Noc kostelů 2010

Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice konat v pátek 28. května 2010. Po úspěšném 1. ročníku, při kterém bylo v kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90 000 návštěvnických vstupů, se návštěvníkům otevřou další kostely a modlitebny v České republice. Pro návštěvníky bude v Praze, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Moravskoslezském kraji, Pardubickém kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Středočeském kraji, Olomouckém kraji, Ústeckém kraji a Zlínském kraji připraven bohatý program až do pozdních nočních hodin. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály.

Noc kostelů se bude konat pod záštitou Miloslava kardinála Vlka, administrátora Arcibiskupství pražského, Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského.

Nově je na YouTube umístěn dvoudílný dokument Bronislava Berníka přibližující očima pořadatelů i návštěvníků průběh a atmosféru Noci kostelů, která se konala 29. 5. 2009.

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách Noc kostelů.

 


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

VEZA