Globální festival míru

Letos poprvé v České republice - 19.9.2009, Plzeň

www.globalpeacefestival-cz.org 


 

Globální festival míru představuje mnohem více, než jen samotný festival. Byl založen v roce 2006 a rychle se šíří do celého světa, kde spojuje nejrůznější lidi do jedné jediné lidské rodiny.

Tento revoluční způsob přístupu k sociálně významným otázkám, ve spolupráci se všemi sektory společnosti, rychle transformuje přežívající tradiční přístupy k problémům.

Programy GFM – Globálního festivalu míru -- se již rozvinuly v mnoha zemích, včetně Filipín, Velké Británie, Beninu, Německa a Francie.

GFM podporuje a vyzdvihuje lidi a programy, které přispívají ke smíření, vzájemnému respektu, harmonii a spolupráci mezi členy celé naší lidské rodiny.
Ve spolupráci s nevládními i vládními organizacemi, vzdělávacími institucemi, náboženskými organizacemi a soukromým sektorem, stimuluje GFM programy, které posílí manželství a rodiny, usnadňují mezikulturní a mezináboženskou spolupráci a pěstují kulturu míru a pomoci.

 

Probíhající programy vyvrcholí při Globálním festivalu míru, který sestává ze tří hlavních částí

Globální festival míru

Více informací najdete na stránkách:


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

Eva Kačírková