Od hromady šrotu k technické památce

Nemohu si odpustit nepřijít se svou troškou do mlýna a neposlat také pár aktuálních fotek ze dnů, kdy byl most mezi Brandýsem a Starou Boleslaví z historických důvodů a úcty k předkům zlikvidován a nahrazován opět brodem ...

 

 

 

 

Zajisté se teď budou ze všech stran hrnout názory a hodnocení tohoto aktu ...

Dovoluji si tedy i já říci svůj názor - v té podobě, jak se to odehrálo -  je to barbarství.

Doklad o technickém umu našich předků, který se dochoval v téměř krystalické podobě, je nyní barbarsky rozřezán na kusy a odvezen do kovošrotu. Nový most tady jistě byl zapotřebí - o tom asi nepochybuje téměř nikdo - ale tenhle by se dal snadno sejmout a oba díly pomocí nákladních člunů odvézt na nové místo, kde by mohl ještě desítky let sloužit jako důstojný a stále funkční muzejní exponát. Asi jako všechny ty staré parní lokomotivy deponované na různým místech díky skupinám nadšenců, kteří je zachraňují před potupnou smrtí v žáru pece.

 

 

V těchto dnech - začátkem května 2011 - se objevují zprávy, jako například tato z Českého rozhlasu:

Část starého mostu z Brandýsa nad Labem skončila v Národním technickém muzeu

Silniční železný most přes Labe v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi je minulostí. Právě dnes oficiálně končí jeho demolice. I přes to, že se někteří brandýští obyvatelé snažili jedinečnou industriální památku zachránit, nepovedlo se jim to. Útěchou jim může být, že alespoň část této stavby skončila v muzeu.

V depozitáři Národního technického muzea skončily dvě části takzvané příhradové konstrukce, které dohromady vážily zhruba dvě půl tuny. Čím byl brandýský most jedinečný, řekl Českému rozhlasu projektant nosných konstrukcí Václav Jandáček:

„Je plně nýtovaný, je plně z profilů, které se tehdy užívaly, to znamená většinou to byly velké úhelníky a ploché válcované pásy.“ V době, kdy most vznikal, byl velmi moderní. „Velmi jednoduchým způsobem vytváří dva prosté nosníky a poprvé vytváří to, co do dneška na mostech používáme, to znamená systém podélníků, příčníků a hlavního nosníku,“ vysvětlil Jandáček.

Části brandýského mostu budou nejprve v muzeu zkoumat odborníci a zhruba v roce 2015 by se tyto fragmenty měly stát součástí expozice vznikajícího Centra stavitelského dědictví v Plasích.

To, že část původního mostu skončila v muzeu, potěšilo nejen obyvatele, kteří byli proti jeho bourání, ale i starostu města Ondřeje Přenosila, který naopak demolici podporoval.

„Kdyby most byl vyhlášen památkou, tak by měl být v podobě, v jaké byl původně postaven, což by znamenal ubourat lávky pro pěší, které tam byly přidělávány v 60. letech, a pak takový úzký most je pro dopravu a pěší absolutně nevyhovující,“ připomněl starosta.

(Toto odvysílal Český rozhlas)

 

 

Opravdu geniální argument ... ubourává snad někdo vysílač na Eiffelově věži, ztratil svou historickou hodnotu Tower Bridge, že jeho zdvihání již není na vodní pohon nebo se snad bude vytrhávat elektrická instalace na Karlštejně, aby ho developeři nezbourali, že vlastně není památka a místo něj je třeba postavit rezidence pro boháže? Je tu přece ještě další varianta, o které se jaksi nemluví. Most mohl ještě hezky dlouho sloužit někde jinde, kam by se dal přepravit po vodě a kde by na něj nebyly kladeny tak vysoké nároky. Jenže musel do šrotu, neb ve starém železe jsou přece peníze ... Za nějakou dobu se bude křičet - Kdo za to může? Ale už je pozdě. A přitom se již dnes nepřímo přiznává, že most byl opravdu unikát. Jinak by se s ním přece do muzea netahali.

To už by se mohl zbourat Karlův most v Praze a postavit místo něj betonovou obludu s životností pár desítek let - kolik tam se již vyměňovalo poškozených kvádrů? Kolik je v něm původních dílů z doby Karla IV?

 

 


Vlk Samotář (JL)

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?