Kecy, kecy, kecičky ...

Vycházely pěkné věci najevo, že vlastně vůdcové všech politických stran bez rozdílu tvoří dohromady náramně krásnou společnost, která by se velmi pěkně vyjímala někde na Pankráci, na Mírově nebo na Borech. Občané se nesmírně divili, jací vyvrhelové řídili do poslední chvíle osudy města. Každá strana posílala druhé straně, totiž jejím předákům, anonymní a výhružné dopisy.

Obchodní cestující, kteří zavítali toho času do města a přečetli si všechny ty letáky, měli takový dojem, že padli do nějakého loupežnického hnízda, a když šli spat v hotelích, přitahovali ke dveřím skříně a činili vůbec všechna možná bezpečnostní opatření, ráno vstávali nevyspalí a rychle ujížděli z města. Ve městě měl být jarmark, ale přijelo velice málo interesantů pod dojmem všech těch obvinění. „Tam jsou pěkní lidi," říkalo se v okolí. „Pojedeš tam, a ještě tě tam zaříznou a oberou páni kandidáti."

(Jaroslav Hašek - Obecní volby)

Nemohu než nezačít citacemi z půvabné povídky Jaroslava Haška, zveřejněné začátkem minulého století, ještě za c.k. mocnářství. Téma je dnes aktuální a periodicky se opakující - volby. Jak je vidět, není nic nového pod sluncem. Když jde o koryta, není nic dostatečně špinavé, aby to nemohlo být ještě špinavější. To bylo již za císaře pána a je to dodnes ... a bude to zřejmě i nadále. Pokud mi nevěříte, pročtěte si každý den titulky zpráv ze stránek Právě dnes - sekce Z domova. Pokud sem budete chodit často, nejspíš si opatříte žaludeční vředy a neklidné spaní.

Trochu si zavzpomínejme ... následující obrázek je deset let starý. Jsme na Vaší straně ... to je přece tak krásně nic neříkající výrok. Kdo jsme to "my" ... a co je to strana? Snad malá nebo velká strana? Nebo jde o levou či pravou stranu řeky? A kdo jsou to ti oni, co jsou na té jakési straně? Hmmm, když se do toho zabořím hlouběji, může to v tom nejhroznějším důsledku znamenat i to, že nám kdosi obsadil záchod.

 

 

Také následující dvojice obrázků je historická - jsou z roku 2004. Parodie na volební plakáty se začaly vylepovat zcela veřejně a nikdo za ně nevyžadoval ničí postih. Zřejmě jen tykadla jsou trestná - ještě že již skončila éra Beatles, neb brouci mají přece obvykle tykadla, a to se zřejmě u nás nesmí. A všimněte si té papírové padesátikoruny, kdeže loňské sněhy jsou.

 

 

A ještě tu máme jednu historickou fotografii - tento plakát útočil na naše city v roce 2006. Opět je to jako v jazykovém koutku ... Jistoty a prosperita ... co tím chtěli tehdy říci? Sem by se dala napasovat všechna možná zájmena ... kdo, co, komu, čemu ... a také samozřejmě - za kolik? Ale lidé si z toho většinou dělali dvojverší - Jistoty a prosperita - pro ty, kdo jsou u koryta.

 

 

No a teď se konečně dostávám k jádru pudla, proč jsem to celé začal psát. Jde o ty formulace na plakátech. Cení se tam v úsměvu vyretušovaná fotografie někoho, kdo byl řadu let Tam Nahoře - a nyní tedy sestoupil okem dobrotivým pohlédnout na svůj lid. A k tomu je potřeba napsat něco úderného ... co vymýšlejí celé štáby dobře placených odborníků. Pár slov - nesmí jich být moc ani málo a musí být lepší než mají Ti Druzí. Vzniká tak slátanina, kterou nelze nazvat větou - neb nemá ni podmětu, ni přísudku ba ani přívlastku shodného či neshodného. Je to formulované tak, jako bývala hesla v prvomájových průvodech. Obsahová a informační hodnota je nulová. Vezměme si opět jeden plakát, tentokrát úplně čerstvý.

 

 

Na první pohled by si člověk řek, že ten pán s brýlemi je pašák. Ale na druhý a další pohledy ... no nic. Myslíme na budoucnost - kdo by nemyslel? Musím přece myslet na to, co budu dělat odpoledne, jak se dostanu z práce domů, co bude k večeři ... to všechnu bude v budoucnosti - myslet na minulost je evidentně pitomost, pokud nejsem zrovna zkoušen z dějepisu nebo nejsem historikem. Chceme stát a kraje bez dluhů - a kdo by nechtěl? Kdo se skrývá pod tím zamlčeným zájmenem "my"? Jo, můžeme chtít ... zbožná myšlenka .... ale CO pro to VY uděláte?

Tak, jak tam nacákali tu barvu na nebohý papír, to nic neznamená. Jo, kdyby tam pán napsal - do tří let oddlužím váš kraj, váš stát ... to by bylo slovo do pranice! Ale takováhle formulace ... to by tam klidně mohlo stát - Myslíme na lety do vesmíru. Chceme pětinásobně překročit rychlost světla! A je to totéž.

Asi  teď spousta lidí namítne - "Ale víš, on to přece myslí tak ...". Jo, prdlajs, stará bela ...  co je psáno, to je dáno. Každou chvíli čtete, jak nachytávají nebohé důchodce na nějaké smlouvy jen proto, že si nepřečetli pár slovíček napsaných malými písmeny někde "pod čarou". A už se přiřítí nemilosrdný exekutor a zabaví jim i to málo, co jim ještě zbylo. Takže pozor na to, co je psáno ... a proto je to také servírováno v podobě, ve které nelze člověka "chytit za slovo".

Co třeba znamená - Nebát se a nekrást? Pro koho to platí, co? Čeho se kdo nemá bát a kdo nemá co krást? Zbytečně se jen přírodě kradou stromy na papír nesoucí takovéhle slátaniny.

V nejnovější kampani se objevují plakáty, na kterých se snaží "hodní strýčkové" národu sdělit, jak to oni "cíti stejně jako my" ... a že i oni již "mají dost zlořádů" ... a že i oni "to chtějí změnit" ... a tak dále. Na to se dá ale říci jen to - kde jste byli celá ta léta? Proč jste už něco neudělali, když to vidíte, kam jsme se dostali?  Proč s tím rukujete do ulic pár dnů před volbami ... a pak zalezete zase do blaženého a bezpečného ústraní.

Odpověď na všechny takovéto otázky lze krásně vyčíst na jednom plakátu, který už není úplně nejmladší, snad vypadá i vulgárně, ale bohužel - jeho obsah je nadčasový ...

 

 

Je cosi shnilého ve státě českém, když už se objeví takovéhle plakáty. Ale plyne z toho poučení - ať člověk zvolí kohokoliv, dopadne to zase stejně. Ano, proč tolik nadáváme, vždyť je smutná pravda to, co je na následujícím obrázku ...

 

 

A vůbec - proč si vlastně stěžujeme, že se volební sliby neplní? Schválně, podívejme se na dva plakáty trochu staršího data ... Tak a teď neříkejte, že to nebylo splněno ... a hezky po budovatelsku, na více než 100 % !!! Mnohem více ...

 

 

Náhodou jsem natrefil na plakáty jedné strany, ale to je opravdu náhoda - našly by se u všech stran, až hanba ...

Zkusme si představit, jak najednou přestanou existovat politické strany a místo politiků nám začnou řídit běh věcí odborníci.Co by se jen ušetřilo peněz nutných na nákladné udržování těch všech politických mašinérií při životě, co by se ušetřilo za volební kampaně a všechny ty šaškárny kolem. Všude by se příslušné "resorty" zabývaly jen tou svou problematikou a jejich pozornost by netříštily úvahy, zda jim ten výhodný kšeft nevyfoukne protistrana. Nikdo by nepokřikoval, že až vyhraje volby, zruší všechno, co udělala vláda předchozí ... z čehož není východiska ...


Vlk Samotář (JL)

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?