Bohatství ... zvláštní slovo

Někdy kolem něčeho člověk chodí, vnímá to, třeba to i používá ... ale pak to najednou "uvidí" jakoby poprvé. A uvědomí si, jak zvláštní a třeba i hezká věcička nebo třeba přírodní scenerie to je. A takhle je to i se slovíčky. Používáme je a ani si třeba neuvědomujeme, jak vznikla. Klasickým případem mohou být křestní jména, ta slýcháme opravdu často, ale jejich původní smysl je nějak překryt.

Možná znáte film Vesmírná tělesa - krásnou parodii na filmy typu Hvězdné války a podobně. Na začátku tam prchá princezna Vespa ze své svatby, protože si odmítá vzít údajně posledního prince ve Vesmíru ... a jak tak letí vesmírem, začne ji ostřelovat vesmírná loď z planety Spaceball. A princezna křičí:
"Héééj, co to děláte, na mě nesmíte střílet, já jsem bohatá!".

Krásná absurdnost této myšlenky mi drápkem uvízla v hlavě a vybaví se mi vždycky, když vidím na silnici nějakého frajírka s drahým autem, deroucího se na silnici bezohledně dopředu:
"Uhněte, já musím být první, já jsem bohatéééj!".

No a jak se tak v hlavě melou ta slova .... bohatej, bohatá, bohatství ....  tak najednou jako by mi někdo pošeptal":
"Slyšíš v tom slově ten základ ... no přece Bůh".

Nevím, třeba vás tohle všechno už napadlo dávno ... ale mě to najednou právě přišlo tak, jako bych nějakou věc viděl poprvé. Bohatství ... to je přece něco od Boha ... A být bohatá nebo bohatý - to je vlastně být Bohem něčím obdařený.

O svém chápání Boha jsem psal už vícekrát ... nevidím ho jako fousatýho strejdu na obláčku, jak ho kreslil malíř Effel. Spíše jako nějakou moudrou a tvořivou hybnou sílu Vesmíru ... vše prostupující a se vším související. Být tímto Bohem obdařen bohatstvím  ... to určitě neznamená nic ve smyslu, jak to slovo chápeme dnes. Chápeme-li Boha jako moudrost, pak jeho darem nemůže být truhla zlaťáků ani modla dneška - nablýskaný automobil skrývající pod kapotou stovky koní.

Tady jde o jiné dary ... dary ducha ... moudrost, pokoru, skromnost ... prostě takové ty vlastnosti, co by lidé měli mít, ale jaksi bohužel ...

A tak to bylo myšleno ve chvíli, kdy toto slovo vzniklo ... myslím si.

Podíváte-li se však na stránky ABC slovník českých synonym .... najdete zde ke slovu bohatství tato slova souznačná:
kapitál
, nadbytek, jmění, přepych, majetek, luxus. ...

Tedy samá slova ve svém důsledku vedoucí někam jinam, než by měla ... k hamounství, hromadění majetku, pokrytectví, sporům, podrazům a v konečném důsledku i válkám. Však jmění, přepych a majetek je v důsledku snahy o své hromadění hybnou silou konfliktů.

Wikipedie uvádí:

"Bohatství je stav, kdy jedinec má tolik hmotných či nehmotných statků, že zažívá pocit nadbytku a blahobytu. Toto vlastněné bohatsví pak umožňuje volné užívání vlastněných věcí bez nutnosti další práce a nebo další používání ve snaze zvýšit hodnotu svého kapitálu."

Není tu řeč o moudrosti a darech ducha ... ani slůvkem.

Nepřipadá vám to tak trochu jako s těmi klamavými dopisy, co se dnes posílají elektronickou poštou ... phishing se tomu říká. Původní a správný význam se přemaskuje něčím, co je-li spuštěno, vede k oklamání a často i okradení důvěřivého jedince.

A tak se domnívám, že je to i s tím slovem bohatství. Původní význam - být obdařen dary ducha - byl přemaskován všeobecně pak přijatými významy, jak je uvádějí zmíněné zdroje. K naší velké škodě.

Slovo ve dvou významech ... z nichž jeden je "podstrčený". Klade se tu pak pomyslné rovnítko mezi významy moudrý a žijící v nadbytku. Což se vzájemně vylučuje. I moudrý člověk obdařen "nadbytečnými" dary ducha se o ně rozdělí - právě proto, že je moudrý.

Snad kdybychom takové masky sloupli, a vrátili mnoha slovům jejich původní význam, bylo by nám všem lépe.

 

 


Zpět na stránky Jak jde život tu i onde...

 

Zpět k Mostu ?

JL