Polabské lávky v polovině dubna

Původně jsem si myslel, že aktuálními informacemi o obou polabských lávkách pro cyklisty - v Toušeni i Čelákovicích - budu připojovat na konec již existujících článků. Ale události nabraly na obrátkách natolik, že si rozsah informací vyžádal povídání úplně nové.

Snad se ptáte, proč tolik povyku kvůli nějakým lávkám. Ale ono se to dá říci také takhle - kolikrát za život se člověk připlete ke stavbě nových říčních přemostění, jak je tomu teď v Brandýse nad Labem a okolí?

Toušeň - už je to uděláno, už je to hotovo ...

Lávka v Toušeni měla být hotová již na konci roku 2012. Tedy, ona hotová byla - šlo tady o ten bezbariérový přístup na pravém břehu, kde dosud bylo jen strmé schodiště. Stavba časově poněkud pokulhávala a ještě k tomu nastaly ty podivné dny v předjaří, kdy pro mráz a nepřízeň počasí se nedalo betonovat. Takže ještě šestadvacátého března 2013 chyběl dodělat nájezd na bezbariérovou rampu a také samozřejmě nebyl namontován díl spojující stávající přemostění s novou rampou - tomu bránilo právě ono zmíněné schodiště.

 

 

Po Velikonocích se počasí trochu umoudřilo, takže o víkendu 13. a 14. dubna byla lávka dočasně uzavřena a dodělán nájezd a poté bylo sneseno schodiště a mohl být namontován i chybějící díl konstrukce. V pondělí 15. dubna jsem mohl lávku vyfotografovat již ve finální podobě.

 

 

O závěrečných pracech se píše stručně a výstižně na stránkách Rádia Jizera:

Lávka mezi Káraným a Lázněmi Toušeň je bezbariérová ... Lávka mezi Káraným a Lázněmi Toušeň je bezbariérová Čekalo se na příznivé počasí, protože bylo potřeba dodělat betonový nájezd a to při teplotách pod nulou nebylo možné. Nájezd je hotov. O víkendu došlo k dočasnému přerušení provozu na lávce a to z důvodu montáže posledního dílu ocelové konstrukce. Lávka byla propojena s nově vybudovaných bezbariérovým nájezdem. Současně bylo demontováno stávající schodiště. I když ještě neproběhla kolaudace, oboustranně bezbariérová lávka mezi Káraným a Lázněmi Toušeň je ve zkušebním provozu otevřená.

 

Ano, je to tak, lávka je skutečně kompletní a průjezdná. Ověřil jsem to osobně 15.dubna v podvečerních hodinách. A je to pohoda, nemuset tahat kolo do těch schodů, jen co je pravda ... Takže díky všem, kdo se o toto velmi užitečné dílo zasloužili.

 

 

I v Čelákovicích už začíná být leccos vidět ...

Několik kilometrů od Lázní Toušeň proti proudu Labe se buduje další, tentokrát úplně nová lávka. Zatím tu toho k vidění příliš nebylo. Byly vybetonovány patky pod oba pylony, které ponesou zavěšenou mostovku a připraveny podpěry pro montáž pylonů. Začátkem dubna byly z dílen Metrostavu v Horních Počernicích oba modře natřené pylony dovezeny a zkompletovány. V této fázi jsme stavbu opustili v minulém článku.

Lávka přes jezy byla uzavřena, nová lávka se staví a dočasným spojením mezi oběma břehy se stal přívoz. Ten vzbudil celou řadu rozporuplných pocitů. Počínaje nezvyklým plavidlem, přes umístění přívozu blízko nad jezem, po jeho kapacitu a provozní dobu. Leckteré připomínky lze vyjasnit na internetu - přívoz má dokonce své vlastní stránky. Zde se dozvíte například i to, že provozní doba není dána libovůlí provozovatele plavidla, ale že je plně v kompetenci objednavatele služeb, tedy města Čelákovic.

 

 

Mě spíše trochu znepokojovalo umístění přívozu poměrně nedaleko nad jezem. Co kdyby plavidlu selhal motor? Protože to samozřejmě napadlo více lidí, lze na stránkách přívozu najít následující vysvětlení:

... loď je samozřejmě schválená, s platnou technickou kontrolou a s předepsanou výbavou (mimo jiné kotva, záchr. vesty v počtu 10 ks, záchr. kruh). Pokud obecně jakékoliv lodi selže motor, používá se kotva. Náš Vilda II. má zcela nad rámec vyžadovaných bezpečnostních opatření záložní elektromotor napájený z trakčních baterií. V případě poklesu napětí má dokonce externí benzinovou elektrocentrálu, která zajistí dostatečnou dodávku el. proudu. Kdyby snad i toto selhalo, loď má dvojici kotev (přední /zadní), které plavidlo spolehlivě udrží i v silném proudu.

Že je to pravda, dokazuje následující snímek, na kterém je záložní motor dobře vidět. Otázkou zůstává kapacita plavidla - uvědomil si objednatel služeb přívozu, kolik cyklistů tu v sezóně projede? Proto lze vřele doporučit všem, kdo do těchto končin plánují cestu - raději použijte lávku v Toušeni, je to jen asi 4 km daleko a dostanete se na druhý břeh bez čekání.

 

 

A jak jsou daleko práce na nové lávce? Stará lávka nad jezem osiřela, ale obklopilo ji lešení. Zřejmě se podrobí důkladné renovaci, protože přístup ke strojovnám jezových polí zachován být musí. Ale to modré, co za ní prosvítá v dálce, to již je příslib lávky nové. Ano, na levém břehu je již vztyčen jeden modrý pylon nové lávky ... vztyčil jej modrý jeřáb a na modré vodní hladině čeká modrý přívoz - prostě modrá je dobrá ...

 

 

Rozkročen jako nějaký bájeslovný obr čeká téměř čtyřicet metrů vysoký pylon na lana, která ponesou mostovku lávky. Jeho pravobřežní kolega již byl zkompletován, ale zatím leží a odpočívá při čekání na jeřáb. Jen ať si ještě odpočine - ještě se nastojí dost a dost ...

 

 

Jakožto domácí kutil, který často dělá věci "od oka" a pak se diví, proč mu to či ono nepasuje, obdivuji precizní práci lidí, co dokážou udělat takové věci jako je ta patka sloupu na obrázku a jí přesně odpovídající betonová opěra se svorníky ... Ono to musí pasovat a nejen pasovat, ale také to do sebe zapadnout tak přesně, aby jeřáb při usazování neorval u těch svorníků závity.

 

 

Lávka má být hotová v říjnu tohoto roku (2013). Doufejme, že se nestane nic, co by slibné tempo prací ohrozilo a ještě letos si budeme moci ukázat obrázky, jak vypadá Labe a jaký je pohled na Čelákovice z nové lávky.

Předchozí články:


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?