Příští stanice Praha-Kačerov

Po mnoha a mnoha létech tahanic se Praha konečně dočkala. Byla schválena výstavba železniční zastávky Praha-Kačerov, která má šanci se stát důležitým článkem městské hromadné dopravy umožňujícím návaznost metra, autobusů a železnice. A v neposlední řadě vytvoří paralelní alternativu ke dnes přetížené trase C z jižních předměstí do centra. Stačí si vzpomenout na povodně, kdy bylo metro ochromeno; a on i ten Nuselský most bude časem potřebovat nějakou údržbu ...

A tak v železničním jízdním řádu 2013 - 2014 jste u trati 210 mohli vidět položku s novou zastávkou - Praha-Krč. S poznámkou - zastávka otevřena ode dne vyhlášení. Jízdní řád má platnost od půlky prosince 2013 do půlky prosince 2014; takže velká euforie a těšení se ... konečně se v průběhu roku 2014 dočkáme.

 

 

 

První obrázky jsou aprílové ... ano, to jsem fotil 1. dubna 2014. Náletové dřeviny v zářezu trati mizí pod pilami dělníků a věci se konečně dávají do pohybu.

 

 

O dva dny později je svah holý a dole na drážním tělese se pilně vyměřuje. Ten most převádí přes údolí ulici 5. května, která se o kus dál změní v dálnici D1. Z našeho pohledu vpravo je depo metra na Kačerově.

 

 

Osmého dubna se vykopaly a vytahaly pařezy a veškeré vykácené dřevo je připraveno k odvozu. O týden později je svah zářezu čistý. Všimněte si, jak vystoupily patníky nějaké skoro již zapomenuté silnice, která tudy kdysi vedla.

 

 

Čtyřiadvacátého dubna se začíná rýsovat staveniště - buduje se ohrada z vlnitého plechu, která prostor budoucí zastávky skryje zvědavým zrakům kolemjdoucích.

 

 

Šestého května po zakrytí staveniště se ruch omezuje na kopání budoucí přístupové cesty dolů k vlaku. Dva lidé, jeden bagr a jeden vůz odvážející zeminu ...

 

 

O čtrnáct dní později ... denní postup prací by se snad mohl měřit na centimetry a ne na metry ...

 

 

Druhého června 2014 ... komunikace dospěla k bodu, kde se lomí ostrou zatáčkou a pokračuje dolů ke trati. Na staveništi pracují stále jen dva lidé.

 

 

Osmnáctého června jsem na staveništi nezastihl vůbec nikoho. Od zahájení prací uplynulo sedm týdnů. Troufám si konstatovat, že to, co je vidět na obrázcích, by s přehledem vyrýpala skupinka frekventantů mateřské školky s kyblíčky a lopatičkami. A ještě by si u toho stihli dělat bábovičky.

 

 

Mezi vyfocením předchozích a následujících obrázků uplynul celý měsíc (!!!). Prázdniny jsou v plném proudu, tak kdo by pracoval? Ty fotky by se mohly použít pro takové ty kvízové otázky typu "najdi pět rozdílů" ... No, přece ale jen něco - dole se mezi kolejemi děje něco s geotextilií ...

 

 

Prázdniny končí, je osmadvacátého srpna. Něco se děje, ale moc toho není. Od zahájení prací uplynul ... duben, květen, červen, červenec a srpen. To je k nevíře ...

 

 

Začíná škola. Je třetího září 2014. Zkusil jsem staveniště vyfotit z vlaku ... tady, že má být již na podzim nová zastávka? Je vidět, že český smysl pro humor nevymřel.

 

 

A opět uplynul měsíc. Je šestého října a práce se trochu hnuly dopředu. Je tu nová opěrná zeď a začíná se rýsovat budoucí nástupiště. A co je vidět nejvíc - na trati 210 je výluka, neb byla vytrhána celá kolej v prostoru budoucí zastávky.

 

 

Dopravu materiálu na staveniště dole v zářezu vyřešili stavitelé vtipně. Náklaďáky by se dolů nedostaly. Proto najedou v zastávce Praha-Krč na železniční podvalník a lokomotiva zvaná Prasátko je odtlačí až k místu, kde je kolej přerušena. Mix s betonem (nebo jiné vozidlo) pak již "po vlastních" odjede, kam je ho třeba.

 

 

Sedmého října práce postoupily o kus dál. Beronuje se nástupiště a naváží štěrk na nový traťový svršek.

 

 

Po víkendu - 10. října - se již začíná rýsovat hrana budoucího bezbariérového nástupiště. Zároveň se něco viditelně  děje i na přístupové cestě.

 

 

Na nádraží v Krči má nyní Metrostav detašované pracoviště. Prasátko s podvalníkem čeká, aby odvezlo další vůz s materiálem a opodál je připraven montážní vlak připravený ke kladení nových kolejových polí.

 

 

Třináctého října je již navezen štěrk pro budoucí traťový svršek a také je jím vyplněn prostor budoucího nástupiště.

 

 

O den později jste mohli být svědkem chvil, kdy se smontovaná kolejnicová pole kladla na připravené štěrkové podloží.

 

 

Patnáctého října jsou koleje na svém místě a probíhá jejich kontrola. Pozítří tu již bude obnoven běžný provoz.

 

 

Šestnáctého října - montážní manipulační vlak kontroluje trakční vedení. Sedmnáctého výluka skončí a vše musí být připraveno a v naprostém pořádku

 

 

Sedmnáctého října je již provoz po trati 210 obnoven. Teď se začíná pozornost věnovat odvodnění budoucí přístupové cesty.

 

 

A je tu opět nový měsíc. Uplynulo sedm měsíců od zahájení stavby, je třetího listopadu a kladou se dlaždice na budoucí nástupiště.

 

 

Staveniště dole u trati již začíná trochu připomínat budoucí železniční stanici. Svah pokrývá geotextilie, přece jen tu asi při tak značném sklonu hrozí sesuv.

 

 

A tohle jsou zatím poslední obrázky - je třináctého listopadu 2014. Tedy je přesně půlka podzimu a někdy na podzim měla být zastávka zprovozněna. Bude? Asi těžko, že ...

 

 

Já nevím, ale nepřipadá vám to nástupiště poněkud úzké? Ono to takhle není vidět, ale jeho šířka se mění - směrem k dálničnímu mostu se zužuje. Ani to nevypadá, že by se počítalo s nějakým zastřešením. Ta malá budka přece snad není čekárna?

 

 

Tak jsem vás ve zkratce provedl staveništěm železniční zastávky Praha-Kačerov, jak se vyvíjelo během osmi měsíců roku 2014 . Místo zdlouhavých komentář se podívejme ještě na dva obrázky

Železniční viadukt v obci Krnsko poblíž  Mladé Boleslavi byl postaven roku 1923; je dlouhý 152 m, vysoký 27 m a široký 5 m.  Most byl postaven během pouhých 120 dní, přičemž přerušení provozu vlaků trvalo jen 40 dní.

 


Viadukt v Žampachu patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Evropě. Most tvoří sedm oblouků o rozpětí 12 m. Výška mostu je 41,73 m (je jen o necelý metr nižší než Nuselský most v Praze). Celková délka mostu je 109,33 m. Stavba byla započata na jaře roku 1898, ukončena byla slavnostním zahájením provozu 1. května 1900.

 

 

Není vám na tom všem také něco divného? Ty dva viadukty byly postaveny před ... řekněme sto lety. Srovnáme si techniku, jaká byla k dispozici tehdy a dnes. Srovnáme si dobu výstavby tehdy a dnes. Co se skrývá v pozadí takového "budování"? Vždyť to je k smíchu zdravému rozumu ... Vypadá to, že je cosi shnilého v tomto světě ...


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?