P.F. 2011

Končí rok 2010, začíná rok 2011 a v té době bývá zvykem hodnotit věci uplynulé a přát si, jak by měly vypadat věci budoucí ... Ale jak to zhodnotit? Na jedné straně by se dalo psát o pokračujícím drancování naší vlasti, neschopnosti politiků a svinstvu, kam se jen člověk podívá ... Ale zvolili jsme si to sami a dobrovolně ... a máme tedy, co si zasloužíme.

Ale ne, tohle určitě nechcete slyšet. Takže to berme jen jako takovou referenční platformu. Protože ten končící rok měl i svá pozitiva. Podle proroctví hrozil globální válečný konflikt ... a teď tedy snad, doufejme, jsme to kritické období překonali. Ve světě se nevyskytly žádné pandemie hrozící miliony obětí. Bylo dosaženo určitého pokroku v ohleduplnosti k životnímu prostředí, Golfský proud se nezastavil a globální oteplování nás neupeklo na grilu. Jsou tu sice všude ve světě velké nepokoje a protesty desítek a stovek tisíc lidí, spousta se toho "profláklo" díky VikiLeaks - ale to je vlastně další pozitivum svědčící o tom, že si lidstvo začíná uvědomovat a třídit informace a přestává být tupým a snadno ovladatelným stádem.

Popřejme si tedy vzájemně, aby ty dobré věci na světě pokračovaly, košatily se a kvetly. Vykašleme se na titulky mainstreamových serverů chrlící na čtenáře záplavy hrůzy a nenávisti; to je jen špinavá clona mající zastínit skutečný vzhled světa. Vykašleme se na bulvár a jeho senzace - protože tak, jak se tam píše, skuteční lidé nežijí. Rozhodující je náš vlastní zdravý selský rozum, který by měl napovědět, jak a kudy dále. Posílit je potřeba duchovní stránku našeho vlastního já. Ano, píše se, že jsme jednou z nejméně věřících zemí v Evropě. To je snad pravda - ale nás to nemusí moc zajímat. Duchovnost není v organizované příslušnosti k nějaké církvi, ale je to jakýsi komplexní obraz vnímání světa. Pokud budeme žít v harmonii s matkou Zemí a všemi jejími obyvateli, tedy i zvířaty, rostlinami a vodami, skalami a obecné celou krajinou, bude dobře. Protože pak lze říci, že jsme sami našli Boha a splynuli s ním.

No a potom už si nebudeme ani muset přát to zdraví, štěstí, veselou mysl a další věci, co se v daných souvislostech přejí - toho všeho se nám dostane vrchovatou měrou tak, jako budeme sami šířit svou lásku.

 

 


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

Vlk Samotář (JL)