Šumavská cyklistická magistrála se začíná rýsovat

Tak jsem se koncem července 2009 zase jednou dostal na šumavské pláně ... A jak jsem tak projížděl na kole od Gerlovy Huti do Prášil, tak jsem najednou doslova nadskočil. Nutno přiznat, že tam na bicyklu poskakovat nedá až tak velkou práci, neb to zajišťuje v místech, o kterých je řeč, sama silnice dlážděná poctivými kostkami. Ty pamatují doby, kdy po nich, tehdy ještě v uzavřeném vojenském prostoru, jezdily tanky. Ono to zas není až tak dávno. Ale proč jsem nadskočil ještě víc, než bylo nutné?

Pokud to v oněch místech znáte, tak mi možná dáde za pravdu, že se nad krásami těchto míst skoro až tají dech. Od můstku přes Křemelnou po Prášily se rozprostírají nádherné louky, které jsou lemovány lesem a březovými hájky, a nad nimi se tyčí úžasná panoramata okolních hor. A teď si představte, že uprostřed té louky .... stojí bagr. A o kus dál buldozer. Pronikli ti developeři bez svědomí, poháněni ječící smečkou manažerů, snad už i sem? Ufff ... naštěstí se objevuje modrá tabule se žlutými hvězdami ... a ta pocestného informuje, že se tu ve spolupráci s EU a Svobodným státem Bavorsko staví třetí část cyklostezky z Gerlovy Huti do Srní -- úsek odbočení Vysoké Lávky - Prášily - Velký Bor.

Vraťme se o dva roky dozadu

V létě roku roku 2006 se stavební stroje zakously do kraje lesa na tom dlouhém rovném úseku silnice od odbočky z klatovské silnice u Gerlovy Huti směrem na Novou Hůrku. No ... rovném ...  jak se to vezme. Ona tu silnice sice vede rovně, bez zatáček -- ale zato na její vertikální profil by s radostí shlédlo oko každého velblouda ... nejlépe tříhrbého. Ale od toho jsme přece na horách. Za pár měsíců byl zhruba pětikilometrový úsek hotov a již příští sezónu si mohli cyklisté oddechnout a pohybovat se stranou od automobilového ruchu v tomto v sezóně velmi exponovaném úseku. Pro zajímavost -- rozpočet na tento I. úsek byl 18 010 244 Kč (bez DPH); z toho byly: dotace z Programu Interreg IIIA - 10 663 000 Kč, státní rozpočet - 711 000 Kč a Správa NP a CHKO Šumava poskytla 6 636 244 Kč.

Připomeňme si ta místa, jak vypadala v srpnu roku 2007.

 

 

Hned na začátek nutno s uznáním konstatovat, že značení je tu vzorné. Vyznačení stezky pro cyklisty i kudykamníky jsou tam, kde mají být a cyklista je bezpečně veden ke svému cíli.

 

 

Začínáme na parkovišti na Gerlově Huti. Toto parkoviště s kapacitou 50 osobních aut vzniklo současně s prvním úsekem cyklostezky. Je tu i zastávka několika autobusových linek (včetně těch sezónních, co vám na vleku odvezou kolo třeba na Kvildu nebo i jinam). Inzeruje se tu i půjčování kol. Platilo se tu za den stání 70 Kč. Což mi přijde divné - třeba na Modravě nebo v Prášilech se platí za den "jen" 50 Kč. Jooo, on teď každý řekne, že jsou náklady a výdaje a z čeho, že by se to mělo brát. Hmmm, ale to je z pohledu toho jednoho parkoviště na tom jednom místě. Jenže on taky motorista je jen člověk -- a pohybuje se z místa na místo. A platí a platí a platí .... jako mourovatej ... za to, když jede i za to když stojí. A to už jednomu trochu leze na mozek. No nic.... tohle sem vlastně ani nepatří. Tak raději nechme parkoviště za zády a vyjedeme na první kopeček. Když se tak ohlédneme, vidíme přímo za sebou horu Pancíř. Tam jezdí sedačková lanovka z Železné Rudy přes mezistanici na Hofmankách - a vozí kola. 

 

 

Povrch cyklostezky tvoří hladký asfalt a její šířka jsou tři metry. Dolů z kopečka to sviští s větrem o závod. Ale dejte pozor -- dole čekají na pohled krásné dřevěné můstky přes zdejší potoky a potůčky. Ty můstky zvláštně voní - jako by byly napuštěny včelím voskem. Ale o to nejde -- jde spíš o to, že kus před každým mostem a kus za ním se mění povrch stezky z asfaltového na uválcovaný štěrk. Ostatně, o tom vás informuje i dopravní značení. Takže trocha opatrnosti určitě neuškodí.

 

 

Když jste skoro na dohled od parkoviště pod Novou Hůrkou, cyklostezka jako když si najednou pomyslí, že dosti již bylo rovného směru - a odbočí vpravo přímo do lesa... a začne stoupat. Když jsem tu jel poprvé, zajásal jsem, že takhle asi postupně naberu výšku nutnou k vystoupání kopce ve směru na Hůrku pod jezerem Laka. Ale chyba lávky. Po chvilce stoupání si to cesta rozmyslí, narovná se a vzápětí zákeřně klesne zpět k silnici. A to stoupání máte zase před sebou ...

Jednu věc bych tady ale tvrdě vytknul. To jsou ty závory. JIstě, výborná věc a opatření proti neukázněncům, co by se na lesní cestu chtěli cpát s motorovým vozidlem. Ale co chudák cyklista ... musí krkolomě obcházet sloupek se závorou ... a co by se stalo v případě snížené viditelnosti nebo kdyby mu třeba prasklo brzdové lanko zrovna v tu nejnevhodnější chvíli ... i to se stává. Copak to nejde udělat nějak inteligentně a ponechat mezeru, kudy by se dalo projet inteligentně bez ohnutí rámu kola?

Malá mezihra ...

Jak jste si možná všimli na prvních obrázcích, je řeč o cyklotrase číslo 33. To je dálková trasa protínající jako jakási páteř celou Šumavu. Jeden její konec je v Železné Rudě -- a druhý na opačném konci Šumavy, ve Vyšším Brodě. A z jednoho konce na druhý byste museli našlapat 163,5 km ... Ale stálo by to za to ... trasa protíná celou spoustu těch opravdu atraktivních míst v celém Pošumaví.

A jsme opět v roce 2009 ...

... a to kousek za místem, které je označováno jako odbočka Vysoké Lávky. Odsud se buduje III. úsek trasy do Srní. Stavba začala v červenci 2009 a má být hotova v říjnu téhož roku. Takže příští rok by již v sezóně měli cykloturisté mít pokoj od aut v dalším poměrně dlouhém úseku.  Trasa o délce 6,941 km bude zahrnovat dva mostní objekty (přes Prášilský potok a Jezerní potok) a dvě úrovňová křížení se stávající silnicí III/16911.

 

 

Stavba jde poměrně rychle -- stroje skryjí povrchovou vrstvu zeminy, do výkopu se položí geotextilie,  Na ní přijde štěrk, ten se uválcuje a pokryje živičným kobercem. Někde bude ovšem opět povrch prašný - zřejmě v okolí mostů.  Následující obrázky jsou právě z těch plání mezi Křemelnou a obcí Prášily.

 

 

Na první pohled se člověk diví, proč stavba stezky křižuje pláň, jak se na první pohled zdá tak, že zbytečně ničí vegetaci. Ovšem z dokumentu nalezeného na webu se dozvídám, že ... Trasa cyklostezky je jednak umístěna na samostatném tělese (v začátku úpravy těsně u silnice), dále prochází krátkými lesními úseky (v min. míře bude provedeno kácení zeleně), poté prochází po stávajících. polních cestách (bývalá tanková cesta).  Takže proto to zdánlivě podivné trasování.

 

 

Ono to na první pohled vypadá sice jako jizva na kráse krajiny.... ale myslím si, že příští rok příroda všechny rány zacelí a bude tu jen třímetrový pruh cyklostezky, která do krajiny poměrně dobře  zapadne - a navíc usnadní její poznání spoustě zájemců a postará se o jejich větší bezpečnost.

Na kraji Prášil směrem na Srní cyklotrasa míjí parkoviště a odbočku k Prášilskému jezeru. Dále již trasa sleduje silnici na Srní -- prochází lesním průsekem (bývalá „signálka“), která v současnosti sloužila jako lyžařská běžecká trať, jak ukazují lišejníkem zarůstající směrovky. V zimě bude trasa i nadále využita pro běžecké lyžování, a počítá se s její úpravou rolbami. Je tu minimální potřeba kácení; pouze je zapotřebí odstranit náletové dřeviny. .

 

 

To je ostatně vidět i z následujícího obrázku. Stavba je podle mého názoru laika ke krajině viditelně šetrná a nedělá si nároky na likvidaci dalších přírodních partií, než byly zlikvidovány působením armády. Co je ale z pohledu laika chvályhodné, je z pohledu ochránce přírody a zákonů samozřejmostí; stavba stezky bezprostředně  souvisí s hranicí I. zóny národního parku. Jsme zhruba na půl cesty mezi Prášily a Velkým Borem.

 

 

A protože je stavba vedena z několika míst současně, začíná zase úsek, který je téměř připraven k nanášení živičného koberce. Zajištěno je již odvodnění trasy a jak je vidět, příroda kolem není stavbou nijak devastována.

 

 

A to je konec III. úseku. Stávala zde kdysi obec Velký Bor; zbyl po ní jen místní název. Odsud bude navazovat další úsek, který povede dále k Srní.  Na obrázku vpravo je vidět zajištění podkladu geotextilií.

 

 

Co tedy bude dále? Veřejná vyhláška MÚ Sušice z 29.4. 2009 praví:

Trasa cyklistické stezky Gerlova Huť - Nová Hůrka – Prášily – Srní nyní řeší IV.úsek cyklostezky Velký Bor – Srní, který navazuje na III. úsek (Vysoké Lávky – Prášily – Velký Bor). Realizací stavby je přeložení cyklistického provozu mimo komunikaci pro motorová vozidla III/16911 s využitím stávajících polních a lesních cest. Trasa cyklostezky je 4272 m dlouhá a na začátku a konci je umístěna na samostatné těleso. Trasa zahrnuje jeden mostní objekt přes Plavební potok a jedno úrovňové křížení se stávající silnicí.V oblasti Mechova dojde k úpravě a zvětšení kapacity parkovacích míst.

A co II. úsek, který by měl vést z Nové Hůrky na odbočení Vysoké Lávky? O něm jsem zatím informace nenašel. Ale snad se také objeví. Takže budeme držet stavbařům palce a snad již příští rok se po nové cyklotrase svezeme. Takže ... hodně bezpečných kilometrů v sedle!

 


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL