Nové dopravní značky pro cyklisty

Dne 14. záři 2010 vešla v platnost vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Vyhláška zavádí pro cyklisty 6 nových dopravních značek, z čehož čtyři dopravní značky jsou svislé a dvě vodorovné.

 

Návěst doporučeného způsobu odbočení

Informativní dopravní značka směrová Návěst doporučeného způsobu odbočení (IS 10e) se osadí v místech, kde lze očekávat vyšší intenzitu dopravy a cyklisté se nemohou bezpečně z pravé strany vozovky dostat do levého odbočovacího pruhu (je-li zřízen) a nebo nemohou přejet do levé částí jízdního pruhu, resp. nemohou bezpečně odbočit vlevo, tak je umožněno cyklistům nepřímo odbočit vlevo, a to odbočením vpravo, kolmým najetím k vozovce a její překonání kolmo po přejezdu pro cyklisty nebo pěšky po přechodu pro chodce.

 

Konec cyklistické trasy

Informativní dopravní značka směrová Konec cyklistické trasy (IS 21d) je informativní značka, která  ukončuje cyklistickou trasu.

 

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Dodatková tabulka Vjezd cyklistů v protisměru povolen (E 12b) informuje cyklisty, že mají povolen vjezd do protisměru v jednosměrné komunikaci. Doposud existovala dodatková tabulka E 12 Jízda cyklistů v protisměru, která informovala řidiče, že v jednosměrné komunikaci, do které vjíždí mohou potkat v protisměru cyklistu. Nová dodatková tabulka E 12b informuje cyklisty, že mohou tuto jednosměrnou komunikaci užít v protisměru a bude tak doplňovat Zákazovou dopravní značku B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel.

 

Povolený směr jízdy cyklistů

Dodatková tabulka Povolený směr jízdy cyklistů (E 12c)  bude umísťována na Informativní dopravní značku provozní, která informuje o řadících pruzích, konkrétně o pravém řadícím pruhu pro pravé odbočení. Dodatková tabulka upozorňuje řidiče jedoucí v pravém odbočovacím pruhu, že v tom samém pravém odbočovacím pruhu se může nalézat cyklista jedoucí přímo. Řidiči by tak měli dbát zvýšené opatrnosti při odbočování vpravo.

 

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Vodorovná dopravní značka Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (V 8b) značí pro účastníky silničního provozu přimknutý přejezd pro cyklisty k přechodu pro chodce. Jedná se o předstupeň jednoho prostoru sloužícího k překonání komunikaci pro chodce a zároveň pro cyklisty.

 

Piktogramový koridor pro cyklisty

Vodorovná dopravní značka Piktogramový koridor pro cyklisty (V 20) upozorňuje řidiče na zvýšený výskyt cyklistů na komunikaci a současně naznačuje cyklistům jak se optimálně pohybovat v dopravním prostoru. Jedná se tedy o naznačení optimální trasy cyklistů v komunikaci. Nejedná se tedy o vyhrazený prostor pouze pro cyklisty.

 

 


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

Vlk Samotář (JL)