Pár poznámek k volbě nového papeže

Tak jsem dal do kupy pár informací o novém papeži a různých souvislostech, týkající se jeho osoby i souvislosti navazující. Jde mi i o ty souvislosti přesahující rámec církve a papežského úřadu obecně. Tedy třeba i ono Malachiášovo proroctví, které opět avizuje možný konec světa. Myslím, že je zde snad důvod se nad tím vším trochu zamyslet a přebrat si ty informace bez emocí šířených médii. Není to souvislé povídání, jen taková skládačka informací, jak plynuly po webu.

Takže je to jisté. Římskokatolická církev má nového papeže, již dvě stě šedesátého šestého.. Stal se jím 76letý argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio. Rozhodl se, že napříště bude používat jméno Francesco (František). Je prvním jezuitou, jenž usedá na papežský stolec. Arcibiskup z Buenos Aires je mimo jiné známý svým zájmem o sociálně slabé.

Kardinál Miloslav Vlk o volbě řekl:

"Byla to volba Ducha svatého, on nebyl kandidátem médií. Já jsem nikde neviděl, že by ho média vyzdvihovala jako kandidáta. Byl to kandidát Ducha svatého, ne médií."

Dále kardinál Vlk prohlásil o papeži samotném:

"Papež František je člověk pokorný, který má smysl pro druhé, má empatii především pro chudé. Je patrné, že je pastoralista, že je otevřeným lidem, není to především teolog. Je to pastýř, člověk, který se sklání k chudým lidem a má k nim pochopení."

V souvislosti se jmény papežů jsme si zvykli používat římské číslice, označující, kolikátý papež toho jména to je. Ale papež František je prvním, kdo si toto jméno zvolil. Mluvčí Vatikánu Lombradi proto upozornil, že oficiální jméno nového papeže je pouze Francesco, bez římské číslice. Světová média jej nicméně začala uvádět jménem s pořadovou číslovkou, čímž však podle mluvčího předbíhají dění.

"Stane se Františkem I., až budeme mít nějakého Františka II." ,

prohlásil Lombardi.

Proč si vlastně nový papež vybral právě to jméno František?  Podle vatikánského experta Johna Allena to není náhoda. Souvisí to prý s Františkem z Assisi.

"František z Assisi je symbolem chudoby, prostoty, střídmosti a reforem katolické církve. Nový papež tím dal jasně najevo, že nehodlá být běžným papežem. " ,

vysvětlil Allen.

Papežové si obvykle berou jméno po někom svatém, aby svůj úřad "neznectili" nějakým jménem nevhodným. Prvním papežem, který si při nástupu do funkce změnil jméno, byl údajně Jan II. (jeho pontifikát proběhl v letech 533–535). Jeho rodné jméno bylo Mercurius, což je ale také jménem římského (pohanského) boha Merkuria. Jan II. proto usoudil, že Mercurius není vhodné jméno pro nejvyšší autoritu křesťanské církve.

Se současným papežem úzce souvisí tak zvané Malachiášovo proroctví, uvedené v závěru tohoto povídání. Z něj je odvozována informace o tom, že František je posledním papežem vůbec - následně bude zničen Řím a svět uvržen do zkázy. Je jasné, že tato informace je pro masmédia bulvárního typu vítanou pochoutkou - a bude jí víc a víc ...

Ale ono z toho proroctví vlastně úplně jednoznačně nevyplývá  že by současný papež měl být tím posledním. Františkův předchůdce, kardinál Ratzinger neboli papež Benedikt  XVI, je tam jako poslední adresně identifikován přes olivovou ratolest. Ta byla symbolem sv. Benedikta z Nursie, podle něhož si vzal kardinál Ratzinger své papežské jméno. Ale pak je tam už jen ten Petr Římský a zkáza ...

V anglické Catholic Encyclopedia se však říká, pokud tomu dobře rozumím, že nikde vlastně není dáno to, že by mezi Benediktem XVI a avizovaným koncem katolické církve i Říma, nemohli být další papežové - kteří v proroctví prostě již nejsou uvedeni.

A už vůbec tam není zmínka o tom, že katolickou církev i Řím zlikvidují islámisté, jak se teď šíří v médiích. Nejspíš jde o účelovou propagandu - dnešní pisálkové se bohužel neštítí ničeho.  Ne že by člověk byl zrovna nadšen záplavou imigrantů z různých končin světa do Evropy - ale rozdmýchat proti nim tímto způsobem davovou hysterii, to by asi světu moc neprospělo.

Malachiášovo proroctví

Celé proroctví týkající se posledního papeže i se zajímavým výkladem je možné číst na stránkách Matrix-2012:

„Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Amen.“

O které město na sedmi pahorcích se má jednat? Různí vykladači Malachiášova proroctví se shodují, že oním městem nemůže být nic jiného než Řím, kde se nachází i Vatikán.

Je ovšem možné s jistotou potvrdit, že má věštba skutečně prorokovat fyzické zničení této metropole? Nemůže se jednat jen o příměr – zničení Říma ve smyslu konce vládnutí římskokatolické církve? Přestože mnozí údajně chápou proroctví jako jasné zvěstování blížící se nezvratné apokalypsy, nemusíme prý pomýšlet hned na konec světa. Stejně jako u mnoha jiných proroctví se prý i v případě sv. Malachiáše může jednat pouze o vizi dramatických událostí, které zásadně změní celý dosavadní svět.

No ... já si dovolím jít ještě dále a vyslovit takovou malou spekulaci. On ten začátek by bylo možné také chápat tak, že Petrus Romanus není jméno konkrétní, ale prostě obecná zmínka o papeži. Jak známo, za prvního papeže je považován svatý Petr, původním jménem Šimon - byl jedním ze dvanácti apoštolů, učedníků Ježíše Krista. A že papež sídlí ve Vatikánu, tedy i v Římě, to je nade všechnu pochybnost. Dalo by se to tedy třeba vyložit i tak, že .... "Dokud bude v dobách pro církev nelehkých v jejím čele stát papež, tak bude existovat církev i Řím"?. Je to snad příliš smělá hypotéza?

Zajímavou myšlenku jsem našel také na stránkách RadioVaticana:

Římská tradice má trochu delší eschatologickou perspektivu. V basilice sv. Pavla za hradbami jsou v medailonech pod římsou (pod kladím) mozaiky všech papežů, i zesnulého Jana Pavla II. ještě bez data smrti. Ale do konce basiliky je ještě 27 míst volných a teprve pak - v rozporu s Malachiášovým proroctvím ? má nastat parusie, slavný příchod Krista na konci světa a Poslední soud, o němž nám Ježíš zanechal dost podrobností v evangeliu a apoštol Jan v knize Zjevení.

Je tu ale ještě bohužel jedna zmínka, která tu naději ve výše uvedené zprávě trochu otupuje ...

Apokalyptickým předpovědím se navíc postavil Jan Pavel II., během jehož pontifikátu bylo do baziliky doplněno dalších 25 prázdných medailonů. Zastaví tento trik konec světa?

Já osobně bych článeček zakončil možná trochu nečekaně a možná v daném kontextu i trochu svatokrádežně ... Pamatujete si, jak se ve filmu Černí baroni loučil poručík Hamáček se svou jednotkou?

"Chovejte se jako lidi a všechno bude v pořádku!"

Není to přesně to, co potřebujeme, aby se katastrofické vize nenaplnily? Ale říkejte to "těm nahoře" ... My snad máme zdravý rozum, ale oni bohužel zase moc. A dokud to bude platit, jsme na světě všichni jen na dluh.


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?