Na lávce v Toušeni již brzy bezbariérově

Již třináctým rokem bude letos sloužit lávka přes Labe, která spojuje Toušeň s oblastí Káraného těsně nad soutokem Labe s Jizerou. Byla otevřena v roce 2000 a klene se nad hladinou Labe obloukem o délce 104 m, přičemž nejvyšší bod mostovky nad hladinou řeky při běžné výšce hladiny je 10,5m. Tím je respektován i požadovaný volný plavební profil 80 x 7 m.

Dříve tu býval přívoz, ze kterého se těsně nad soutokem dochovala na levém břehu zátoka, kde prám přistával. S otevřením lávky přívoz zanikl. Ostatně již asi po několikáté, neboť přívoz tu bývával od nepaměti - a nejen tady, ale v mnoha místech, jak o tom svědčí dodnes zachovalé zátoky u různých obcí - například v blízkosti čelákovického železničního mostu nebo v nedalekých Sedlčánkách.

 

 

Hlavní pole tvoří předpjatá lanová visutá konstrukce zavěšená mezi dva pylony o výšce 20,5 m. Mostovka lávky je roštová, takže slabší povahy může znepokojovat pohled na hladinu řeky plynoucí přímo pod nohama. Když se člověk zastaví a rozhlíží se, vnímá také pohupování celé konstrukce způsobené chůzí kolemjdoucích.

 

 

Ale rozhled je tu pěkný. Proti proudu je vidět vodárna v Káraném, která zásobuje kvalitní pitnou vodou část Prahy. Dnes již má jen jeden komín, ale dříve, když se používaly pro pohon čerpadel v té veliké prosklené hale parní stroje, byly tu velké komíny dva. Při pohledu po proudu vidíte vlevo část lázeňského městečka Toušeň, zprava se vlévající Jizeru a v dálce, již v zákrutu řeky, bývalý cukrovar.

 

 

Až dosud byl tvar lávky z logického hlediska poměrně prapodivný. Levobřežní rampa byla přímá, mostovka nabírala plynule výšku bezbariérovým způsobem. Zato na pravém břehu náhle lávka končila a na ní navazovalo poměrně strmé lomené schodiště. To dávalo zabrat nejen cyklistům, ale hlavně starším lidem a v neposlední řadě maminkám s kočárky. Proč bylo zvoleno toto prapodivné řešení? Říkalo se napřed, že kvůli motorkářům, aby si nemohli z lávky udělat prostor pro své rádoby sportovní výkony. Podobnější pravdě spíše bude druhá varianta, že na dokončení lávky nezbyly tehdy peníze.

Teď, v roce 2013, bude dílo konečně dokončeno. Na pravém břehu se buduje rampa, která umožní bezbariérovou cestu z jednoho břehu na druhý. Takhle to tu vypadalo koncem prosince 2012 ...

 

 

No a tak to tu vypadalo v březnu 2013. Ještě je tu to neoblíbené schodiště, ale to již brzy zmizí.

 

 

Jakmile byly zhotoveny betonové části, už to jde rychle. Jednotlivé díly jsou jako veliká stavebnice - jen trochu rozměrnější a těžší, než stavebnice bývají.

 

 

Nechybí moc. V nejnižším místě nahradit ten žebříček pro slepice nějakým koncovým dílem a potom propojit mostovku s novým "tobogánem" posledním dílem, který je již připraven na zemi. Pak se schodiště stane minulostí a lávka sama plnohodnotným dílem.

 

 

Jen doufejme v jedno - že se tu teď opravdu nezačnou prohánět blázni na motocyklech. Když se tak člověk podívá na tu točitou rampu a představí si tam maminku s kočárkem a malými dětmi, byl by tu hazard i jezdit na kole. I když sám po té stávající části na kole jezdím také a nevedu ho, musím přiznat. Ale ta je alespoň přehledná.


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?