Přehrada jako splněný sen

V roce 1998 začal pan Stanislav Šturma mladší, rodák ze Sudoměře, budovat hráz na Strenickém potoce u obce Sudoměř. Vznikla tak ojedinělá "soukromá přehrada",  která vytvořila novou malebnou dominantu krajiny a hezký cíl pro nenáročné výlety.

V místě dnešní přehrady stával mlýn, který byl založen v letech 1300 - 1320 Soběslavem ze Sudoměře. Zanikl až za Rakousko - Pruské války v 18. století za panování Marie Terezie. Ještě do doby před zatopením údolí byly zbytky stavby patrné. Kdysi se mlýnu říkalo ,,Olšový". Okolní louky se kosily jako krmení pro koně.

 

 

Kde přehradu najdete, vidíte na mapce. Od Katusic sjedete do údolí, kde přejedete železniční trať. O tomto místě jsem psal již dvakrát: Mašinkový ráj v krásném údolí (o muzeu (nejen) drezín v zastávce Sudoměř) a Mašinkový ráj v krásném údolí 2 (o železniční zastávce Skalsko, jedné zrušené trati a červeném motoráčku). Hned za železničním přejezdem je třeba zbystřit pozornost - vpravo odbočuje úzká silnička a ještě užším podjezdem se dostává na druhou stranu kolejí. Pak již zbývá několik set metrů ke hrázi. Je tam i malé parkoviště, kde necháte auto, pokud jste jím přijeli a můžete se vydat na přehradu.

 

 

Staviítel a majitel přehrady v jedné osobě, pan Stanislav Šturma, o sobě píše, že byl od dětství vášnivým rybářem. Vystudoval proto Střední rybářskou školu ve Vodňanech a poté se vrhl na podnikání. Díky tomu si mohl splnit svůj celoživotní sen - postavit skutečné vodní dílo.

Vodní nádrž byla budována v letech 1996 až 2002. Dnes již dokonale splynula s krajinou, přičemž se využily podmáčené a jinak nepoužitelné pozemky v povodí potoka. Návštěvník má dnes pocit, jako by tu jezero bývalo odjakživa.

 

 

Těleso hráze je zemní, sypané z místních materiálů. Osa hráze je přímá. Délka hráze v koruně je 59 m a šířka koruny hráze je 4,0 m.. Ve svém nejvyšším místě, ve střední části, je hráz vysoká 5,7 m. Sklon návodního svahu 1:3,0 a sklon vzdušného svahu 1:2,5. Hráz je s ohledem na morfologické poměry s příjezdem pouze od pravého zavázání a je tedy neprůjezdná.

Koruna hráze má kótu 252,50 m n.m. Délka vzdutí je 1,1 km. Zásobní prostor nádrže je vymezen ode dna v nadmořské výšce 246,35 po normální hladinu 251,50 m objemem 156 000 m3 vody. To je úctyhodný objem, když přihlédneme k tomu, že průměrný průtok Strenického potoka je 190 litrů za sekundu.

Kromě Strenického potoka, kterému se také říkává Skalský, nádrž vodou napájí i několik podzemních pramenů. Za zmínku možná stojí i to, že Strenický potok kus dolů, po proudu, zásobuje rybník pivovaru v Podkováni.

 

 

Vodní nádrž má sloužit ke zkvalitnění prostředí pro chráněné živočichy a rostlinstvo na dříve nevyužitelných podmáčených pozemcích. Při prvním napouštění přehrady v roce 2000 se objevily problémy s velkým průsakem vody tektonickými trhlinami ve skalním masivu. Proto byly od roku 2001 realizovány opravy s cílem zajistit a zlepšit nepropustnost dna i hráze. Ke zvýšení těsnosti skal byla použita speciální směs s vodním sklem a do míst úniku vody ve dně byl aplikován tekutý jíl.

Hráz vodního díla je vybavena rybím přechodem pro zajištění migrace vytypovaných druhů ryb. V rámci zlepšení podmínek pro život některých druhů ptactva a vodních živočichů byl vybudován umělý ostrůvek. Ten najdete u levého břehu, přibližně v polovině délky nádrže. Druhý umělý ostrůvek najdete na konci nádrže. Celé jezero se dá s trochou šikovnosti obejít a člověk si tak může udělat hezký výlet, který mohou absolvovat i menší děti.

 

 

Při návštěvě vodního díla Sudoměř je třeba respektovat určitá "pravidla hry". Nesmí se tu koupat, plavit koně ani rybařit. A samozřejmě se očekává i šetrný přístup k přírodě - proto najdete na hrázi i odpadkové koše.

Na závěr jen malá poznámka. Z dějepisu si jistě pamatujete v souvislosti s dobami husitskými "bitvu u Sudoměře" - to nebylo zde, ale u jiné Sudoměře, ležící nedaleko Strakonic.


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?