Čekání se naplnilo

Převzato ze stránek kardinála Miloslava Vlka

V tyto chvíle je v tiskovém středisku Vatikánu v Římě oznamováno jmenování nového pražského arcibiskupa: stal se jím královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP. Oficiální oznámení mého nástupce je v současnosti publikováno také na našich diecézních stránkách www.apha.cz a sdělováno našim médiím. Bohu díky! Máme dlouho očekávaného diecézního biskupa, za kterého jsme se od dubna minulého roku s celou diecézí modlili. Milý spolubratře arcibiskupe, buď nám srdečně vítán!

Jmenování přichází z papežovy ruky jako odpověď na naše modlitby. Na svatovojtěšský stolec se dostává biskupská osobnost z kraje, který je kolébkou sv. Vojtěcha, z diecéze, odkud pocházel první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. První seznámení s životními osudy, studiem a prací našeho nového arcibiskupa najdete na našich diecézních internetových stránkách.

Když mi byla z nunciatury v uplynulých dnech důvěrně oznámena radostná zpráva o jmenování nástupce, přestože jsem v současnosti v Bangkoku, v Thajsku na Dálném Východě, na setkání několika desítek biskupů, přátel Díla Mariina, z 10 tamních zemí, hned jsem se telefonicky spojil s Mons. Dukou, abychom se dohodli na dalších krocích, které jsou v této chvíli před námi. Při nejbližším osobním setkání bude stanoveno a oznámeno datum převzetí vedení arcidiecéze novým arcibiskupem, ke kterému dojde během slavnostní bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha v Praze. Já ukončuji setkání v Thajsku a urychleně se vracím do diecéze.

Zároveň se jmenováním nového arcibiskupa byla Svatým otcem přijata moje demise, kterou jsem podal 19. dubna 2007. Do doby převzetí úřadu novým arcibiskupem jsem byl papežovým dekretem jmenován administrátorem pražské arcidiecéze. Co to znamená, si lze přečíst na diecézním webu.

V době napjatého čekání v lednu se v médiích bohatě diskutovalo o mém možném nástupci a při tom se často objevovalo jméno Mons. Duky. Také sám jsem se na svých internetových stránkách zúčastnil diskusí o procesu jmenování, o jeho průběhu a všech důsledcích, které mi jmenování nového arcibiskupa přináší. Uveřejnil jsem také určité bilancování, širší zprávu o situaci v arcidiecézi, která může být pro mediální pracovníky zdrojem informací a odpovědí na možné otázky, které by v této chvíli chtěli klást. Mons. Duka je hlavním protagonistou těchto dnů. On bude s médii komunikovat o věcech, které jsou nyní důležité a které bude pokládat za nutné veřejnosti sdělovat ...

Mým úkolem v této chvíli je předat svému nástupci pražskou arcidiecézi, a pokud to bude záležet na mně, vytvářet mu dostatečný prostor, aby se mohl v klidu ujímat svého nového úkolu. Svou pozici jsem popsal už předem ve svém článku „Emeritní biskup“ (ze dne 12. ledna 2010). Důležité je nejen zachovávání strohých kanonicko-právní předpisů o předání diecéze, ale i vnitřní duchovní a psychologický postoj, ve kterém se opravdově uskutečňuje „ztráta“ toho, co jsem dvacet let pěstoval. Důležité je opravdu se „odpoutat“, „netáhnout“ za sebou nějakým nevhodným způsobem diecézi. Také je nutné, aby předchůdce nezasahoval nevhodně do nového vedení, aby byl mariánsky v pozadí k dispozici a aby naopak takto po duchovní stránce vytvářel prostor pro nového arcibiskupa. Toto „ztrácení“ pokládám za důležitý duchovní rys tolika etap mého lidského i kněžského života, v nichž jsem se učil chápat tento silný ústřední postoj Kristova života – kříž a jeho opuštěnost. Tolikrát jsem zažil hlubokou radost, kterou jeho přijetí do života vnáší ...

Kněží a věřící si budou při eucharistii připomínat jméno svého nového arcibiskupa, budou se za něj modlit a vyprošovat mu tolik potřebných milostí a darů Ducha svatého pro jeho nové poslání „posiluj bratry a sestry“. Přeji mu věrnost celého Božího lidu, věřících i kněží, plodné navazování nových kontaktů, získávání nových spolupracovníků a radost z úspěšné práce v království Božím pražské arcidiecéze ...

Kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?