Jsou zvěsti o ovlivňování (nejen) počasí pouze konspirační teorií?

Motto:

V článku otištěném New York Times 8. prosince 1915 stojí:

"Vynálezce Nikola Tesla podal patentovou přihlášku na podstatné součásti stroje, který, pro laickou představivost, umožnuje vyprodukovat cosi podobného jako Thorův blesk, mrštěný z oblohy k potrestání těch, kteří rozhněvali bohy..."

"Postačí říct, že tento vynález bude schopen projít prostorem rychlostí 300 mil za sekundu, jako loď bez posádky, nepoháněná stroji ani křídly, vyslaná elektřinou ke kterémukoliv požadovanému bodu na zeměkouli s poselstvím zkázy; pokud ten, kdo ji ovládá, bude toužit po takovém účinku."

'Toto není správná doba," řekl včera Dr. Tesla, "abychom hovořili o detailech věci. Je v zásadě vynalezena proto, aby způsobila důležité věci v dobách míru; může však být použita i jako mocná zbraň ve válce. Ale opakuji, ještě nepřišla doba hovořit o takových záležitostech."

V posledních týdnech se objevila řada článků o tom, jak na Zemi přibývá spousta katastrofických událostí, které by nemusely být pouze dílem přírody, respektive přírodě k nim mohlo být kýmsi dopomoženo. V této souvislosti se objevuje dosud nepříliš známá zkratka HAARP. Podívejme se tedy, co lze o tomto "fenoménu" zjistit.

Oficiální účel projektu - vědecký výzkum ionosféry

Zkratka HAARP rozepsaná do slov znamená High Frequency Active Auroral Research Program. To se dá do češtiny přeložit třeba jako Program pro výzkum polární záře s aktivním využitím vysokých frekvencí.  Oficiálně jde o výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září (odtud z názvu aurorální). Ovšem tento výzkum není založen jen na pasivním pozorování a zaznamenávání atmosférických jevů, ale především o jejich aktivním ovlivňování pomocí zařízení zvaného Ionospheric Research Instrument. To je vysokofrekvenční vysílač, který je využíván k působení na ionosféru. Vysílač se skládá z celého systému antén. Aktuálně je jich k dispozici 180 a jsou to na zemi stojící křížové dipóly uspořádané do pravoúhlého pole. Tyto antény jsou schopny vyslat vzhůru spojitý nebo přerušovaný vysokofrekvenční signál (o frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz) s intenzitou 3 600 kW. Elektromagnetické účinky signálu jsou pak monitorovány pomocí vědeckých přístrojů - HF (vysokofrekvenčních) a UHF (ultra vysokofrekvenčních) radarů, HF přijímačů a samozřejmě také opticky. Získané poznatky mají přispět k výzkumu dynamiky plazmatu a přinést výzkumem ionosferických jevů nové poznatky o působení Slunce na Zemi.

 

 

Projekt HAARP má své oficiální stránky na webu - The High Frequency Active Auroral Research Program. Na nich lze zjistit vše, co vás o projektu zajímá - či snad co je dovoleno se dozvědět. Je tam spousta obrázků a dokonce i záběry ze dvou webových kamer. Dále se tam vysvětluje, co je cílem projektu a jaké výzkumy se provádějí.

To je v kostce o vědeckém poslání projektu. Snad ještě stojí za zmínku to, že počátky projektu sahají do roku 1990 a celé zařízení stojí v polární oblasti, na Aljašce, asi 8 mil od města Gakona. Sídlo projektu není běžným návštěvníkům dostupné, ale podle oficiálních stránek se jednou do roka pořádá den otevřených dveří.

Na první pohled tu není nic, co by budilo nedůvěru. Zdánlivě se nic neskrývá, cíle výzkumu jsou zveřejněny, fotografie i webové kamery k dispozici a dokonce je pořádán den otevřených dveří.

 

 

A nyní pohled z konspiračního hlediska

Dejme teď slovo příspěvkům pohlížejícím na HAARP z opačného zorného úhlu.

A nejprve uveďme zprávu, která působí asi tak jako extrémní doraz opačného konce stupnice. Dokáže asi pěkně zacloumat s nepřipravenou lidskou psychikou a třeba i trochu vyvolat paniku. Je z doby nedávné, týká se bohužel jedné velké lidské tragédie a nese název Aj Haiti obeťou americkej beštiality?

Fikcia alebo realita? Príliž šialené na realitu alebo príliž veľa faktov na fikciu? Ľudia ešte nezbavení úsudku si o tom začínajú šepkať: USA otestovali novú elektromagnetickú zbraň HAARP a vyvolali mimoriadne ničivé zemetrasenie na Haiti. O niekoľko dní sa koná srdcervúci benefičný koncert amerických hviezd šoubiznisu na podporu obetí. Podobne cynický hyenizmus, ako keď Stalin dá tajný príkaz na zavraždenie Kirova a následne sa s plačom na jeho pohrebe ujíma vyšetrovania tejto strašnej ohavnosti.

A je tu další tvrzení, tentokrát však bagatelizované  - USA uvrhly na severní polokouli mráz, tvrdí Pákistánci

HAARP, zdá se, může podle pákistánských médií úplně za všechno. Zkratka označuje americký program pro výzkum polární záře. Nicméně podle spekulací je to jen zástěrka pro zkoumání vysokofrekvenčních zbraní, které mohou výrazně ovlivňovat počasí. Nyní má údajně na svědomí extrémní ochlazení severní polokoule. V roce 2008 naopak ovlivnil silné zemětřesení v Pákistánu.

 

 

Jak by to mohlo fungovat ...

Tohle byly ukázky dvou zpráv zveřejněných na serverech zpravodajského charakteru. Nebezpečími vyplývajícími z projektu HAARP se zabývá série článků na stránkách spisovatele Jiřího Wojnara. Neuškodí pár informací ocitovat.

Studie vlivu systému HAARP na životní prostředí vypracovaná US administrativou na straně 440 připouští, že HAARP může představovat extrémně vážnou hrozbu.

Jak už bylo předesláno, HAARP může na hranici kosmického prostoru generovat vlny o extrémně dlouhých frekvencích, které se vracejí zpět k zemskému povrchu. Těchto vln lze využít mnoha různými způsoby, jako je například komunikace s ponorkami, ale i cílená tvorba zhoubných biologických a mentálních účinků u specificky vybrané části populace.

"Mikrovlnné zbraně tohoto druhu mají téměř vždy výjimečně pronikavý účinek" (obzvlášť tehdy jsou-li neseny pulsy ELF). Cílem je částečná nebo úplná dezorientace nebo narušení fyzické či mentální stability takto napadených osob. Tyto elektromagnetické systémy tedy mohou být v každém případě použity k produkci mírného až silného fyziologického rozvratu, perceptuální deformaci nebo dezorientaci" (viz aplikace psychotronických zbraní).

Potenciální využití umělých elektromagnetických polí je rozsáhlé. Mohou být globálně použita k dosažení změn počasí, vyvolání slabosti, nemocí a znuděné nálady obyvatelstva nebo, u citlivějších jedinců, ke spuštění záchvatů neovladatelného šílenství. To vše může být jednotlivě nebo kombinovaně použito jako záminka k odůvodění totální státní kontroly (policejní stát). ...

... Druhé zařízení typu HAARP je umístěno v Norsku, třetí patrně na území bývalého SSSR... (???).

 

 

Takže zařízení HAARP je na světě více? Nejspíš ano, skutečně se tu a tam cituje "vojenské zařízení HAARP v norském Ramfjordmoenu". Třetí zařízení je v Portoriku, a ne na území bývalého SSSR.

Z článku Vyloučeno z kodaňské agendy: techniky modifikace prostředí (ENMOD) a klimatické změny

V únoru 1998 Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční záležitosti, bezpečnost a obrannou politiku uspořádal v Bruselu veřejné slyšení o v USA se nacházejícím zařízení válčení prostřednictvím počasí, vyvinutém v rámci programu HAARP.

Výbor předložil Evropskému parlamentu „návrh rezoluce“:

„Týká se HAARPu. (Vysokofrekvenční aktivní výzkumný program aurory se základnou na Aljašce)… S ohledem na jeho dalekosáhlé dopady na prostředí představuje globální znepokojení a vyzýváme, aby jeho zákonné, ekologické a etické důsledky byly přezkoumány mezinárodním nezávislým tělesem…; (Výbor) lituje opakovaného odmítání vlády Spojených států… vypovídat na veřejném slyšení… ohledně rizik programu HAARP pro prostředí a veřejnost.“ (Evropský parlament, Výbor pro zahraniční záležitosti, bezpečnost a obrannou politiku, Brusel, dokument č. A4-0005/99, 14. ledna 1999).

Projekt HAARP je rozebírán i na stránkách Military v sekci Americké zbraně v článku Nesmrtící zbraně HAARP. Píše se tu například:

Štít... Už Nikola Tesla navrhoval vytvoření "elektromagnetického štítu", který by nepropustil žádné cizí těleso (rozuměj zbraň). Je známo, že vědci v SSSR se zabývali myšlenkou ničení balistických raket pomocí ionizace atmosféry, jejíž fyzikální vlastnosti se tímto pochopitelně okamžitě mění. Pokud by k něčemu takovému došlo v dráze letu rakety, následovaly by turbulence a poruchy aerodynamiky, které by při obrovské rychlosti rakety nevyhnutelně způsobily její zkázu. HAARP by tedy mohl vytvořit jakýsi protiraketový "deštník", jehož účinnost by byla stoprocentní.

...a meč ... Výborně, a proč zůstávat u obrany? Co kdybychom nečekali s "deštníkem" na útok, ale namísto toho tím "deštníkem" nepřítele vzali po hlavě, aby k útoku vůbec nedošlo? :-) HAARP by mohl bez problémů fungovat jako emitor elektromagnetického impulsu, který by svým monstrózním výkonem doslova "usmažil" elektroniku jakékoli družice, zbraně či komunikačního prostředku.

 

 

Ovládání lidí ... Váhal jsem, zda tuto položku vůbec uvést, protože již zavání teorií o spiknutí. Nakonec jsem se přece jen rozhodl se o ní zmínit. Faktem je, že během studené války Sověti i Američané intenzivně pracovali na ovlivňování lidské mysli pomocí drog, elektrošoků i rádiových vln. Teoreticky by HAARP mohl vlnami na frekvencích odpovídajících frekvencím lidského mozku působit na chování lidí, a to i na poměrně rozsáhlém území. Protože předpokládám, že tato problematika bude někoho zajímat, tak jsem jako doplnění článku o HAARPu vypracoval stručný dokument o mozkových vlnách.

Asi nemá cenu citovat další a další zdroje. Stačí zadat do vyhledávače dotaz HAARP a můžete prohlížet a číst až do aleluja. Počet odkazů nalezených Googlem byl v únoru něco přes 1,8 miliónu - z toho českých bylo k patnácti tisícům.

Jak je to všechno doopravdy, to se těžko dozvíme. Myslím si ale, že od "mocných tohoto světa" těžko můžeme očekávat něco dobrého. Ať na naší nebo na opačné straně oceánu. A tak je asi lepší být informován a raději počítat s horšími alternativami; je lépe pak být překvapen příjemně než naopak. Ovšem, nabízejí se už i teorie o násilně "dobrovolně" implantovaných čipech a jejich ovlivňování pomocí HAARP ... ovšem to už by bylo moc horroru naráz.


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL