Hodina Země 2017

Jako každý rok, tak i letos se chystá velká akce zaměřená na podporu životního prostředí - Hodina Země.

Obce i jednotlivci se hlásí k ochraně klimatu. Na Hodinu Země zhasnou památky i obýváky.

(Tisková zpráva z 14. března 2017)

Hodina Země, největší celosvětový happening na ochranu klimatu, letos přivítá svůj desátý ročník. Během této akce, obce vypínají své veřejné osvětlení a nasvětlení významných památek, lidé zhasínají světla ve svých bytech. Dávají tím najevo svou podporu ochraně životního prostředí. Hodina Země se koná 25. března od 20:30 a v České republice se k ní už přihlásily první desítky obcí.

Další radnice, které chtějí dát najevo, že jim záleží na ochraně životního prostředí, se mohou přihlásit na stránkách www.hodinazeme.cz. Do akce se zapojují též firmy a podniky, pod hlavičkou kampaně jsou pořádány kulturní a vzdělávací akce.

„Symbolickým zhasnutím městských dominant, místních památek, firem i bytů dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale že se na jeho řešení chceme aktivně podílet,“ vysvětluje důvody pořádání akce Hodina Země Yvonna Gaillyová ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Loňský rok byl již třetím nejteplejším rokem v řadě od počátku soustavného měření teplot. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. „Potřeba řešit příčiny klimatických změn je již více než naléhavá. Jednotlivec sám mnoho neudělá, poselstvím Hodiny Země ale je, že společným úsilím je možné planetu ještě ochránit,“ říká Radka Matějíčková, koordinátorka kampaně z Ekologického institutu Veronica.

Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Seznam obcí přihlášených k Hodině Země najdete zde: http://www.veronica.cz/hodinazeme/co-zhasne/obce/

Česko na hodinu zhasne, aby se připojilo k ochraně klimatu. Chystá se Hodina Země

(Tisková zpráva z 21. března 2017)

Brněnský hrad Špilberk, Radniční věž v Ostravě či chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se v sobotu 25. března od 20:30 ponoří do tmy, aby ukázaly, že obyvatelé České republiky berou vážně změnu klimatu. Celosvětové akce Hodina Země se účastní desítky měst, tisíce jednotlivců i řada firem. Ti všichni zhasnou na hodinu osvětlení a dají tím najevo, že jsou připraveni se do ochrany klimatu aktivně zapojit.

Přehled všech registrovaných účastníků a akcí je možné najít na http://www.veronica.cz/hodinazeme/co-zhasne/

V některých městech ale Hodina Země nemusí trvat jen hodinu. Účastníci se mohou dobrovolně zavázat k další ochraně životního prostředí a klimatu. Například Prostějov si stanovil závazek prosazování cyklistické a pěší dopravy ve městě a rozšíření možností třídění biologického odpadu. Příbor a také obec Skály podporují své obyvatele ve snižování emisí z domácích kotlů. Kampaň má k zamyšlení přivést i jednotlivce. Řada z nich tak slibuje například snížit svou spotřebu energie, lépe nakládat s odpady či snižovat vodní stopu domácnosti úsporami vody i přechodem na bezmasou stravu. Při sobotní černé hodince lidé plánují debatovat o ochraně přírody a klimatu.

Loňský rok byl již třetím nejteplejším rokem v řadě od počátku soustavného měření teplot. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatických změn je tak mimo jiné nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je také upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě.

O Hodině Země:

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Postupně se zapojilo na 170 zemí, ve kterých se zhasíná přes 12 000 památek a během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční více než 600 000 doprovodných akcí. V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. Mezi nimi například Praha zhasnutím Petřínské rozhledny, Jihlava svými památkami v centru města, Žatec zhasnutím veřejného osvětlení.

Jak se zapojit do Hodiny Země:

web: http://www.hodinazeme.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/hodinazemecr/

Twitter: https://twitter.com/hodinazeme

Oficiální video (s českými titulky) zde: https://www.youtube.com/watch?v=bvSjJWrQzN8

Kontakty: 

Radka Matějíčková, Ekologický institut Veronica, radka.matejickova@veronica.cz , 778 767 964

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica, yvonna.gailly@veronica.cz , 777 323 792


Vlk Samotář

Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?