Přemostění Labe v Čelákovicích bylo otevřeno

Před více než rokem jsem psal o stavbě lávky v Čelákovicích:

Lávka má být hotová v říjnu tohoto roku (2013). Doufejme, že se nestane nic, co by slibné tempo prací ohrozilo a ještě letos si budeme moci ukázat obrázky, jak vypadá Labe a jaký je pohled na Čelákovice z nové lávky.

V říjnu jsme si však žádné obrázky, jak vypadá Labe z nové lávky, ukázat nemohli. Bohužel, došlo ke značným zdržením ... ale ne snad z důvodů technických nebo finančních, ale údajně kvůli politickým tahanicím na radnici v Čelákovicích. Nevím, nebudu to komentovat, té hnusné politiky je všude dost, takže ji netahejme ještě sem.

Důležité je, že lávka stojí, je v provozu a před prázdninami roku 2014 lze konečně v Čelákovicích Labe překonat suchou nohou - jak pěší, tak cyklistickou. Však už bylo na čase, turistický ruch tu je velký a přemostění chybělo jako ta příslovečná sůl. Očekává se tu denní pohyb kolem 1000 cyklistů - a to není málo.

Na následujícím obrázku z konce června 2014 je čelákovický jez po celkové rekonstrukci - včetně té staré lávky, po které již Labe nepřejdete. Vzadu již prosvítá oblouk nového přemostění,

 

 

Já nevím jak vám, ale mně přijde to označení "lávka" pro tu monumentální stavbu, co vidíte na obrázcích, trochu hanlivé. Pod slovem lávka si člověk spíš představí nějaké prkno hozené přes potok a ne takovouto elegantní mostní konstrukci, klenoucí se na lanových závěsech mezi pilíři vzdálenými od sebe fantastických 156 metrů, při celkové délce díla přes čtvrt kilometru - 256,85 m.

 

 

A to je lávka v celé své kráse z čelákovického (obrázek nahoře) a z káranského (obrázek dole) břehu.  Aby byla konstrukce celého mostního oblouku pevná, ale i dostatečně lehká, byla sestavena z prefabrikovaných segmentů vyrobených z tzv. UHPC - ultravysokopevnostního betonu.  Je to skoro k nevíře, ale tloušťka desky je díky tomu jen 60 mm (ano, čtete správně - jen šedesát milimetrů).

 

 

Z nejvyššího bodu oblouku přemostění je krásný a nevšední pohled proti proudu, směrem k železničnímu mostu ...

Jen pro představu - jednotlivé segmenty, ze kterých je most sestaven, jsou přibližně 11 m dlouhé a 3,6 m široké. Vyrobili je pracovníci TBG Metrostav v Brandýse nad Labem. Segmenty mají průřez nízkého písmene "H" s 60 mm silnou deskou  a  podélnými okrajovými žebry o výšce 600 mm. Segmenty dále zpevňují příčná žebra vysoká 100 až 130 mm vzdálená od sebe jeden metr.

 

 

Směrem po proudu neuniknou vašemu pohledu tři modernizovaná jezová pole s modře natřenou rekonstruovanou lávkou i nová elektrárna. - to je ta modrá stavba zcela vpravo) a plavební komoře. Po levé straně pohostinně zve k veplutí plavební komora.

 

 

Nová lávka přes Labe byla po úspěšných statických i dynamických zkouškách otevřena pro veřejnost 30. dubna 2014 v 15 hodin. Tehdy Metrostav předal hotové dílo k užívání ve zkušebním provozu. Přemostění samo bylo tedy hotové, ale kolem ještě zbývala spousta nedodělků v podobě komunikací na obou předmostích a některých technických záležitostí, jako je osvětlení a podobně.

To všechno bylo třeba dodělat ke dni slavnostního otevření, který nastal v první letní den tohoto roku - 21.června 2014.

 

 

Přejděme si teď celé přemostění z káranské strany na stranu čelákovickou.

 

 

Nová asfaltová komunikace pomalu stoupá k začátku vlastního mostního oblouku. Za pár okamžiků je již pod vámi voda Labe a postupně míjíte jednotlivá lana, nesoucí mostovku. Celá konstrukce se lehce pohupuje, ale není to nic subjektivně nepříjemného.

 

 

Vodorovná nosná konstrukce byla kompletována tzv. letmou montáží – v břehových partiích na pevné skruži a ve 156 m dlouhé části nad řekou symetrickým vyvěšováním na pylony pomocí k nim připnutých speciálně navržených montážních vozíků. Připevnění jednoho segmentu zabralo dva dny. První den byl vyzdvižen z lodi a ustaven do přesné pozice ověřené geodety. Pak byly spojeny předpínací tyče v podélných trámech a čelo dílce přilepeno k předchozímu segmentu pomocí vysokopevnostního lepidla. Po vytvrdnutí lepidla byly druhý den dopnuty tyče na požadovanou sílu, a k segmentu byly nainstalovány definitivní závěsy. Nutno poznamenat, že po celou dobu montáže byla zachována splavnost Labe.

Člověk se ani nenaděje a stojí v polovině mostu, vysoko nad hladinou Labe. A již začíná klesání k čelákovickému břehu s elegantními smyčkami vyasfaltovaných komunikací.

 

 

Přemostění je koncipováno tak, aby tudy mohla projet vozidla integrovaného záchranného systému do hmotnosti 3,5 tuny.  Průjezdu neukázněným motoristům mají zabraňovat uzamykatelné sloupky na krajích lávky. Klíče od něj by měli mít právě třeba hasiči ... ovšem to, co jsem o dostupnosti tohoto klíče slyšel, mi přijde natolik neuvěřitelné, že to sem raději ani nebudu psát.

Tak ať nám všem nový most slouží dlouho a k plné spokojenosti. Uvádí se, že životnost dílců z použitého vysokopevnostního betonu UHPC by měla přesáhnout 200 let ...


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?