Železná nostalgie V. - Proměny jednoho starého nádraží

V předchozím článečku jsem vám nastínil "staré zlaté časy" ve vzpomínkách kluka, co chodil do první (nebo třetí či pátý) třídy a nádraží na lokální trati v malém polabském městě mu připadalo div ne jako startovací rampa do vesmíru.

Staré nádraží

Když přijíždíte od Čelákovic k Brandýsu nad Labem, minete několik set metrů před nádražím tak zvané "staré nádraží". Může být zajímavé sledovat proměny tohoto místa v toku času.

Trať číslo 074; Čelákovice - Brandýs nad Labem - Neratovice, je dnes lokální tratí, která snad není využívána tak, jak by mohla, ale funguje a zdá se, že nad jejím dalším osudem se nevznášejí černá mračna zkázy. Motorák celou trať projede bez pár minut za necelou hodinku. A přesto tato trať nebyla kompaktním celkem, jak se jeví z dnešního pohledu.

Těžiště osobního provozu se přeneslo na "nové nádraží" - tedy to, odkud jezdí vlaky dodnes. Staré nádraží se stalo nádražím nákladovým - především jako východisko vlečky do Melicharovy továrny - pozdějších BSS.

Stará a nová vlečka

Stará vlečka byla vedena opačně než ta dnešní. Z neratovického zhlaví odbočovala poměrně ostrým levým obloukem a ve stoupání přetnula Tyršovu ulici do vrat, vedoucích do areálu továrny. Vrata byla otvírána a zavírána zaměstnancem továrny, který také červeným praporkem zastavoval provoz na ulici, pokud ji nákladní vlak křižoval. Ještě nedávno byly na vratech vidět zbytky modrých čtverců návěsti "uzávěre koleje", pokud byla vrata zavřená. Dnes je těleso vlečky rozparcelováno a lze jen matně tušit, kudy koleje vedly.

V šedesátých letech byla postavena nová vlečka, vedoucí opačným směrem - od čelákovického zhlaví vede několik set metrů paralelně s tratí na Čelákovice, pak se od ní úvratí odpoutá krátká podniková vlečka a kolej mírným pravým obloukem obkrouží továrnu, aby se do ní po přetnutí Zápské ulice zanořila na opačném konci továrního komplexu.

Bývalo tu velice rušno. Brandýské strojírny a slévárny bývaly prosperujícím podnikem - všichni znáte třeba popelářské vozy BOBR (to byla zkratka od názvů měst BOleslav - BRandýs). Po roce 1989 však byla továrna ... no to správné slovo si dosaďte sami a utichla i vlečka. Několik následujících snímků je z roku 2002. kdy její koleje pomalu zarůstaly ostružiny a vypadalo to, že vlak tudy již nikdy nepojede.

 

Vpravo budova "starého nádraží". Vlevo kolej vlečky, vpravo kolej trati směrem na Čelákovice.

 

Na "starém nádraží" bylo několik kusých kolejí k odstavení nákladních vozů před tím, než se z nich na brandýském nádraží sestavily příslušné vlaky. Na obrázku vpravo je budova bývalé výtopny.

 

Konec jedné z kusých kolejí - zde vedla stará vlečka a obloukem protínala dnešní zahrady s rodinnými domky. Vpravo je zářez propojující staré a nové nádraží. Zhruba uprostřed je vjezdové návěstidlo nádraží Brandýs nad Labem.

 

Úvraťová vlečka odbočující do areálu jednoho ze zdejších podniků naproti Zukovu. Nepoužívané koleje zarůstají býlím. Vpravo projíždí motorový vlak do Čelákovic.

 

Drážní těleso zarostlé ostružiním. Vpravo je výkolejka zajišťující výjezd od továrny přes Zápskou ulici.

Nakonec vlečka opět ožila. V areálu bývalých BSS se usadilo několik firem, kterým tu a tam přijde vhod doprava po železnici, takže je zde k vidění "půlnoční expres", jak štamgasti z blízké hospodu "Na kolejkách" přezdívají nočnímu nákladnímu vlaku. Zhruba dvakrát týdně je obsluhována i ta malá úvraťová vlečka u Zukovu.

Nová zastávka na starém nádraží

Ze stránek ŽelPage z 1.2. 2007 ...  Začne výstavba nové zastávky Brandýs-střed ...

Jednání o záměru vybudovat novou zastávku Brandýs-střed v místě bývalého starého nádraží, v těsné blízkosti úrovňového křížení se silnicí směrem na rychlostní komunikaci R 10 v ulici Zápská, iniciovalo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID).

Zastávka se 40 metrů dlouhým nástupištěm s bezbariérovým přístupem, s pomůckami pro bezpečný pohyb slabozrakých a nevidomých osob, s přístřeškem, informačním zařízením, venkovním osvětlením, prodejním automatem a označovačem jízdenek, má být vybudována do konce roku 2008. Výstavba má být financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se spoluúčastí města ve výši do 500 tisíc při celkových nákladech 1,8 mil. Kč.

Nad osudem místní dráhy se dlouho vznášel stín nejistoty. V době, kdy "manažeři" lační tučných zisků vymazávají jednu trať za druhou z mapy pro údajnou nerentabilitu, se v Brandýse stal malý zázrak - byla tu vybudována nová zastávka. A právě v místě starého nádraží.

 

Budova starého nádraží nemá již s železnicí nic společného. Zastávka byla postavena kousek před ní.

 

Osobní vlak tudy zatím jen - bůhví proč - projíždí bez zastávky. Stanice při tom vypadá jako dokončená - člověk lecčemu nerozumí.

 

Zbývá doufat, že objekt čekárny bude ušetřen vandalů ... ale asi tomu nikdo moc nevěří. Tresty za vandalismus bohužel nejsou tak výrazné, aby běsnící "siláky" odradily - autobusové zastávky na náměstí by mohly vyprávět. Všimněte si kilometrovníku s číslicí "nula" - zde začínala trať na Čelákovice před vybudováním zářezu mezi nádražími.

 

Zastávka je vybavena moderním informačním systémem - bohužel je tu zatím jen nápis Zastávka Zápská není v provozu.

 

Nástupiště je postaveno tak, aby umožnilo bezbariérový přístup do vlaku. Nechybí ani pás s drážkami proti uklouznutí při vystupování a nastupování.

V tomto roce prý má být svršek celé trati upraven tak, aby umožnil cestovní rychlost 70 km/h (nyní je zde 40 km/h, jen někde 60). Pak už jen by chyběly přímé spoje do Prahy, ve formě slibovaných křižujících  vlaků, umožňujících dosáhnout bez přestupování oblastí vnitřní Prahy, Kačerova a dále k Vltavě. Kdybych měl možnost dojet přímým vlakem na Kačerov za takových 40 minut, tak budu mezi prvními, kdo nechají auto doma a dají vale kolonám na Jižní spojce...


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL