Zastávka řečená "Blbá"

Každý všední den, brzo ráno a pak ještě odpoledne, prožívám chvilku obav a nejistoty - projedu tam bez problému nebo ne? Jedná se o parkoviště u nádraží Praha - Horní Počernice (a také oční kliniky). Na obrázku je parkoviště označeno obvyklým symbolem "P" a přijíždívá se k němu ulicí Jivanská od semaforu z hlavní ulice Náchodské. Abyste se dostali na to parkoviště, musíte zahnout vlevo, do ulice Obchodní. Tam, co je symbol autobusu. Jenže on tam není jen ten symbol. Je to konečná autobusové linky č. 224 a ten autobus tam bývá opravdu - delší dobu na zastávce vyčkává, než znovu vyjede na trasu.

 

 

V čem je problém? Na níže umístěném obrázku vlevo se blížíte ulicí Jivanskou k odbočce na parkoviště ... a na obrázku vpravo se díváte z odbočky opačným směrem (zády ke kolejišti). Je vidět, že autobus opravdu stojí přesně tam, kde je namalován na mapě.

 

 

Když se blížíte k parkovišti, musíte autobus objet - tím se dostanete vlastně na křižovatce do protisměru, aniž vidíte, zda něco proti vám nevyjede z té boční ulice. Na obrázku vpravo je situace  tak,jak ji vidí řidič z této ulice odbočující vpravo. Obě vozidla se tak ocitnou proti sobě v místě,kde se nemají šanci vyhnout. Pokud jedou pomalu a řidiči se chovají rozvážně, není to problém. Horší je, když se na vás zpoza zákrutu  vyřítí nějaký mladý nadějný manažer ve svém "rychlém voze", spěchající budovat kapitalismus ...

 

 

Sice platí, že řidič nesmí zastavit a stát .....na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před a za hranicí křižovatky (tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace ... ale také platí, že ... Při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry. Při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry - praví se ve vyhlášce. Hmmmm ...
Snad by mohl někdo argumentovat, že se jedná "jen" o odbočení na parkoviště ... ale není tomu tak. Jak z mapy vidno, je to regulérní ulice. A tu zastávku tam kdosi umístil tak pitomě, až Bůh brání. Přitom by autobus mohl vyčkávat klidně o pár metrů dál, před nádražní budovou, kde ulice končí a auta tam prakticky nevjíždějí.


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?