Globální festival míru

Globální festival míru se bude konat 19. září.2009 v Plzni.

Rozšiřuje úsilí Univerzální federace míru o vytvoření globálního míru a zahrnuje širší koalici partnerů. Globální festival míru je vyjádřením univerzální lidské touhy po trvalém míru. GFM podporuje a oslavuje programy i jednotlivce, kteří přispívají ke smíření, vzájemnému respektu, harmonii a spolupráci mezi členy celé lidské rodiny, proto byl GFM odstartován s motem „Jedna rodina před Bohem.“

V partnerství s množstvím neziskových organizací, vládních agentur, vzdělávacích institucí, náboženských organizací a zástupců soukromého sektoru, podporuje GFM programy, které posilují manželství a rodiny, usnadňují mezikulturní a mezináboženskou spolupráci a pěstují kulturu míru a pomoci. Programy GFM se uskutečňují v průběhu celého roku a vyvrcholí jednou za dva roky festivalem, který představuje jak dosažené úspěchy, tak i rozvíjející se příležitosti k uskutečnění trvalého míru na všech úrovních společnosti.

Konference Touhou lidí všech věků je mír

Bude se konat v plzeňském hotelu  Central,  začátek v 9.30 hod.

Program konference:

Program v Kulturním domě PEKLO

Program v Kulturním domě PEKLO začíná od 16.30 hod.

 

Globální festival míru představuje mnohem více, než jen samotný festival. Byl založen v roce 2006 a rychle se šíří do celého světa, kde spojuje nejrůznější lidi do jedné jediné lidské rodiny. Tento revoluční způsob přístupu k sociálně významným otázkám, ve spolupráci se všemi sektory společnosti, rychle transformuje přežívající tradiční přístupy k problémům. Programy GFM – Globálního festivalu míru se již rozvinuly v mnoha zemích, včetně Filipín, Velké Británie, Beninu, Německa a Francie. GFM podporuje a vyzdvihuje lidi a programy, které přispívají ke smíření, vzájemnému respektu, harmonii a spolupráci mezi členy celé naší lidské rodiny. Ve spolupráci s nevládními i vládními organizacemi, vzdělávacími institucemi, náboženskými organizacemi a soukromým sektorem, stimuluje GFM programy, které posílí manželství a rodiny, usnadňují mezi kulturní a mezi náboženskou spolupráci a pěstují kulturu míru a pomoci.

Bližší informace najdete na stránkách Gobálního festivalu míru.

Vstupenky na festival lze zakoupit v předprodeji v kulturním domě Peklo v Plzni, Út-Ne: 9:00-13:00, 14:00-17:00, tel: 378037954, nebo si je můžete rezervovat na výše zmíněných stránkách a zakoupit před událostí na místě. Cena rezervované vstupenky a vstupenek v předprodeji je 40,- Kč.


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL