Dodržování klíčových zásad při sledování elektronických komunikací

O šmírování lidí ve stylu Velkého Bratra nemůže snad mít pochyby v dnešní době ani ten nejzarytější skeptik. Ono je těžké stanovit, kde se skrývá ta tenká hranice mezi bezpečnostním sledováním situace a šmírováním v pravém slova smyslu. Že tato otázka přestává být lidem lhostejná, uvidíte z následujícího příspěvku zveřejněného na stránkách Iuridicum Remedium.

Vlk Samotář


Více než stovka organizací z celého světa včetně IuRe vyzývá k dodržování 13 klíčových zásad při sledování elektronických komunikací. Tyto zásady se stanou základem pro prosazování změn v oblasti rozbujelého a nekontrolovatelného sledování.

Již nějakou dobu je zřejmá nutnost upravit chápání stávajících zákonů týkajících se lidských práv s ohledem na moderní technologie využitelné pro sledování. Nic nevypovídá o naléhavosti situace lépe než nedávné potvrzení rozsahu sledování nevinných osob po celém světě.

Dovolujeme si vám dnes oficiálně představit Mezinárodní zásady aplikace lidských práv v oblasti sledování komunikace, které usilují o dosažení tohoto cíle. Zásady vyjadřují požadavky mezinárodních zákonů o lidských právech – které závazně platí pro všechny státy světa – vůči vládám v digitálním věku. Hovoří o sílícím globálním konsensu, že moderní sledování zašlo příliš daleko a je třeba jej omezit. Zásady rovněž udávají příklady, které mohou lidé po celém světě využít k hodnocení a prosazování změn v jednotlivých právních systémech.

Zásady jsou výsledkem více než ročních konzultací odborníků v oblastech občanských společností, ochrany soukromí a technologie (více zde, zde, zde a zde) a podepsala je již stovka organizací z celého světa. Tento proces zajišťovaly organizace Privacy International, Access a Electronic Frontier Foundation.

Představení těchto zásad těsně navazuje na zásadní zprávu speciálního zpravodaje Organizace spojených národů o právu na svobodu projevu a vyjadřování, která podrobně specifikuje široké využívání sledování komunikace a konstatuje, že toto sledování výrazně omezuje možnosti nerušeného soukromého života, svobodného vyjadřování a ostatních základních lidských práv občanů. V nedávné době zdůraznila Vysoká komisařka Organizace spojených národů, Nivay Pillay, význam uplatňování standardů lidských práv a demokratických záruk u sledování a aktivit v rámci prosazování práva.

„Ačkoli obavy týkající se národní bezpečnosti a trestné činnosti mohou ospravedlnit výjimečné a přesně vymezené použití programů sledování, sledování bez přiměřených záruk ochrany soukromí ve skutečnosti představuje riziko negativního dopadu na lidská práva a základní svobody,“ prohlásila Pillay.

Plné znění níže shrnutých zásad je k dispozici na necessaryandproportionate.org. Počínaje příštím rokem budou skupiny po celém světě prosazovat změny výkladu stávajících zákonů a tvorby nových.

Vyzýváme organizace chránící soukromí, organizace prosazující práva, odborníky z právnických a akademických kruhů i další členy občanské společnosti k podpoře těchto zásad pomocí podpisu.

Chcete-li výzvu podepsat, zašlete prosím zprávu na rights@eff.org nebo navštivte https://www.necessaryandproportionate.org/about.

Shrnutí 13 zásad


Vlk Samotář - převzato ze stránek Iuridicum Remedium

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?