O provázanosti mocných tohoto světa

Následující text je z internetových zdrojů a ukazuje prapodivné věci o mocipánech tohoto světa. Člověk mívá pocit, že leckteří představitelé různých států jsou zvoleni zcela náhodně, podle okamžité popularity mezi voliči. Ale ono to tak být nemusí. Ty informace neberte v žádném případě jako dogma. Stálo by za to, se nad nimi zahloubat, ověřovat je, zkoumat - ale je tu dosti velký materiál k zamyšlení a případně k další práci nad daným tématem. Takže se s ním ještě asi časem setkáme. Tohle budiž takový malý schůdeček k poznání v dané oblasti. Poznamenejme, že pokud to není někde explicitně jasné z kontextu, jsou východiskem úvah Spojené státy.

Vlk Samotář


V roce 1783 skončila podpisem Pařížské mírové smlouvy americká válka za nezávislost. Začneme 22. ledna roku 1783; tehdy americký Kongres ratifikoval důležitou smlouvu. V ní se píše, že:

Komu ale Spojené státy dlužily tyto peníze? Britskému králi Jiřímu III. To umožní pochopit, jak Velká Británie financovala obě strany revoluce.

Podle této smlouvy vybírá Velká Británie americké daně dodnes, za pomoci IRS.  IRS (Úřad Vnitřních Daní Výnosu) není dokonce ani úřad vlády USA. V případě pochybností lze nahlédnout do publikace IRS 6209. Z tojo jsou patrné i další zajímavé skutečnosti - organizace známé jako FCC, CIA, FBI i NASA nikdy nebyly součástí vlády USA. Vláda USA vlastní pouze akcie těchto agentur. A kupodivu i čísla sociálního pojištění jsou vydávána Organizací Spojených Národů (OSN) skrze MMF (Mezinárodní Měnový Fond).

Občanská válka, která na americkém území zuřila v letech 1861 až 1865, byla vyprovokována Amschelem Rothschildem s cílem rozdělit Spojené státy a dostat je do dluhu vůči Centrální Bance. Cílem bylo vrátit zemi zpátky do rukou Velké Británie skrze velké dluhy za dodávky zbraní. Aby to bylo možné, bylo potřeba najít vhodnou záminku ke sporům; tou se stala otázka otrokářství.

Zrušení otrokářství by mělo fatální důsledky na hospodářství jižních států, plně závislých na práci otroků.  Není příliš překvapující, že příslušný impuls byl vydán v Philadelphii pětatřiceti lidmi, z nichž 33 byli zednáři. Od té doby se setkáváme se zednáři ve vládnoucích vrstvách nepřetržitě až do dnešní doby.

Období snahy o zrušení otrokářství je v povědomí lidí spjato se jménem John Brown o kterém se zpívá ve známé písni. John Brown byl zednářem a rozenkruciánem, který byl dosazen do vlády díky Williamowi Lloydowi Garrisonovia senátoru Charles Sumnerovi, dvěma potomkům pokrevních linií Iluminátů. S pomocí listu New York Times byl John Brown představen jako hrdina hnutí proti otroctví.

Ulysses S. Grant, bývalý prezident se narodil jako Hiram S. Grant. Toto jméno mu dal jeho otec, Mistr zednářské lóže, Jesse Root Grant. Jesse Root Grant pracoval pro otce Johna Browna a potom pro E.A. Collinse, jednoho ze třináctii pokrevních linií Iluminátů. Ulysses S. Grant se pomocí Collinse dostal rychle do vlády. Od 16. dubna 1861 do 18. května 1864 Grant povýšil z hodnosti vojína na velitele celé federální armády. Když byl Grant zvolen prezidentem, jeho kabinet se skládal z osmi zednářů, včetně Alfonso Tafta, otce Williama Tafta,c ož byl předek Billa Clintona.

Jonas Mills Bundy byl z jedné ze třinácti pokrevních linií Iluminátů, byl také Grantovým poradcem a poradcem dalších dvou prezidentů. Člen jeho kabinetu Columbus Delano byl dědečkem Franklina D.Roosvelta.

21. listopadu 1933 napsal Franklin Roosvelt toto: Pravdou je, jak všichni víme, že finanční elementy ve velkých centrech vlastnily vládu od dob Andrew Jacksona.

Otcem Abrahama Lincolna byl A. E. Springs, který byl součástí dynastie Rotschieldů. Bratr Lincolna pracoval pro Louisa Cas Pezeraz dynastie Merowingů,

která byla jednou ze třinácti dynastií Iliminátů. Pezer byl také na Jackyll Island,což je místo, kde byla vytvořena Banka Federálních Rezerv.

V polovině 19. století se Abraham Lincoln a Wegs, zoufale snažili zabránit Andrew Jacksonovi před ustavením Zlatého Standardu - nezávislého finančního systému. Lincoln a jeho strana bojovala za ustavení Centrální Banky. Ve veřejných prohlášeních se vyjadřoval: "Na zlatém standardu všichni prodělají a většina ztratí všechno, co dělá život snesitelným." Toto tvrzení obsahuje prvky zastrašovací taktiky,stejně jako jiná prohlášeních Abrahama Lincolna k této záležitosti. Žádné důkazy nebo vysvětlení Lincolnovy projevy neobsahovaly.

Na začátku 20. století po neúspěchu Woodrowa Willsona v ustanovení Ligy Národů po První světové válce, Willsonův poradce plukovník Hawles založil CFR (Institut mezinárodních vztahů).Tento institut měl dvě větve:

V roce 1895 Nejvyšší soud ve Spojených státech zrušil daň z příjmu jako neustavní. Debata o Ústavě byla navržená senátorem Nelson Aldrichem. Tohle dává více smysl, když se dozvíte, že Aldrich byl také znám nadšenou podporou J. P. Morgana a později se přiženil do rodiny Rockefellerů.

Dnes průměrně 27 až 35 % Američanů platí daň z příjmu. Tyto peníze jdou přímo do centrální banky s názvem (FED)  - Fond Federálních Rezerv. Je to nevládní banka, která dodává Spojeným státům všechny bankovky jejich měny - řídí  inflaci množstvím peněz v oběhu. Nejpodivnější na celé centrální bance je možnost "pozastavení hotovostních plateb", kdy FED může odmítnout platit svoje dluhopisy. Přitom poplatníci na výběr nemají - buď musí své dluhy zaplatit nebo zbankrotují. Toto dává bance možnost zrušit kdykoliv jakýkoliv kontrakt, kompletně a beztrestně. Ještě jednodušeji se tomu říká zlodějna.

Jak je možné, že má FED dovoleno zrušit jakýkoliv kontrakt si přeje, bez postihu od vlády? Odpověď je jednoduchá. Banka Federálních Rezerv má moc nad vládou, místo toho, aby to bylo naopak.

Carl Quigley, mentor Billa Clintonana na universitě v Georgetownu, napsal o Centrálních bankách: Nechtějí nic jiného než vytvoření světového systému finanční kontroly v soukromých rukách, schopného vládnout poltickým systémům každé země a ekonomice celého světa. Řízení světa ve feudálním stylu skrze světové centrální banky je možné díky spojení skrze tajné smlouvy uzavírané během privátních tajných konferencí.

Je důležité vědět, že téměř všichni zakladatelé Banky federálních rezerv byli zapojeni do vytváření konceptu (CFR) Úřadu mezinárodních vztahů. Od roku 1934, kdy byl FED vytvořen, téměř každý ministr státu, všichni ministři obrany od H. A. Stimpsona, každý šéf CIA od Allana Dullese, stejně tak každý kandidát na prezidenta: Dwight D. Eisenhower, J. F. Kennedy, Richard Nixon, Bill Clinton BYLI ČLENY CFR ! George Bush senior byl šéfem CFR od 1977 do 1979. Všechny tyto vysoce postavené osoby byly nalobovány na místo skrze organizace ustavené mezinárodním bankovním kartelem. Jejich tajná setkání se dějí všude po světě, často za účasti stále stejných osob:Trilateral Comission, skupiny Bildeberg, Club of Rome, Spojených národů a obou větví Institutu mezinárodních vztahů.

Tyto skupiny tvoří to, co je známo jako KULATÝ STůL, založený Cecilou Rhodesem. Další odnože tvoří skupiny jako Bohemian Grove Club a skupina Skull and Bones (lebky a kosti) z Yale university, jejímiž členy jsou George W. Bush, George Bush senior a John Kerry. Na každém setkání těchto skupin se objevují nejmocnější členové vlády, vedoucí korporací, médií a členové královských rodů. Tato setkání se odehrávají tajně a ani slovo o nich a z nich neunikne do hlavních médií.

Jak je možné, že tolik mocných lidí se může účastnit setkání bez zájmu hlavních médií a přitom ani zmínka neunikne na veřejnost? To je jednoduché - běžní občané nemají vědět nic o tom, co se děje "nahoře".

Není pochyb, že k získání moci je mnohem důležitější strategie a inteligence než hrubá síla. Ze sportu víme, že získání vítězství do značné míry závisí na utajení vlastní strategie před soupeřem. Proč by tomu mělo být nějak jinak v globální politice?

Jistý šachový velmistr byl dotázán, co vlastně ho dělá mistrem hry. Odpověděl, že jsou to čtyři nejdůležitější věci:

Položme si otázku, proč v průběhu dějin stále vyhrává "temná strana"? Protože mají nekonečnou trpělivost. Pracují na svém záměru již  50 000 let.To je trpělivost.

Mají vynikající cit pro načasování událostí. Vědí všechno o astrologii, a stále ovládají i poznatky, které jsme již my zapomněli, ale které naši zemědělští předchůdci všichni znali. Máme Juliánský kalendář a nezajímají nás ty věci. Jsme otroci hodinek. Ale nevíme nic o vyšším času, nevíme o času našeho života.

Ti "nahoře" mají o nás všech obrovské znalosti. Mají obrovské znalosti o nás, jejich nepřátelích.

A to poslední a nejdůležitější - jsou schopni obětovat všechno, co je potřeba.

Cena za odmítnutí účasti v politice je to, že vám budou vládnout méněcenní.
Platon.

George W. Bush je přímým potomkem Godfroi de Bouillon. De Bouillonové sloužili papeži Řehořovi VII. a vedli evropskou aristokracii na křížové cestě za vyrvání Jeruzaléma islámistům. Stal se prvním králem Jeruzaléma a vévodou Lorraine, který byl hlavním regionem pokrevních linií Iluminátů. Bush je blízký příbuzný každého evropského monarchy. Je 13. bratrancem královny Elizabety a prince Charlese. Je také pokrevně spojen s každým potomkem královského rodu Windsorů.

Rod Windsorů se zřekl svého německého jména kvůli kritice společnosti po první světové válce. Méně známým faktem o rodu Windsorů je, že pomáhali hojně financovat cestu Adolfa Hitlera do vlády a explozi 2. světové války. Svastika je symbol slunce odkazující na okultní symbol slunce starého zákona. Slovo NASI (NAZI- nacisti) je jméno bohyně matky AnuNaku-Ninhursag ze sumerských textů. Slovo holokaust je z Jidis, nabídka hořících obětí.

Pozn. - Windsorská dynastie  je současný vládnoucí panovnický rod ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v některých zemích Commonwealthu. Původně sasko-kobursko-gothajsko-hannoverská dynastie (potomci královny Viktorie, která pocházela z hannoverské dynastie a jejího manžela prince Alberta Sasko-Koburského).

Heinrich Himmler byl vůdce SS a jeden z nejmocnějších německých nacistů. Himmler byl okultista 7. úrovně a byl ve velké míře ovlivněn knihou "Ostara" Jorga Lanza, rakouského mystika. Tato okultní kniha ho inspirovala ve velkém plánu etnických čistek, a ve vytvoření jedné řady podle středověkých tradic rytířů templářů. Templáři byli jako celek masově vyvražděni francouzskou monarchií.  Pozůstalí templáři vytvořili mnoho tajných řádů a zednářských spolků po celé Evropě, ze kterých, jak se předpokládá, vznikli dále Ilumináti.

Je důležité si uvědomit, že Bushův předek - Godfroi de Bouillon - byl sám Velký templář. Do současnosti každý americký prezident je v přímé pokrevní linii s britskou monarchií. 20. prosince 1993 byl George H. W. Bush pasován anglickou královnou na rytíře Velkého Kříže, což je jedno z nejcennějších vyznamenání, za jeho vedení války v Perském zálivu. Není to divné, že prezident Spojených států klečí před anglickou královnou v ceremonii symbolizující poddanství?

Co to všechno znamená? Znamená to, že v průběhu mnoha staletí všech hlavních civilizací zůstala politická moc v rukou několika rodů a je zuřivě udržována ve stejných rukou dodnes.Je obecně známo, že hlavní světoví vůdci patří k tajným společenstvím, setkávajících se na tajných setkáních. Ale co není veřejně známé je účel těchto setkání.

Shrňme si to teď do čtyř bodů:


Vlk Samotář - s využitím internetových zdrojů

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?