Tunel na státní lesy?

Převzato ze stránek Hnutí DUHA

Státní lesy plánují revoluci ve správě svých pozemků. Veškeré práce v celých polesích svěří na deset let dřevařským firmám s tím, že o výnos z prodeje dřeva se budou dělit.

Hnutí DUHA i mnozí lesníci namítají, že dodavatelské firmy v úsilí o rychlý zisk budou poškozovat lesy holosečným kácením a podobnými praktikami. Snaha vydělat během desetileté lhůty co nejvíce dostane přednost před zdravým hospodařením.

Veřejné lesy

Státní Lesy ČR pečují o více než šestinu české krajiny. Každý víkend slouží milionům lidí jako místo k výletům. Zadržováním srážek chrání města i obce před povodněmi. Domov zde má také velká část české přírody.

Nová kapitola

Spory, jak by státní lesy měly obchodovat s dodavatelskými firmami, se táhnou léta. Ale tentokrát už nejde jenom o rozdělení zisku, nýbrž také o zdraví našich lesů.

České lesnictví historicky spočívalo v odpovědnosti konkrétního hajného za svůj revír. Akciovka, která má porost svěřený na deset let, žádnou osobní odpovědnost necítí.

Obchvat zákona

Stát svěří vybranou část lesů na deset let soukromé firmě, která zde bude provádět veškeré práce a podělí se o zisk z vytěženého dřeva? To není nic jiného než skrytý pronájem. Jenomže pronájem státních lesů je zákonem zakázán.

Minulé roky ukázaly, že stát kvůli kolísání cen dřeva, přírodním kalamitám a podobně není schopen dodržet ani tříleté smlouvy. Natož desetileté. Hrozí tak soustavné soudy či arbitráže o miliardy.

Jak nám můžete pomoci?

Plán ještě jde zastavit. Potřebujeme vaši pomoc:

Více informací

Informační list s podrobnějšími údaji >>


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL