 

Je čas začít rozdělovat osnovní pruty. Po dvojicích je opatrně ohýbejte od sebe a proplétejte dlouhým prutem opět střídavě nahoru a dolů. Tímto způsobem vytvořte dvě řady.

 

 

Nyní přidejte druhý dlouhý prut. Zasuňte jej za vedlejší osnovu tak, aby byl každý z dlouhých prutů veden z jiné strany – první zepředu osnovy, druhý zezadu.

 

 

Tento druh oplétání se v odborné literatuře nazývá opletek dvěmi pruty. Tím se nenechte rozptylovat a proplétejte osnovu dvěma pruty najednou – jeden prut veďte před osnovou, druhý za osnovou. U další osnovy se pruty prohodí. Důležité pro charakteristický vzorek je, aby se pruty mezi osnovami křížily vždy ve stejném pořadí, například přední prut se vede horem přes zadní. Upleťte tolik řad, jak široké chcete mít dno košíku, ideálně 10 – 15 cm.

 

 

Začněte ohýbat pruty kolmo na dno. Dlouhé oplétací pruty nechte stranou. Provlékněte osnovní prut pod vedle stojícím a ohněte nahoru. Přidržte rukou a totéž proveďte s dalšími. Poslední prut provlékněte vzniklým obloučkem.

 

 

Narovnejte osnovní provlečené pruty co nejvíce kolmo na dno a začněte oplétat dlouhými pruty dále tak, jako doposud. Upleťte několik řad. Zkuste při oplétání zároveň osnovy ohýbat mírně ven z košíku tak, aby se stěna maličko rozšiřovala.

 

 

Vezměte jeden oranžový prut a jeden světlý ukončete. Budete pokračovat v oplétání jedním světlým a jedním oranžovým prutem, což vytvoří barevný vzorek.

 

 

Po třech řadách vyměňte i druhý světlý prut za oranžový a pleťte další tři řady.

 

 

Jelikož vršek košíku bude zelený, je čas vyměnit světlou osnovu a nahradit ji zelenou. Ustřihněte si 24 zelených prutů, zhruba třiceticentimetrových. Nenamáčejte je, ale rovnou je zastrkejte do stěn podél původní světlé osnovy.

 

 

Nyní košík opatrně namočte i s novými osnovami. Potom staré osnovy zastřihněte na co nejkratší výšku a nové osnovy opatrně opleťte. Namísto jednoho oranžového prutu založte jeden zelený a upleťte opět tři dvojbarevné řady.

 

 

Vyměňte oranžový prut za zelený a dokončete poslední tři řady zelenou barvou. Pruty provlékněte na konci řady za sousední osnovou a zastřihněte.

 

 

Celý košík a zejména osnovu pořádně namočte. Můžete si jej pak položit třeba utěrku nebo ručník. Začněte ohýbat osnovní pruty podle schématu – před vedlejší osnovou, za další osnovou a směrem ven.

 

 

Na konci řady provlékněte osnovní pruty vytvořenými smyčkami.

 

 

Nyní ohýbejte osnovy pod dvěma sousedními směrem nahoru. Na konci řady opět provlékněte smyčkami.

 

 

Vezměte libovolnou osnovu a přes jednu následující ji mezerou provlékněte dovnitř. Pokračujte s osnovami do konce řady.

 

 

Výplet tohoto košíku je poměrně volný, takže je ještě nutné vevnitř udělat zámek. Osnovu veďte přes jednu vedlejší a hned za ní ohněte dolů dovnitř košíku. Vezměte osnovu, kolem které jste pruty ohýbali a pokračujte stejným způsobem do konce řady. Poslední pruty opět provlékněte smyčkou.

 

 

Nyní můžete konce osnov opatrně zastřihnout, asi centimetr a půl pod smyčkami. Také můžete zastřihnout konce navazujících prutů, které jste nechali přečnívat při střídání barev. Jen pamatujte na to, že pokud střihnete prut moc nakrátko, po uschnutí se vám kus košíku rozplete. Ideální je tedy nechávat si centimetr rezervu a dokončit vše až po úplném uschnutí košíku, tj. druhý den. Navíc určitě zjistíte tak jako já, že je třeba košík trošku urovnat, promáčknout, naklonit, posunout výplet… košík nikdy není absolutně souměrný, pokud nepletete na formě. Jelikož je ale proutí tvárné, je možné tvar košíku doladit, dokud je mokrý.

 

 

Když jste si opravdu jistí, že už s výpletem nebudete hýbat, zastřihněte všechny zbytky prutů a můžete pomalu dát vařit vodu na vajíčka nebo běžet pro ta čokoládová.

 

 


Falka

Zpět na stránku keltských tradic ...

Zpět k Mostu ?